Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Svoboda, Andrew Yin

Tisk


Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:4.2.1977
Datum úmrtí/ukončení aktivity:29.12.2004
Text
DíloDiskografieLiteratura

Svoboda, Andrew Yin, skladatel, narozen 4. 2. 1977, Burlington (Kanada), zemřel 29. 12. 2004, tamtéž.

Syn českého otce a čínské matky. Hrát na klavír se učil od šesti let, v letech 1991–96 byl žákem Dagmar Rydlové-Ottové. Ve vyšších třídách gymnázia doprovázel školní slavnosti hrou na klavír a psal hudbu k dramatům pro soutěže studentů. Na vybídnutí ředitele školy napsal roku 1995 úspěšný muzikál Earth Engels (Pozemští andělé) na námět výbuchu muniční lodě v kanadském přístavu Halifax roku 1917. Některé části tohoto díla byly uváděny též jako samostatné skladby. V letech 1996–2004 studoval na McGill University v Montrealu hru na klavír (Marina Mdivani) a kompozici (Bruce Mather, Denys Bouliane, Brian Cherney a John Rea). Muzikál Aah Pootee (To je sníh) z roku 1998 na námět eskymáckých bajek byl po dva týdny hrán na letním festivalu v Montrealu a roku 2000 rovněž dva týdny v New Yorku. Tvorba do roku 1998, která kromě obou muzikálů zahrnuje řadu jedno- až pětiminutových skladeb pro klavír, violoncellové variace s klavírem, píseň Lamb of God (1996) a rozsáhlejší sextet F. D. (1998), patří zcela do oblasti tradiční hudby. Obrat k bohatší chromatice je patrný nejprve v písni My Life Closed Twice Before It´s Close (1998), po níž následovala virtuózní klarinetová skladba Four Short Pieces (1999), jejíž paralelou je drobná Rapidstudy pro klavír (2003) a odvážněji  koncipované skladby Ode 2 M pro klavír (1999) a Je, Me, Moi pro klavír a pás (1999). Andrew Yin Svoboda byl ve školním roce 1999/2000 poctěn titulem Composer-in-residence. V souvislosti s tím vzniklo sborové dílo Maran Atha (Přijď, můj Pane!) s vlastním textem v aramejštině, latině, staroslověnštině, eskymáčtině a swahilštině, působivě využívající techniku minimalismu, provedené roku 2000 v Montrealu a o dva roky později v Ottawě. V orchestrální Rhapsody, stavebně ještě nevyzrálé, se pokusil vyjádřit svůj česko-čínský původ. Na výzvu Radio France napsal pro jeho pořad "Alla breve" pětidílnou orchestrální skladbu Elevation na námět Setonovy povídky Výstup na horu. Pracoval na ní během školního roku 2002/03 v Paříži jako mimořádný student L´École Normale Superiéure de Musique de Paris pod vedením Michela Merleta. Rovněž na objednávku napsal v Paříži ještě kvartet Le Caveau des Obliettes. Obě skladby mají ráz neoimpresionismu. Získal za ně Diplome Supérieur de Composition a Prix de l´Unanimité, udělované na uvedené škole nejlepšímu absolventovi roku a dále Le Prix de la SACEM. Jako disertační práce na McGill University vzniklo jednoaktové monodrama Martin Středa, připomínající námětem i způsobem zpracování Bergova Vojcka, na vlastní libreto podle vzpomínek otce z doby, kdy byl vězněn v Jáchymově. Světová premiéra byla 19. 11. 2005 v newyorkské Merkin Concert Hall, česká ve středu 20. 6. 2007 na festivalu Forfest v Kroměříži. Roku 2004 byl Andrew Yin Svoboda přijat k doktorandskému studiu na Columbia University v New Yorku, ale již koncem prvého semestru zemřel nečekaně na selhání zcela zdravého srdce při telefonickém rozhovoru se svojí francouzskou snoubenkou.
Hudba Andrewa Yin Svobody se vyznačuje průzračnou bezprostřední působivostí. I jeho orchestrální díla jsou koncipována komorně s četnými sóly. Nenajdeme v nich silně dramatické partie, ale spíše směřování k vyrovnanosti a smíření. Takové je i torzo skladby Trans-it (2004), napsané v New Yorku na počátku doktorandského studia. Po dialogu klavíru s violoncellem následuje šest stran nerozvinutých rytmických variací samotného violoncella na struně d, vyjadřujících snad předtuchu blízkého skonu.
O život skladatelova odkazu pečují početní skladatelovi přátelé a rodiče, kteří zveřejnili základní údaje o něm a jeho tvorbě na internetu a také umístili soubor kopií notových zápisů a zvukové záznamy výběru jeho děl do archívu kanadského hudebního informačního střediska (Canadian Music Center, Montreal) a do Národní knihovny v Praze.


