Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Červinková, Blanka

Tisk

(roz. Müllerová)

Charakteristika: Muzikoložka a nakladatelka

Datum narození/zahájení aktivity:5.3.1942
Datum úmrtí/ukončení aktivity:13.10.2002
Text
DíloLiteratura

Červinková, Blanka (roz. Müllerová), muzikoložka a nakladatelka, narozena 5. 3. 1942, Praha, zemřela 13. 10. 2002, tamtéž.

Po maturitě v Karlových Varech (1959) pracovala v sokolovských dolech a večerně studovala nástavbu stavební průmyslové školy, protože zprvu nebyla z politických důvodů přijata ke studiu hudební vědy na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, které absolvovala v letech 1961–66. Poté působila v expozici české hudby na EXPO ’67 v kanadském Montrealu (1967), v Pragokoncertu (1969) a dlouhodobě v Městské knihovně v Praze (1969–94, od 1977 jako vedoucí hudebního oddělení), kde vypracovala řadu metodických materiálů a bibliografií. Titul PhDr. získala roku 1983. Roku 1994 založila vlastní nakladatelství Tempo, v němž ve spolupráci s nakladatelstvími Bote&Bock a Boosey&Hawkes vydala na 200 děl Hanse Krásy, Pavla Haase, Bohuslava Martinů, Zdeňka Lukáše a dalších skladatelů. Zasloužila se o to, že se opera Brundibár Hanse Krásy stala nejhranější českou dětskou operou na světě. Monografii o Hansu Krásovi, na které pracovala do posledních dnů svého života, dokončil její manžel. Byla členkou české národní skupiny Mezinárodního sdružení hudebních knihoven a viceprezidentkou světové organizace Mezinárodníh sdružení hudebních knihoven (1992–95), zakládající členkou Nadačního fondu Hanse Krásy – Terezín (od 1995 do konce života) a členkou České společnosti pro hudební vědu.


Dílo

Dílo literární

Knižní publikace

Hans Krása (diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 1966);

Otakar Ostrčil. Základní bibliografie (Praha, Městská knihovna 1971, 107 s.);

Návrh desetinného třídění literatury o hudbě (spoluautor Jaroslav Volek, Praha, Městská knihovna 1977, 60 s.);

České operní divadlo. Bibliografie k 100. výročí otevření Národního divadla v Praze (Praha, Městská knihovna 1983, 35 s.);

Bedřich Smetana. Metodický text a bibliografie (spoluautor Ludmila Pažoutová, Praha, Městská knihovna 1984, 29 s.);

Bohuslav Martinů (text Blanka Martínková, bibliografie Ludmila Pažoutová, Praha, Městská knihovna 1984, 37 s.);

Seznam prací, publikovaných v roce 1983 (Praha, Výzkumný ústav zvukové, obrazové a reprodukční techniky 1984, 41 s.);

Publikace o hudbě. Výběrová bibliografie (spoluautorka Eva Žižková, Praha, Státní knihovna ČSR 1985, 230 s.);

Generální katalog hudebnin a knih o hudbě (spoluautor Blanka Martínková, Praha, Panton 1987, 157 s.);

Bohuslav Martinů. Bibliografický katalog (jako členka kolektivu autorů, Praha, Panton 1990, 206 s.);

Antonín Dvořák. Bibliografický katalog (jako členka kolektivu autorů, Praha, Městská knihovna a Národní knihovna 1991, 187 s.);

Hans Krása. Život a dílo skladatele (Praha, Tempo 2003, 279 s., německy Saarbrücken, Pfau 2005).

Studie, stati, články

Konference IAML poprvé v Praze (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 10, s. 477–478);

Hans Krása (souběžný anglický text, Praha, Hudební informační středisko Českého hudebního fondu 1993, 1 list složený v 8 s.);

Hans Krása v zrcadle kritiky se zvláštním zřetelem k opeře Zásnuby ve snu (Hudební věda 32, 1995, č. 4, s. 339–352).

Literatura

I. Lexika

Vojtěšková, Jana: Kdo je kdo v současné české muzikologii (Praha, Agora, 2006, s. 30–31).

II. Ostatní

Hudební věda, svazek III (Vladimír Lébl – Ivan Poledňák, eds., Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1988, s. 980, 981, 988).

bar: Za Blankou Červinkovou (Hudební rozhledy 56, 2003, č. 1, s. 32).

Reittererová, Vlasta: Blanka Červinková (Harmonie 13, 2005, č. 1, s. 49).

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 18.3.2009