Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dobrovská, Wanda

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka, publicistka, beletristka a překladatelka

Datum narození/zahájení aktivity:4.2.1954
Text
DíloLiteratura

Dobrovská, Wanda (roz. Jeriová), muzikoložka, publicistka, beletristka a překladatelka, narozena 4. 2. 1954, Plzeň.

 

Na Filozofické fakultě Karlovy univerzity studovala hudební a literární vědu (1973–78), poté absolvovala stáž a aspiranturu v Ústavu teorie a dějin umění Československé akademie věd (1978–85), v následujících letech byla odbornou redaktorkou Československého rozhlasu (1988–92), vedoucí Hudebního informačního střediska (1993–94), v letech 1996–2009 byla redaktorkou Harmonie, v současné době je zaměstnána jako redaktorka a webová editorka v Českém rozhlase, kde hostovala téměř po celou dobu své pracovní aktivity. Kupříkladu v letech 1984–88 připravila cykly rozhlasových hudebních pohádek pro mateřské školy (Narodil se tón, Podzimní písničky, Skřítkové ve starém mlýně, Zpívání jen tak a jiné), v letech 1989–92 vedla autorský rozhlasový magazín Rezonance, připravila množství relací o hudbě i o jiných tématech. Její doménou je soudobá či novější hudební tvorba nejrůznějších žánrových oblastí z celého světa, v neposlední řadě i takzvaná hudba na pomezí.

Za netradiční a někdy i přezírané nebo obávané hudební oblasti neúnavně bojuje. Pravidelně připravuje ze zajímavých nových nahrávek páteční pořad Rondo, vystupuje v pořadech Hudební fórum, Matiné a v dalších publicistických pořadech. Vystupuje také jako moderátorka přímých přenosů koncertů, od roku 2006 též z festivalu soudobé hudby Hudební fórum, Hradec Králové. V soutěži Prix non pereant – Média na pomoc památkám 2006 obdržela první cenu v kategorii rozhlasu (společně s Blankou Stárkovou).

Publikovala velké množství drobných i větších prací v periodikách. Jsou to eseje, články, recenze, kritiky, reportáže, fejetony z oboru hudby, divadla, muzikoterapie a dalších. Píše též povídky (některé z oboru science fiction), přeložila několik knih atd


Dílo

I. Dílo literární

 

Speciální problémy, recenze a periodika (výběr)

Divadlo hudby zahájilo... (Gramorevue 81, 17, 1981, č. 6, s. 2);

Symposium musicum (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 9, s. 396–7);

Dramatický projev Jany Jonášové (LP, Tvorba 1982, č. 15, s. 10);

Smyčcové kvartety Bohuslava Martinů (LP, Tvorba 1982, č. 18, s. 10);

Giuseppe Verdi (LP, Tvorba 1982, č. 19, s. 10);

Pařížská dechová škola (LP, Tvorba 1982, č. 20, s. 10);

Klavírní dílo B. Smetany (LP, Tvorba 1982, č. 21, s. 10);

Dang–thai–Son a FOK (LP, Tvorba 1982, č. 22, s. 10);

Umlčen v rozkvětu (Vít Nejedlý, Práce, 22. 6. 1982, s. 5);

Concertino Praga 81 (Práce, 29. 6. 1982, s. 6);

Čajkovského romance (Práce, 13. 7. 1982, s. 6);

Soudobá hudba (nová tvorba českých skladatelů, Práce, 23. 7. 1982, s. 6);

Gustav Mahler: Symfonie č. 1 (LP, Tvorba 1982, č. 26, s. 10);

Pěvecký profil Karla Průši (LP, Tvorba 1982, č. 27, s. 10);

Klavírní koncerty F. X. Duška (LP, Tvorba 1982, č. 30, s. 10);

Soudobá varhanní tvorba (LP, Tvorba 1982, č. 31, s. 10);

Ostrčilova Symfonie A dur (LP, Tvorba 1982, č. 32, s. 10);

Dvě české skladby (Gregor, Kvěch, LP, Tvorba 1982, č. 35, s. 10);

Ještě k Týdnu soudobé tvorby (Tvorba 1982, č. 37, s. 8);

Suity Sergeje Prokofjeva (LP, Tvorba 1982, č. 34, s. 10);

Hindemith–Ravel–Strauss (LP, Tvorba 1982, č. 37, s. 10);

Due Boemi di Praga (LP, Tvorba 1982, č. 39, s. 10);

Béla Bartók (Koncert pro orchestr, LP, Tvorba 1982, č. 40, s. 10);

Nahrávka Telemanna (LP, Tvorba 1982, č. 41, s. 10);

Škvorovo kvarteto (Sommer, LP, Tvorba 1982, č. 42, s. 10);

Česká sborová tvorba (LP, Tvorba 1982, č. 43, s. 10);

Portrét skladatele (Juchelka, LP, Tvorba 1982, č. 44, s. 10);

Delogu a Sibelius (LP, Tvorba 1982, č. 45, s. 10);

Pražský sbor Smetana (LP, Tvorba 1982, č. 46, s. 10);

Skladby pro housle a klavír (Smetana, Suk, Dvořák, LP, Tvorba 1982, č. 47, s. 10);