Dílo

Dílo hudební (výběr)

Klavírní skladby
Ballade in e-minor, pro klavír (1997);
Taming The Sun, pro klavír (1997);
Aah Pootee. Overture, úprava pro klavír (1998);
Invention on an Original Theme, pro klavír (1998);
Fugue in D Minor, pro klavír (1999), též v aranžmá Pavla Smutného pro 2 kytary (2006);
Je, Me, Moi, pro klavír a pás (1999);
Ode 2 M, pro klavír (1999);
Rapidstudy, pro klavír (2003).

Jiné komorní skladby
Variations in F Major, pro violoncello a klavír (1996);
String Quartet in D Minor (1997);
F.D., pro flétnu, klarinet, marimbu, housle, violoncello a klavír (1998);
Four Short Pieces, pro klarinet sólo (1999);
Le Caveau des Obliettes, pro klarinet, eufonium, marimbu a klavír (2003);
Variations brèves sur Fais dodo, Colas mon p'tit frère. Sextet pro flétnu, pikolu, klarinet, housle, violoncello, xylofon, zvonkovou hru a klavír (2004);
Trans-it..., pro klavír a violoncello (2004, nedokončeno).

Orchestrální skladby
Rhapsody, pro komorní orchestr (2001), též verze pro velký orchestr (2002);
Elevation, pro velký orchestr (2002–03).


Vokální skladby
Lamb of God, pro soprán, alt a klavír (1996);
My Life Closed Twice Before It´s Close, pro soprán a klavír na báseň Emily Dickinsonové
1998);
Maran Atha, pro velký sbor, violoncello, klavír a bicí nástroje na vlastní slova (2000).


Hudebně dramatické skladby
Earth Angels. Muzikál na vlastní libreto s doprovodem syntetizéru (1995);
Aah-Pootee. Muzikál na libreto May Ebbit Cutlerové (1998);
Martin Středa. Monodrama pro baryton 8 instrumentalistů na vlastní libreto (2003).

Diskografie

Maran Atha & Rhapsody (Montreal, záznam z Pollack Concert Hall, 2000 a 2001).
Elevation (Paříž, záznam v provedení Radio France Philharmonic Orchestra, dirigent Kirill Karabits, 2003).
Andrew Svoboda: Works from 1999 to 2003: Elevation, Le Caveau des Oubliettes, Rhapsody, Maran Atha, ode 2 M, Rapidstudy (composer´s family, b. r. 2005).
Works 1999–2004. Obsáhlejší výběr 11 skladeb včetně muzikálu Aah Pootee, Elevation, Le Caveau des Oubliettes, Rhapsody, Maran Atha, ode 2 M, připravený posmrtně přáteli skladatele (2005).
Martin Středa. Monodrama (New York, záznam z Andrew Svoboda Memorial Concert 19. 11. 2005 v Merkin Concert Hall, dirigent Paul Hostetter, baryton Karel Ludvík, 2005). 

Amatérské videozáznamy
Earth Angels (Pozemští andělé) – muzikál (Burlington, Assumption High School, 1995).
Aah Pootee (To je sníh) –  muzikál (Montreal, Moyse Hall, 1998), (New York, Riverside Church Theatre, 2002).

Literatura

Doležal, Miloš: Výstup na horu (Harmonie, 2005, č. 6, s. 24–26) – rozhovor se skladatelem.
MacIntyre, Nicole: Tragic Finale to an Unfinished Concerto (The Hamilton Spectator 4. 1. 2005).
Sinasac, Joseph: Andrew Yin Svoboda (The Globe and Mail 13. 1. 2005).
Doležal, Miloš: Newyorská premiéra z jáchymovského pekla (Harmonie, 2006, č. 5, s. 33).
Svoboda, Josef: Skladatel Andrew Yin Svoboda (Pelhřimov 2007).
Grossmann, Jan: Forfest: bude následovat hledání nových cest? (Opus musicum, 2007, č. 4, s. 34).

www.andrewsvoboda.com


Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 21.7.2009