Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pěvecký sbor Lípa

Tisk


Charakteristika: Smíšený pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity:30.11.1869
Text
Literatura

Pěvecký sbor Lípa, smíšený pěvecký sbor, založen 30. 11. 1869, Kamenice nad Lipou.

 

Pěvecký sbor Lípa byl založen 30. listopadu 1869 na popud pátera Františka Vlasáka a působil zprvu jako všeobecně společenský a kulturní spolek sdružující občany města. Prvním sbormistrem souboru byl kamenický učitel Vojtěch Skýre a také jeho následovníci byli většinou místní učitelé: Tomáš Šavrda, Konrád Pospíšil, Jindřich Vacek, Abund Žlábek, Václav Lendr, Miloslav Talián, Antonín Lippert. Soubor v minulosti vystupoval na mnoha koncertech, pravidelně se účastnil pěveckých soutěží (sborová soutěž Písně přátelství) a spolupracoval také s dalšími místními spolky, zejména divadelními ochotníky. Současným vedoucím sboru je Václav Marel, který na tomto postu působí již od roku 1983 a pod jehož vedením sbor vystoupil i na koncertech v zahraničí (Německo, Rakousko). Ke stodvacátému výročí svého založení v roce 1989 obdržel sbor za dlouholetou záslužnou činnost čestný odznak Unie českých pěveckých sborů. Soubor se nespecializuje na hudbu určitého období, většinu jeho repertoáru tvoří úpravy lidových písní, sbory z oper i církevní a světské skladby. V posledních letech premiéroval sbor také několik skladeb svého nynějšího sbormistra Václava Marela: Vyznání, Zpíváno domovu (na text Jarmily Hanzálkové), Kyrie a Agnus Dei z Missy solemnis (2006, 2007), kantátu Otava zpívá (2004) a další.


Literatura

120 let pěveckého sboru Lípa v Kamenici nad Lipou: 1869–1989 (Kamenice nad Lipou, 1989).
Bílek, Josef: Pěvecký sbor „Lípa“ v Kamenici nad Lipou /1869–1989/ – 120 let (Výběr 26, 1989, 3, s. 45–46). 

www.ceskesbory.cz
www.kamenicenl.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=6257&id=77806

Tereza Berdychová

Text

Datum poslední změny: 19.1.2010