Prokofjev: Symfonie č. 6 (LP, Tvorba 1982, č. 48, s. 10);

K jubileu Zoltána Kodályho (Práce, 16, 12. 1982, s. 5);

Gershwinovy skladby (LP, Tvorba 1982, č. 52, s. 10);

Jiří Zahradníček (LP, Tvorba 1983, č. 1, s. 10);

Dvě z Londýnských symfonií (LP, Tvorba 1983, č. 2, s. 10);

Čajkovskij v Pantonu (LP, Tvorba 1983, č. 3, s. 10);

Portrét klavíristy (LP Z. Kožiny, Tvorba 1983, č. 4, s. 10);

Franck a Brahms (LP, Tvorba 1983, č. 5, s. 10);

Soudobá sovětská hudba (LP, Tvorba 1983, č. 7, s. 10);

Franckův smyčcový kvartet (LP, Tvorba 1983, č. 8, s. 10);

Umělecký portrét Jaroslava Ježka (LP, Tvorba 1983, č. 10, s. 10);

Koďousek–Novotná–Zahradník (LP, Tvorba 1983, č. 12, s. 10);

Antonín Rejcha Dechové kvintety (LP, Tvorba 1983, č. 13, s. 10);

Martinů: Smyčcový kvartet č. 1 (LP, Tvorba 1983, č. 15, s. 10);

JAMU jubilující (LP, Tvorba 1983, č. 19, s. 10);

Mannheimští skladatelé (LP, Tvorba 1983, č. 20, s. 10);

Kvartety J. Brahmse (LP, Tvorba 1983, č. 21, s. 10);

Bach (LP, Tvorba 1983, č. 26, s. 10);

Radujme se, veselme se... (LP, Tvorba 1983, č. 27, s. 10);

Kvartety Bély Bartóka (LP, Tvorba 1983, č. 28, s. 10);

Génius světové hudby (Čajkovskij, LP, Tvorba 1983, č. 29, s. 10);

Housle Josefa Suka (Bartók, recenze  LP, Tvorba 1983, č. 30, s. 10);

Vivaldi Jiřího Krejčího (LP, Tvorba 1983, č. 31, s. 10);

Sonáty pro housle a klavír (Grieg, Brož, Vrána, LP, Tvorba 1983, č. 32, s. 10);

Trojan–Hanuš–Eben (LP, Tvorba 1983, č. 38, s. 10);

Malování jsem se nevzdala (rozhovor s malířkou Jarmilou Jerieovou, Mladá fronta 20. 10. 1983, s. 4);

Sbory (Křička, Vycpálek, LP, Tvorba 1983, č. 39, s. 10);

Mahlerova Symfonie č. 4 (LP, Tvorba 1983, č. 40, s. 10);

Tři koncertní skladby (Debussy, Falla, Martin, LP, Tvorba 1983, č. 43, s. 10);

Brucknerova Devátá (LP, Tvorba 1983, č. 44, s. 10);

Faure– Respighi: Houslové sonáty (LP, Tvorba 1983, č. 46, s. 10);

Koncerty bratranců Koželuhových (LP, Tvorba 1983, č. 48, s. 10);

Portrét klavíristy (Páleníček, LP, Tvorba 1983, č. 50, s. 10);

Bohumil Gregor a FOK (koncert, Hudební rozhledy 37, 1984, č. 1, s. 12);

Odpovědný editorský čin (Mysliveček, LP, Tvorba 1984, č. 2, s. 10);

Řecké pašije (LP, Tvorba 1984, č. 3, s. 10);

Česká barokní hudba (LP, Tvorba 1984, č. 4, s. 10);

Dvořákův komorní orchestr (LP, Tvorba 1984, č. 5, s. 10);

Portrét operního pěvce (J. Horáček, LP, Tvorba 1984, č. 6, s. 10);

Zdeněk Fibich Bělohlávkův (LP, Tvorba 1984, č. 7, s. 10);

Podle mého názoru (Hurník, LP, Tvorba 1984, č. 7, s. 20);

Hans–Martin Linde a PKO (LP, Tvorba 1984, č. 10, s. 10);

"O rodné zemi" (Dobiáš, LP, Tvorba 1984, č. 11, s. 10);

Verdi trochu jinak (LP, Tvorba 1984, č. 12, s. 10);

Vajnar a Česká filharmonie (Šostakovič: 10. symfonie, LP, Tvorba 1984, č. 13, s. 10);

Koncert pro orchestr potřetí (Bartók, LP, Tvorba 1984, č. 14, s. 10);

Pražský komorní orchestr (koncert, Hudební rozhledy 37, 1984, č. 4, s. 149–150);

Pocta géniovi (koncert, Hudební rozhledy 37, 1984, č. 4, s. 153–4);

Blatný a Lídl v Pantonu (LP, Gramorevue 20, 1984, č. 4, s. 10);

České orchestrální melodramy (Fibich, Jeremiáš, Ostrčil, LP, Tvorba 1984, č. 18, s. 10);

Duchovní skladby (Zelenka, LP, Tvorba 1984, č. 20, s. 10);

Válek a Rychlík v Pantonu (LP, Gramorevue 20, 1984, č. 5, s. 11);

