Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Študent, Miloslav

Tisk


Charakteristika: Muzikolog a loutnista

Datum narození/zahájení aktivity:4.1.1968
Text
DíloLiteratura

Študent, Miloslav, muzikolog a loutnista, narozen 4. 1. 1968, Beroun.

 

Studoval obor učitelství prvního stupně ZŠ se zaměřením na hudební výchovu na PF FF MU (1987–88), poté hudební vědu a estetiku na FF MU v Brně (1988–95). Roku 1993 vykonal státní závěrečnou zkoušku z estetiky, o dva roky později z muzikologie (titul Mgr.). Absolvoval několik studijních pobytů v Itálii, v roce 1995 na Università degli Studi, Facoltà di Lettere e Filosofia ve Ferraře. V letech 1995–98 studoval italskou hudbu 16. a 17. stol. a její provozovací praxi (Laboratorio permanente di ricerca sulla musica Italiana del XVII secolo) v Miláně na Civica Scuola di Musica di Milano pod vedením Roberta Giniho. V letech 1995–2002 studoval hru na loutnu u Paula Beiera na Accademia internazionale di musica v Miláně. V roce 2004 mu MŠMT ČR uznalo zahraniční vysokoškolské studium (titul MgA). Ve stejném roce vykonal Státní všeobecnou jazykovou zkoušku z italského jazyka. Roku 2005 absolvoval Kurz pro realizátory distančního vzdělávání, který pořádalo Národní centrum distančního vzdělávání. V roce 1996 přednesl první cyklus přednášek na Akademii staré hudby při FF MU v Brně věnovaný dějinám italské hudby. Od roku 2002 dosud je na Akademii staré hudby lektorem výuky hry na loutnu a ansámblové hry, nadále přednáší a připravuje e-learningové kurzy. V letech 2007, 2008, 2010 a 2011 byl lektorem hry na loutnu na Mezinárodní letní škole staré hudby ve Valticích. V letech 2010–2011 přednesl speciální přednášky o staré hudbě a provozovací praxi na katedře hudby Žilinské univerzity (Slovensko). Od roku 2007 je členem výboru České společnosti pro hudební vědu, od roku 2009 členem rady Společnosti pro starou hudbu, od roku 2010 místopředsedou pro rozvoj činnosti. Vyvíjí bohatou koncertní činnost, spolupracoval s mnoha významnými umělci (Magdalena Kožená, Monika Knoblochová, Jana Lewitová, Kateřina Ghannudi, Vladimír Richter a další).


Dílo

Dílo literární

Články a stati (výběr)

Na loutnu hráti se učím... Poznámky k hudebnosti šlechtického rodu Hofmannů z Grünbühelu na přelomu 16. a 17. století (Opus musicum 22, 1990, č. 4, s. 106–117);

Poznámky k hudebně estetickým názorům B. Castigliona a G. Cacciniho (Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, H 27–28, 1992–93, s. 7–15);

Secondo libro P. P. Meliiho – Druhá kniha Pietra Paola Meliiho (Opus musicum 27, 1995, č. 1, s. 22–27; č. 6, s. 254–262);

Ex Musicae Testudinis. Loutnová knihovna Dr. Emila Vogla (NK Praha, Knihovnická revue 2002, s. 110–111);

Lamento Ariadny. Nit labyrintem italské praxe bassa continua (Opus musicum 42, 2010, č. 1, s. 19–30; č. 2, s. 67–79).

Literatura

Kdo je kdo v současné české muzikologii (webová verze).

 

Kateřina Hnátová

Datum poslední změny: 19.1.2012