Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Matzner, Michal

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, hudební publicista a dramaturg

Datum úmrtí/ukončení aktivity:17.9.2010
Text
DíloLiteratura

Matzner, Michal, muzikolog, hudební publicista a dramaturg, narozen 1978, Praha, zemřel 17. 9. 2010, tamtéž.

 

Pocházel z hudební rodiny, jeho otec Antonín je dramaturgem festivalu Pražské jaro, jeho manželka Drahomíra je varhanicí. Během studia klarinetu na pražské konzervatoři studoval zároveň hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Magisterský titul získal v roce 2006 obhajobou diplomové práce Marek Kopelent. Nástin života a tvorby pod vedením Jarmily Gabrielové.

Matzner byl nejprve zaměstnán jako mluvčí Festivalu komorní hudby v Českém Krumlově, v posledních letech před svou předčasnou smrtí byl dramaturgem Jazzových dnů na Pražském hradě.

Matzner se uplatňoval jako klarinetista a hudební publicista, svými recenzemi přispíval do Hudebních rozhledů a do denního tisku. Jeho vědecký zájem byl zaměřen k osobnosti Marka Kopelenta, k jazzu a k britské hudební scéně 20. století. Matzner byl členem České společnosti pro hudební vědu.


Dílo

Dílo literární

Studie

Varhanní tvorba Marka Kopelenta (in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Fakultas Philosophica, Philosophica – Aesthetica [sv.] 33, Musicologica Olomucensia IX. In honorem Ivan Poledňák, Olomouc, Univerzita Palackého 12007, s. 167–178).

Recenze, články a zprávy (výběr)

Ivan Ženatý v cyklu Profesoři pražské konzervatoře (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 5, s. 14);

Martinů fest po sedmé (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 7, s. 28);

Pražské komorní slavnosti podruhé (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 11/12, s. 19–20);

Skladatelé Pražské konzervatoře (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 5, s. 11);

Autorský večer Marka Kopelenta (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 6, s. 14–15);

Jména Eben a Havelka v oblasti populáru (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 7, s. 21–22);

Po třetí na stříbrném východě aneb Ostravské dny 2005 (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 10, s. 12);

Z pražského podzimu (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 11, s. 7–12; společně s Vladimírem Říhou ad.);

Svatováclavské slavnosti (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 11, s. 13–15; společně s Mílou Smetáčkovou a Janem Baťou);

Z pražských komorních slavností – Hudba na burze potřetí (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 12, s. 4–5; společně s Juliusem Hůlkem);

Čtvrtstoletí Trutnovského podzimu (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 12, s. 8);

Od trubky na sjezdovku (Rudolfinum revue 5, 2005/2006, č. 3, s. 40–41);

Skvělá Komorní filharmonie Pardubice (Hudební rozhledy 59, 2006, č. 2, s. 14);

Ivan Moravec s Pražskou komorní filharmonií (Hudební rozhledy 59, 2006, č. 3, s. 8);

Josef Suk na gymnáziu (Hudební rozhledy 59, 2006, č. 5, s. 22);

Skvělí sólisté Pražského jara (Lidové noviny 19, 31. 5. 2006, č. 126, s. 24);

Česká a slovenská premiéra (Lidové noviny 19, 5. 6. 2006, č. 130, s. 22);

Flašky od piva do Mozarta nepatří (Haló noviny 16, 14. 7. 2006, č. 162, příloha Víkend, s. I);

Matiné trojice mladých (Hudební rozhledy 59, 2006, č. 7, s. 20; společně s Juliusem Hůlkem);

Pražské hudební slavnosti (Hudební rozhledy 59, 2006, č. 10, s. [11]–13; spolu s Jiřím Štilcem);

Sukův hudební Štiřín (Hudební rozhledy 59, 2006, č. 11, s. 15–16);

Malostranské komorní slavnosti (Hudební rozhledy 59, 2006, č. 12, s. [15]; spolu s Jiřím Pilkou);

Dny soudobé hudby 2006 (Hudební rozhledy 60, 2007, č. 1, s. 13–14);

Ateliér ’90 plný vtipu (Hudební rozhledy 60, 2007, č. 2, s. 13);

Malá strana žije hudbou (Hudební rozhledy 60, 2007, č. 12, s. 14);

Trio ArteMiss, básník a virtuóz klavíru a soubor Clasiccon (Hudební rozhledy 62, 2009, č. 1, s. 16);

Beethoven a Martinů Jan Páleníčka a Jitky Čechové (Hudební rozhledy 63, 2010, č. 6, s. 13–14).

Komentář k nahrávce

Marek Kopelent: 4. smyčcový kvartet; Žesťový kvintet; Jitřní chvalozpěv; Ballada pro klavír; Karrak pro violoncello a klavír; Mon amour (CD, Multisonic, 31 0356, 1997; průvodní text).

Literatura

(zuky) [= Kyselová, Zuzana]: Stivín o Matznerovi: jakoby odešel můj syn (Českobudějovický deník, 24. 9. 2010, č. 223, s. 8).

Jan Pirner

Datum poslední změny: 9.2.2012