Zamlčené zajímavosti (F. X. Brixi, LP, Tvorba 1984, č. 21, s. 10);

Skladby Dalibora C. Vačkáře (LP, Tvorba 1984, č. 24, s. 10);

Zpívající kontrabas (František Pošta, LP, Tvorba 1984, č. 25, s. 10);

Sborová tvorba (LP, Tvorba 1984, č. 26, s. 10);

"Špalíček" (Martinů, LP, Tvorba 1984, č. 29, s. 10);

Václav Snítil v Pantonu (LP, Tvorba 1984, č. 30, s. 10);

Mackerrasův Martinů (LP, Tvorba 1984, č. 31, s. 10);

Barokní skladby pro trubku (LP, Tvorba 1984, č. 32, s. 10);

Žvanivý Slimejš v Laterně magice (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 8, s. 376–377);

Bartók Shizuky Ishikawy (LP, Tvorba 1984, č. 35, s. 10);

Písňový recital (Beno Blachut zpívá Dvořáka, LP, Tvorba 1984, č. 36, s. 10);

Česká filharmonie (koncert, Hudební rozhledy 37, 1984, č. 9, s. 390–391);

Josef Suk (LP, Tvorba 1984, č. 39, s. 10);

Martinů v Supraphonu (LP, Tvorba 1984, č. 42, s. 10);

Symposium musicum (LP, Tvorba 1984, č. 42, s. 10);

Gustav Mahler (Symfonie č. 8, LP, Tvorba 1984, č. 43, s. 10);

Libor Hlaváček v Pantonu (LP, Tvorba 1984, č. 46, s. 10);

Dvořák: 6. symfonie (LP, Tvorba 1984, č. 47, s. 10);

Janáčkovo kvarteto (Janáček, LP, Tvorba 1984, č. 48, s. 10);

Kocianovo kvarteto (koncert, Hudební rozhledy 37, 1984, č. 12, s. 546);

Zdroje hudební řeči Gustava Holsta (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 12, s. 560);

Smetanovci a Mozart (LP, Tvorba 1984, č. 49, s. 10);

Libor Pešek a Slovenská filharmonie (Florent Schmidt, LP, Tvorba 1984, č. 51, s. 10);

Albinoni: Hobojové koncerty (LP, Tvorba 1985, č. 1, s. 19);

Doležalovo kvarteto s hosty (koncert, Hudební rozhledy 38, 1985, č. 1, s. 13);

Panochovo kvarteto s hosty (koncert, Hudební rozhledy 38, 1985, č. 1, s. 14);

Martinů–Košler (LP, Tvorba 1985, č. 2, s. 19);

Aktiv mladých umělců (při SČSKU, Kulturní rozvoj 1, 1985, č. 2, s. 13);

Dvořákovy orchestrální drobnosti (LP, Gramorevue 21, 1985, č. 2, s. 10);

Josef Matěj: Koncerty (LP, Tvorba 1985, č. 10, s. 19);

Pražský komorní orchestr (koncert, Hudební rozhledy 38, 1985, č. 3, s. 107–108);

Hudba a výtvarné umění (koncert, Hudební rozhledy 38, 1985, č. 4, s. 156–157);

Komorní tvorba (Týden nové tvorby, Tvorba 1985, č. 15, s. 10);

Dižurův Messiaen (LP, Gramorevue 21, 1985, č. 4, s. 11);

Dva koncerty rozhlasových symfoniků (koncert, Hudební rozhledy 38, 1985, č. 5, s. 198–199);

Portrét Klementa Slavického (LP, Gramorevue 21, 1985, č. 5, s. 11);

Komorní orchestry na Pražském jaru (Tvorba 1985, č. 24, s. 10);

Kühnův dětský sbor (koncert, Hudební rozhledy 38, 1985, č. 6, s. 258);

Bohuslav Martinů na nových českých deskách (LP, Tvorba 1985, č. 26, s. 10);

Defayettovo saxofonové kvarteto (koncert, Hudební rozhledy 38, 1985, č. 7, s. 296);

S Františkem Rauchem (Gramorevue 21, 1985, č. 7, s. 7);

Muzikologické mládí (Tvorba 1985, č. 29, s. 10);

Koncert v Atriu (Hudební rozhledy 38, 1985, č. 9, s. 389);

Souborné dílo Bedřicha Smetany (Vokální a instrumentální skladby, LP, Tvorba 1985, č. 38, s. 10);

Souborné dílo Bedřicha Smetany (Klavírní skladby, LP, Tvorba 1985, č. 39, s. 10);

Hukvaldy popáté (muzikologický seminář, Hudební rozhledy 38, 1985, č. 8, s. 379–380);

Concertino Praga (Tvorba 1985, č. 52, s. 10);

Pražští komorní sólisté (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 1, s. 16–17);

Klavírní duo v Malém sále (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 1, s. 20);

(se spoluautory): Čtyřikrát Česká filharmonie (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 3, s.110–112);

Duo Hudeček–Adamec (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 3, s. 115);

(spoluautorka Yvetta Koláčková): Koncerty orchestru FOK (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 4, s. 160);

Kvartetní večer Talichovců  (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 4, s. 161);

