Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Smejkalová, Sylva

Tisk

(Stejskalová)

Charakteristika: Skladatelka a klavíristka

Datum narození/zahájení aktivity:16.4.1974
Text
Dílo

Smejkalová, Sylva (Stejskalová), skladatelka a klavíristka, narozena 16. 4. 1974, Ostrava.

Po studiích na Janáčkové konzervatoři v Ostravě pokračovala na AMU v Praze, kde získala magisterské tituly v oborech Hudební skladba a Hudební režie. V roce 2001 získala Herderovo stipendium, na jehož základě vystudovala magisterské studium v oboru elektroakustické kompozice ve třídě Dietra Kaufmanna na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni.
V roce 2003 založila společně se svým kolegou skladatelem a houslistou Michalem Trnkou občanské sdružení Early reflections za účelem propagace a provozování české i světové hudby 20. století, stejně jako hudby současné. Každý rok se podílí jako manažerka i interpretka (klavír, obsluha elektronických zařízení) na realizaci projektů s mezinárodní účastí. Vybrané projekty se uplatnily na tuzemských i zahraničních festivalech soudobé avantgardní hudby.
V roce 2005 získala třetí cenu za skladbu Humanistische Apotheose pro symfonický orchestr, která vznikla ke stému výročí existence berlínského Humanistického spolku (Humanistischer Verband Deutschlands) a měla premiéru v Berlíně následujícího roku. V letech 2006–08 vzniklo několik projektů ve spolupráci s výtvarnými umělci, například Signs above the tracks pro projekt Places Anny Matouškové (Praha, Olomouc, New York), Komposition für r.v. pro Rudolfa Valentu (Berlin), dále realizace hudby k promocím Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze 2008 (Pražské křižovatky Nadace Dagmar a Václava Havlových) a celá řada projektů pro Galerii Havelka (Praha).
V oboru hudební režie pravidelně spolupracuje s Českým národním symfonickým orchestrem a japonskou vydavatelskou firmou JVC Victoria Entertainment. Dlouhodobě se zabývá scénickou hudbou a tvorbou pro děti, mezi níž patří i pantomimická pohádka Brouhádka a Bylo nebylo rádio, vytvořené pro projekt Radiocustica 2006.


Dílo

Dílo hudební

 

Skladby pro jeden až dva nástroje, resp. pro nástroj a magnetogonový pás nebo elektoniku

Prosvítání, pro flétnu a magnetofonový pás (1997; premiéra 15. 4. 1998, Praha);

Splývání, pro violoncello a klavír (1998; premiéra 20. 9. 1998, Ostrava);

Zeitreise II, pro klavír (2002; premiéra 1. 7. 2002, Aš);

Dawn / Svítání, pro housle a elektroniku (2005; premiéra 10. 10. 2006, Ostrava), též verze s flétnou (2005);

Signs above the tracks. Verze pro klavír a elektroniku (2008; premiéra 2008, Olomouc);

Waltz, pro klavírní duo (2008; premiéra 18. 6. 2008, Praha);

Yelow Song, pro klavírní duo (2008; premiéra 18. 6. 2008, Praha).

 

Skladby pro tři nástroje nebo dva a nástroje a elektroniku

Trilink, pro klarinet, violoncello a klavír (1997; premiéra 30. 5. 1998, Ostrava);

Pětidílná suita pro 3 klarinety (1993);

Studie pro smyčcové trio (2006; premiéra 6. 2. 2006, Praha);

Kočičí hry, pro housle, klavír a elektroniku (2006; premiéra 26. 4. 2006, Moskva);

fabric kNoDs, pro klarinet, basklarinet a elektroniku (2008; premiéra 3. 10. 2008, Praha).

 

Skladby pro čtyři až pět nástrojů

Smyčcový kvartet "...řekni všecko, co máš v sobě..." (1996; premiéra 3. 12. 1996, Praha);

Honkytonk, pro flétnu, kytaru, housle a klavír (1995);

Zeitreise I, pro klarinet, housle, violu, violoncello a klavír (2002; premiéra 16. 4. 2002, Praha).

 

Skladby pro větší komorní obsazení, eventuálně s elektronikou

Lunachordy, pro šest nástrojů (1997; premiéra 3. 12. 1997, Praha);

Pět pohledů do hudby, pro sedm nástrojů (1999; premiéra 1. 8. 1999);

Zrození I- III, pro devět nástrojů (2000; premiéra 4. 12. 2000, Praha);

Signs above the tracks. Verze pro 7 nástrojů a elektroniku (2008; premiéra 3. 10. 2008, Praha).

 

Skladby pro komorní orchestr, též s elektronikou

Usedání, pro 11 smyčcových nástrojů (1997; premiéra 20. 1. 1998, Praha);

Vulkány, pro komorní orchestr s elektronikou (2004, premiéra 22. 10. 2005, Praha);

Humanistische Apotheose II., pro komorní orchestr se zvukovou stopou (2007; premiéra 28. 11. 2007, Praha);

Humanistische Apotheose I., pro komorní orchestr (2008; premiéra 2. 12. 2008, Praha).

 

Skladby pro symfonický orchestr, též s elektronikou

Odnikud! Nikam? pro symfonický orchestr (1997; premiéra 29. 11. 1999, Praha);

Zrození I–III, verze pro symfonický orchestr (2001; premiéra 1. 9. 2001, Ostrava);

Kompenzace, pro orchestr s elektronikou (2003; premiéra 2003, Vídeň, česká premiéra 10. 4. 2005, Praha).

 

Písňové skladby, též s elektronikou

Zdi V. H. Tři recitativy pro soprán a magnetofonový pás na slova Vladimíra Holana (1995; premiéra 6. 12. 1995, Praha);

Vůně deště, pro soprán a klavír, slova Jack Kerlic (1997; premiéra 14. 5. 1997);

Haiku. Písně pro soprán a klavír (2003; premiéra 8. 3. 2004, Praha).

 

Kantáty a multižánrové skladby

...a je to prosté, pro baryton, ženský sbor, orchestr a magnetofonový pás (1999; premiéra 18. 10. 1999, Praha);

Narodil se, pro soprán, alt, recitaci, tanec, diaprojekci a 15 instrumentalistů (2000; premiéra 4. 12. 2000, Praha);

Ruce moje cedily myrhu. Kantáta na slova biblické Písně písní (2006; premiéra 26. 9. 2006).

 

Melodramy

Kdo si se mnou bude hrát. Pásmo básní Jiřího Žáčka s nástroji (2000; premiéra 20. 5. 2000, Klimkovice);

Uprchlé fresky, pro recitaci a klavír, slova Tomáš Vondrovic (2000; premiéra 19. 10. 2000, Ostrava);

Sedm melodramů, pro recitaci a klavír, slova Ernst Jandl (2001; premiéra 25. 10. 2002, Praha);

Především a navždy, pro recitaci a klavír, slova Pajurj Sevak (2001; premiéra 25. 10. 2002, Praha).

 

Hudební pohádky

Brouhádka. Pantomimická pohádka (2006);

Bylo nebylo rádio (2006).

 

Elektroakustická hudba

You and Me (2002; premiéra 19. 5. 2002, Maribor, Slovinsko).

 

Mojmír Sobotka

Text

Datum poslední změny: 21.1.2010