Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Malý, Bohumil

Tisk


Charakteristika: Publicista v oboru varhan a varhanářství

Datum narození/zahájení aktivity:16.2.1912
Datum úmrtí/ukončení aktivity:Datum eventuálního úmrtí nezjištěno.
Text
Literatura

Malý, Bohumil, publicista v oboru varhan a varhanářství, narozen 16. 2. 1912, Praha, datum eventuálního úmrtí nezjištěno.

 

Byl poštovním úředníkem, v mládí se učil hře na housle a pak na varhany (žák Jana Bedřicha Krajse), jimž se pak celoživotně věnoval badatelsky a publicisticky. Své materiály (informace o technické a historické problematice spjaté s tímto nástrojem) zveřejňoval hlavně v periodiku Československý varhaník (4, 1938 až 13, 1950, byl i jeho redaktorem). Z těchto článků viz např. Nové varhany v chrámu Páně sv. Jakuba v Praze I. (7, 1942, s. 26–27 a 40–41), Nové varhany v klášterním kostele Kapucínů (11, 1948, č. 10–12, s. 116–117), Z posledních význačných opusů závodu Jana Tučka (12, 1949, č. 1, s. 12–24), Varhanářské práce mistra Josefa Líbala (12, 1949, č. 6–9, s. 90–92), Nový směr v domácím stavitelství varhan (13, 1950, č. 1–2, s. 20–23; o varhanách u sv. Martina ve zdi, Praha I.). V rkp. zůstaly monografie (o Bedřichu Antonínovi Wiedermannovi, s nímž se intenzivně stýkal, členech varhanářské rodiny Paštikových, E. S. Petrovi) a spisy Vývoj varhanních disposic od nejstarších dob, Hlasy varhanní, jejich charakter a používání, Příručka o varhanách (předmluvu napsal a spis revidoval B. A. Wiedermann). Dnes zapomenut i v odborných kruzích.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.


 

II. Ostatní

Myška, Rudolf: Varhany v Praze (Havlíčkův Brod 2005).


 

Ivan Poledňák - Petr Kostrhun

Datum poslední změny: 9.2.2009