Není disonantní hudby (Rozhovor s Antonínem Kohoutem, Tvorba 1986, č. 18, s. 10);

Mosty přes tři století (koncert, Tvorba 1986, č. 19, s. 10);

Česká filharmonie (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 6, s. 264);

Kocianovo kvarteto s novinkou  (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 7, s. 311);

Kvarteto města Prahy (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 7, s. 311);

Komorní hudba na Týdnu nové tvorby (Tvorba 1986, č. 38, s. 10);

Jazz v Přerově (rozhovor s Ivanem Poledňákem, Tvorba 1986, č. 42, s. 10);

Podle mého názoru (Jazzový festival v Přerově, Tvorba 1986, č. 43, s. 20);

Skupiny JOP 7 a jiní (Přerovský jazzový festival, Tvorba 1986, č. 44, s. 19);

Kytarový recitál (Štěpán Rak, Tvorba 1986, č. 46, s. 10);

Oživení naší komorní scény (Rudé právo 66, 23. 12. 1986, s. 5);

Zahraj mě, hudečku (přehlídka folklorních souborů, Tvorba 1986, č. 51, s. 10);

Poutavě koncipovaný koncert (Tvorba 1986, č. 52, s. 10);

Sborový koncert (Tvorba 1986, č. 52, s. 19);

Hudba pro čtyři kytary (koncert, Pražské kytarové kvarteto, Tvorba 1987, č. 4, s. 8);

Zamyšlení mezi pěti linkami (rozhovor s Ladislavem Kubíkem, Tvorba 1987, č. 8, s. 1 a 9);

Koncerty pro harfu (Krumpholz, Dusík, LP, Tvorba 1987, č. 9, s. 10);

Violový recitál Lubomíra Malého (koncert, Hudební rozhledy 40, 1987, č. 2, s. 74);

Autorský večer O.[správně Ivo] Bláhy (koncert, Hudební rozhledy 40, 1987, č. 3, s. 111);

Sukovo kvarteto (koncert, Hudební rozhledy 40, 1987, č. 3, s. 117);

Nová komorní tvorba (koncert, Tvorba 1987, č. 16, s. 10);

Třicátá třetí přehlídka českého koncertního umění (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 12, s. 536–543);

Jak pěstujeme zájem o vážnou hudbu (Rozhovor o kruzích přátel hudby s Otmarem Kvěchem, Tvorba 1988, č. 1, s. 14);

Česká filharmonie s premiérou (Felix: 4. symfonie, Hudební rozhledy 41, 1988, č. 2, s. 65);

Co nového na TNT? (rozhovor s Otmarem Máchou, Tvorba 1988, č. 9, s. 14);

Postřehy z Týdne nové tvorby (Tvorba 1988, č. 14, s. 14);

Sborový koncert SČSKU (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 5, s. 198);

Má vlast– inspirující (rozhovor s Jiřím Bělohlávkem, Tvorba 1988, č. 22, s. 14);

Singapurští filharmonici (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 5, s. 207–208);

Hle, soudobé dílo! (Berio, Tvorba 1988, č. 23, s. 14);

(se spoluautory): Koncerty Týdne nové tvorby (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 6, s. 256–258);

Juraj Filas: Hudba dnešního Maďarska (zápis rozhovoru, Tvorba 1988, č. 26, s. 14);

Orchestrální koncert SČSKU (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 7, s. 302–303);

Komorní koncert SČSKU (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 7, s. 304);

Rudolfinum a Bertramka (koncertní síně, Tvorba 1988, č. 31, s. 14–15);

Hynek Farkač (portrét, Tvorba 1988, č. 33, s. 5 a 7);

Komorní soubory (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 8, s. 354–360);

Litomyšl: Malá hudební velmoc (festival Mladá Smetanova Litomyšl, Tvorba 1988, č. 44, s. 15);

Koncert soudobé finské hudby (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 10, s. 447);

Podle mého názoru (mladí čeští skladatelé, Tvorba 1988, č. 44, s. 20);

Pražské orchestry do nové sezóny. [část] Česká filharmonie (Hudební rozhledy 1988, č. 12, s. 537–538);

V čem jsou Češi nedostižní? (Panochovo kvarteto, Obrana lidu 49, 1989, č. 21, s. 8);

Z bohatého programu Pražského jara (Rudé právo 69, 26. 5. 1989, s. 5);

Komorní koncert SČSKU (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 5, s. 203–204);

Sborové matiné (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 5, s. 204);

Koncert A. D. tria (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 5, s. 212–213);

11 let před koncem století (o Pražském jaru, Rudé právo 69, 10. 6. 1989, s. 5);

Pro operní labužníky (rozhlasový přenos Valkýry z Bayreuthu, Rudé právo 69, 7. 8. 1989, s. 5);

Vehrder trio z USA (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 7, s. 305–306);

Koncert k Mezinárodnímu dni dětí (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 8, s. 367);

Autorský večer SČSKU (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 9, s. 394–395);

Koncert mladých v Atriu (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 9, s. 395);

S Petrem Ebenem (rozhovor, Gramorevue 25, 1989, č. 10, s. 3);

Teplice příkladem (rozhovor  Jaroslavem Soukupem, Hudební rozhledy 42, 1989, č. 11, s. 483–5);

Pražští symfonikové s obnovenou premiérou Klusákových variací (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 4, s. 181–2);

Filharmonici z Drážďan s novinkou R. Promnitze (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 6, s. 250–1);

FOK s pražskou premiérou Godára (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 1, s. 18–19);

Hudba pro Prahu 1968 (Karel Husa, Hudební rozhledy 43, 1990, č. 45, s. 217–8);

Pražští symfonikové (Klusák, Košut, Hudební rozhledy 43, 1990, č. 4, s. 181–2);

Představuje se elektroniká hudba (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 6, s. 251);

Roland Auzet na Žofíně (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 7, s. 333);

Ensemble Intercontemporain s P. Boulezem (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 7, s. 297);

Philharmonisch Solisten Berlin (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 7, s. 303–4);

Gershwin s dobře utajeným klavíristou (Gramorevue 26, 1990, č. 6, s. 6);

Irský dudák z Čech (Petr Pandula, rozhovor s ním, Gramorevue 26, 1990, č. 6, s. 4);

Hudba orientovaná k budoucnosti (rozhovor s Pierre Boulezem, Hudební rozhledy 43, 1990, č. 8, s. 374–6);

Koncert elektroakustické hudby (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 8, s. 357);

Z koncertů Agonu (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 8, s. 355);

Ateliér ´90 (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 3, s. 108–109);

Groupe de musique vivantes (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 5, s. 211–212);

Kvarteto Kronos (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 6, s. 252–253);

Bicí nemohou být doménou diletantů (rozhovor s Vladimírem Vlasákem, Hudební rozhledy 44, 1991, č. 8, s. 342–343);

People to People – nevyužitá šance pro soudobou hudbu (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 1, s. 6–8);

Nová hudba z šedesátých let (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 5, s. 208);

Amy Lynn Barberová (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 6, s. 277–278);

z/F/6P67NUBRKSQUM9XEYVLAPNVL6EDREFJ9EXA14UE73K6Pražské dny bicích nástrojů (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 8, s. 344–345);

Morton Feldman: Three Voices (koncert, Hudební rozhledy 44, 1991, č. 10, s. 454);

Soudobá litevská hudba (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 1, s. 16–17);

Z dílny Agonu (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 5, s. 222);

Morawetz–Komorous–Bernstein (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 12, s. 533);

Ensemble Intermodulation (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 2, s. 64);

Sto let od narození Aloise Háby – výročí, které nikoho nezajímá (Harmonie 1, 1993, č. 2, s. 25–26);

Skladatel a dirigent Tonino Battista (Harmonie 1, 1993, č. 3, s. 1);

Hudba, na kterou se nemusí myslet (Harmonie [1], 1993, č. 6, s. 24–26);

Praha–Evropa. Festival duchovní hudby (Gema 5, 1994, č. 2, s. 25);

Pierre Boulez. Einstein hudby 20. století (Harmonie [2], 1994, č. 3, s. 28–30);

Nová hudba z Nového světa (Harmonie [2], 1994, č. 8, s. 6–7);

Kolman, Peter. Elektroakustická hudba (CD, Harmonie [2], 1994, č. 12, s. 40);

Kabeláčovy skladby se konečně dočkaly nahrávky (Mladá fronta dnes 6, č. 28, 20. 2. 1995, s. 19);

Boulez conducts Ligeti (CD, Harmonie [3], 1995, č. 4, s. 39);

Rota svým oratoriem neumocnil smysl starých textů (Mladá fronta dnes 6, č. 232, 4. 10. 1995, s. 19);

Ensemble modern (Harmonie [3], 1995, č. 6, s. 6);

Carl Orff 100 let (Harmonie [3], 1995, č. 8, s. 30–31);

Léčivá hudba (Harmonie [3], 1995, č. 9, s. 12)

Luciano Berio, skladatel s nadhledem (Harmonie [3], 1995, č. 10, s. 8);

Ervín Schulhoff je dnes svěží stejně jako tenkrát (Mladá fronta dnes 6, č. 296, 17. 11. 1995, s. 19);

Ives, Cage a Glass (Harmonie [4], 1996, č. 6, s. 7);

Bernstein On Broadway: On The Town, Candide, West Side Story (scény na CD, Harmonie [4], 1996, č. 7, s. 49–50);

Arnold Schönberg: Zjasněná noc, Richard Strauss: Capriccio, Igor Stravinskij: Apollon msagete (recenze CD, Harmonie [4], 1996, č. 9, s. 54).Bottom of Form 8;

Balet pro Státní operu Praha (rozhovor s uměleckou ředitelkou Nadace Českého baletního divadla Janou Kůrovou,Harmonie [4], 1996, č. 10, s. 44);

Agon se vyrovnal s Glassovou komorní operou se ctí (Mladá fronta Dnes 7, č. 259, 5. 11. 1996, s. 19);

Maraton soudobé hudby projel různá údobí i území (Mladá fronta dnes 7, č. 265, 12. 11. 1996, s. 19);

Pohybové zpodobnění života. Merce Cunningham (profil, Harmonie [5], 1997, č. 6, s. 18–19);

Gija Kančeli (portrét, Harmonie [5], 1997, č. 5, s. 38–39);

Reich tvoří alternativu k evropské hudební tradici (Mladá fronta dnes 8, č. 101, 30. 4. 1997, s. 19).Bottom of Form 15;

Marek Kopelent nenechává v klidu (Mladá fronta dnes 8, č. 174, 28. 7. 1997, s. 11);

Finlande (finská lidová hudba, CD, Harmonie [5], 1997, č. 8, s. 48);

Danemark (dánská ldová hudba, CD, Harmonie [5], 1997, č. 8, s. 48);

Před premiérou Komboloi s autorem hudby Zbyňkem Matějů (Harmonie [5], 1997, č. 9, s. 18–19);

Olivier Messiaen: Réveil des oiseaux (CD, Harmonie [5], 1997, č. 9, s. 43);

Zemřel skladatel a pedagog Vladimír Sommer (Mladá fronta dnes 8, č. 213, 11. 9. 1997, s. 18);

Pražský hrad zažívá velmi dlouhé hudební rituály (Mladá fronta dnes 8, č. 231, 2. 10. 1997,  s. 19);

O energii pudu sebezáchovy: S Wimem Vandkeybusem (Harmonie [5], 1997, č. 11, s. 16–17);

Bottom of Form 18;

Tan Dun: Ghost Opera (recenze CD, Harmonie [5], 1997, č. 11, s. 41–42);

Život v omylu fantazie: Pavel Šmok (Harmonie [5], 1997, č. 12, s. 16–18);

Česká soudobá hudba na kompaktních discích (Harmonie [6], 1998, č. 1, s. 40);

Animalita a lidskost: svět opery (Harmonie [6], 1998, č. 2, s. 10);

Divadlo jako dobrodružství. S Jaroslavem Duškem a Martinem Smolkou (Harmonie [6], 1998, č. 2, s. 16–17);

Skladatel Peter Graham už začíná vědět, jak na to (Mladá fronta dnes 9, č. 74, 28. 3. 1998, s. 19);

Deska pro ty, kteří jsou ochotni jít za krásou (Mladá fronta dnes 9, č. 98, 27. 4. 1998, s. 11);

Konvergence (skladby Dana Dlouhého, CD, Harmonie [6], 1998, č. 5, s. 47–48);

Dialog s posluchači o soudobé hudbě (Harmonie [6], 1998, č. 6, s. 6);

Album vytěžené ze zlatého dolu sovětských tvůrců (CD, Mladá fronta dnes 9, č. 164, 16. 7. 1998, s. 17);

Michael Nyman je něco jako Philip Glass po evropsku (Mladá fronta dnes 9, č. 168, 21. 7. 1998, s. 17);

Ivana Loudová (autorské CD, Harmonie [6], 1998, č. 10, s. 43);

Skladatel Novák dal příležitost neslyšícím umělcům (Roman Z. Novák, Mladá fronta dnes 9, č. 243, 16. 10. 1998, s. 19);

Johann Sebastian Bach: Die Kunst der Fuge (CD, Harmonie [6], 1998, č. 12, s. 40);

Bottom of Form 10;

Krzysztof Penderecki. Od exprimentu k tradici (Harmonie [7], 1999, č. 1, s. 10–11);
Ennio Morricone. Mozart 20. století (Harmonie [7], 1999, č. 1, s. 27–8);

Zuzana Růžičková (recenze CD, Harmonie [7], 1999, č. 1, s. 47);

The Street Songs (recenze CD, Harmonie [7], 1999, č. 1, s. 49);

Ženský princip k poctě Messiaena (Harmonie [7], 1999, č. 2, s. 7);

Před 40 lety z nouze ctnost, dnes "tradice" (Harmonie [7], 1999, č. 2, s. 11);

John Williams. Zahradník romantické tradice (Harmonie [7], 1999, č. 2, s. 16–17);

The Sinking of the Titanic (flmová hudba Gavina Bryarse na CD, Harmonie [7], 1999, č. 2, s. 50);

Čím dál víc se měníme v muzeum (Harmonie [7], 1999, č. 3, s. 21);

Povzdech skeptický (o České filharmonii, Harmonie [7], 1999, č. 4, s. 7);

Peter Graham. Der Erste (recenze CD, Harmonie [7], 1999, č. 4, s. 42);

Krzystof Pendrecki. Credo (recenze CD, Harmonie [7], 1999, č. 4, s. 44);

Pravá hudba (Korejci, Harmonie [7], 1999, č, 5, s. 6);

Geniální samouk (Zbigniew Preisner, Harmonie [7], 1999, č. 5, s. 19);

Zánik domu Usherů (recenze provedení Glassovy opery v Praze, Harmonie [7], 1999, č. 5, s. 30);

Koncert bicího souboru Dama Dama v Arše byl dobrým krokem festivalu Pražské jaro (Mladá fronta dnes 10, č. 117, 21. 5. 1999, s. 18);

Glassova opera je v nabídce našich scén mimořádným titulem (recenze, Mladá fronta Dnes 10, č. 125, 31. 5. 1999, s. 16);

Vítězslava Kaprálová. Portrét skladatelky (recenze CD, Harmonie [7], 1999, č. 6, s. 42);

Horká soudobá (soudobá hudba na Pražském jaru, Harmonie [7], 1999, č. 7, s. 19);

American Scenes (Copland, Previn, Barber, Gershwin, recenze CD, Harmonie [7], 1999, č. 7, s. 48);

Polychoralum (recenze CD Ondřeje Adámka, Harmonie [7], 1999, č. 7, s. 49);

Kroumata Percussion Ensemble (recenze CD, Harmonie [7], 1999, č. 8, s. 45);

Na prahu světa velké hudby (Vítězslava Kaprálová, Týden 6, 12. 7. 1999, č. 29, s. 54–55);

Alex North (recenze CD, Harmonie [7], 1999, č. 8, s. 48);

Toru Takemitsu. Filmová hudba (recenze CD, Harmonie [7], 1999, č. 8, s. 49);

Milan Kymlička: Všechno se mi splnilo (rozhovor, Harmonie [7], 1999, č. 10, s. 10–11);

Olga Jelínková (nekrolog, Harmonie [7], 1999, č. 11, s. 3);

Lukášova novinka je příliš prvoplánová (Mladá fronta Dnes 10, č. 260, 8. 11. 1999, s. 13);

(spoluautor Jaroslav Pašmik): Kroumata v Praze a v Bratislavě (Harmonie [8], 2000, č. 1, s. 7);

Bottom of Form 18;

Michael Nyman – fascinace harmonií (HIS bulletin [5], 2000, č. 1, s. 1–2);

Kurt Weill: Legendy milénia (Harmonie [8], 2000, č. 5, s. 18–19);

Bytí ve znějící hudbě. Sedm cest Petra Kofroně (HIS bulletin [5], 2000, č. 6, s. 1–3);

Solo for Voice (Petr Matuszek, Harmonie [8], 2000, č. 12, s. 49–50);

Kopelentovo oratorium je vpravdě mimořádné (Mladá fronta Dnes 12, č. 38, 14. 2. 2001, s. 19);

Kani (japonský soubor Tabulatura, recenze CD, Harmonie [9], 2001, č. 3, s. 48);

Zatmění hudební kritiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (HIS Voice [1], 2001, č. 2, s. 8–10);

Snové frekvence Meredith Monk (HIS Voice [1] 2001, č. 3, s. 5–6);

Meredith Monk. Cítím se být spíše slovesem než podstatným jménem (Harmonie [9], 2001, č. 6, s. 30–31);

Composers in New York (recenze CD, Harmonie [9], 2001, č. 6, s. 48);

Dopisy Olze: Slova, pak hudba a tak dokola (Petr Kotík, Mladá fronta des 12, č. 128, 2. 6. 2001, s. 18);

Henri Dutilleux (recenze CD, Harmonie [10], 2002, č. 7, s. 44);

Ferruccio Bussoni (recenze CD, Harmonie [10], 2002, č. 7, s. 44);

Vlastislav Matoušek (recenze CD, Harmonie [12], 2004, č. 2, s. 47);

Hudbaby (brněnské skladatelky, recenze CD, Harmonie [12], 2004, č. 2, s. 48);

Erki–Sven Tüür (recenze CD, Harmonie [12], 2004, č. 3, s. 49);

Guma, to je vynález! (rozhovor s Milanem Slavickým, Harmonie [13], 2005, č. 5, s. 18–20);

Tan Dun (recenze CD, Harmonie [13], 2005, č. 5, s. 48);

S mořským koníkem ve znaku (soubor early reflections, Harmonie [13], 2005, č. 10, s. 25–26);

Miklós Rósza (recenze CD, Harmonie [13], 2005, č. 10, s. 53);

Toru Takemitsu (recenze CD, Harmonie [13], 2005, č. 10, s. 54);

Je to v nás jako v koze (rozhovor se členkami skupiny Hudbaby, Harmonie [13], 2005, č. 11, s. 28–29);

Nadejde čas přirozené jednoty (Pavel Zemek–Novák, Harmonie [13], 2005, č. 12, s. 26–28);

Bottom of Form 5;

Vnímat vlastní dech v hluku města (rozhovor s klavíristkou Elenou Letňanovou, Harmonie [14], 2006, č. 4, s. 34–35);

V Konvergenci jsou maximalisté (rozhovor s Ondřejem Štochlem, Harmonie [14], 2006, č. 7, s. 14–15);

Myším budiž požehnáno (Tomáš Hanzlík, Harmonie [15], 2007, č. 2, s. 13–15);

Migrant Kryštof Mařatka (rozhovor, Harmonie [15], 2007, č. 4, s. 10–12);

Ingvar Lidholm (recenze CD, Harmonie [15], 2007, č. 4, s. 49–50);

Milan Slavický s hudbou v krvi  (portrét, Harmonie [15], 2007, č. 5, s. 25);

Vít Zouhar. Jsem tester (rozhovor, Harmonie [15], 2007 č. 7, s. 21–23);

Festival koncertů po londýnském vzoru: Prague Proms 2007 oživuje letní kulturní nabídku Prahy, ale hranice metropole nepřekračuje (Pražský deník [2], č. 158, 10. 7. 2007, s. 18);

Misionář akordeonu Teodoro Anzellotti (rozhovor, Harmonie [16], 2008, č. 1, s. 16–17);

Kamenná hudba (Pražské premiéry, Harmonie [16], 2008, č. 5, s. 32–33);

Pierre Boulez: Janáčkův čas ještě přijde (rozhovor, Opus musicum 40, 2008, č. 5, s. 43–45);

Who Plays Contemporary Music in the Czech Republic? (Czech Music 2008, č. 4, s. 11–19);

Hudba jako Cesta (hudba artificiální a nonartificiální, Harmonie [16], 2008, č. 11, s. 2);

Gerald Finley (rozhovor, Harmonie 16, 2008, č. 11, s. 11–12);

Alfred Šnitke. Chamber Music (recenze CD, Harmonie 16, 2008, č. 1, s. 58);

Morton Feldman. The Viola in my Life (recenze CD, Harmonie 17, 2009, č. 1, s. 51);

Pražské premiéry 2008 30. 3. – Dopolední matiné (http://www.atemporevue.cz/?go=kritiky 9. 4. 2008);

Pražské premiéry 2008 30. 3. – Hlavní program (http://www.atemporevue.cz/?go=kritiky 10. 4. 2008);

early reflections – pátá sezóna (http://www.atemporevue.cz/?go=kritiky 8. 7. 2008);

XIX. Forfest (http://www.atemporevue.cz/?go=kritiky 17. 7. 2008);

Baltské hlasy 22. 9. 2008 (http://www.atemporevue.cz/?go=kritiky 20. 10. 2008);

Tři kontratenoři. Arcidiecézní muzeum Olomouc 16. listopadu 2008 (http://www.atemporevue.cz/?go=kritiky 4. 12. 2008);

Hudební fórum Hradec Králové 2008 (http://www.atemporevue.cz/?go=kritiky 8. 1. 2009);

Spojení světel. Ennio Morricone (http://www.25fps.cz/clanek/nazev:spojeni-svetel, 28. 2. 2009).

Literatura

Wanda Dobrovská (Magazín Klubu Vltava 9, 2004, č. 1, s. 22).

Vieweghová, Šárka: Wanda Dobrovská – Prostoupená hudbou (Týdeník Rozhlas 18. 2008, č. 32, s. 7).

 

Mojmír Sobotka

Text
DíloLiteratura

Dobrovská, Wanda (roz. Jeriová), muzikoložka, publicistka, beletristka, překladatelka, narozena 4. 2. 1954, Plzeň.

Na Filozofické fakultě Karlovy univerzity studovala hudební a literární vědu (1973–78), poté absolvovala stáž a aspiranturu v Ústavu teorie a dějin umění Československé akademie věd (1978–85), v následujících letech byla odbornou redaktorkou Československého rozhlasu (1988–92), vedoucí Hudebního informačního střediska (1993–94), v letech 1996–2009 byla redaktorkou Harmonie, v současné době je zaměstnána jako redaktorka a webová editorka v Českém rozhlase, kde hostovala téměř po celou dobu své pracovní aktivity. Kupříkladu v letech 1984–88 připravila cykly rozhlasových hudebních pohádek pro mateřské školy (Narodil se tón, Podzimní písničky, Skřítkové ve starém mlýně, Zpívání jen tak a jiné), v letech 1989–92 vedla autorský rozhlasový magazín Rezonance, připravila množství relací o hudbě i o jiných tématech. Její doménou je soudobá či novější hudební tvorba nejrůznějších žánrových oblastí z celého světa, v neposlední řadě i takzvaná hudba na pomezí.

Za netradiční a někdy i přezírané nebo obávané hudební oblasti neúnavně bojuje. Pravidelně připravuje ze zajímavých nových nahrávek páteční pořad Rondo, vystupuje v pořadech Hudební fórum, Matiné a v dalších publicistických pořadech. Vystupuje také jako moderátorka přímých přenosů koncertů, od roku 2006 též z festivalu soudobé hudby Hudební fórum, Hradec Králové. V soutěži Prix non pereant – Média na pomoc památkám 2006 obdržela první cenu v kategorii rozhlasu (společně s Blankou Stárkovou).

Publikovala velké množství drobných i větších prací v periodikách. Jsou to eseje, články, recenze, kritiky, reportáže, fejetony z oboru hudby, divadla, muzikoterapie a dalších. Píše též povídky (některé z oboru science fiction), přeložila několik knih atd.


Dílo

I. Dílo literární

I. Speciální problémy, recenze a periodika (výběr)

Divadlo hudby zahájilo... (Gramorevue 81, 17, 1981, č. 6, s. 2).

Symposium musicum (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 9, s. 396–7).

Dramatický projev Jany Jonášové (LP, Tvorba 1982, č. 15, s. 10).

Smyčcové kvartety Bohuslava Martinů (LP, Tvorba 1982, č. 18, s. 10).

Giuseppe Verdi (LP, Tvorba 1982, č. 19, s. 10).

Pařížská dechová škola (LP, Tvorba 1982, č. 20, s. 10).

Klavírní dílo B. Smetany (LP, Tvorba 1982, č. 21, s. 10).

Dang–thai–Son a FOK (LP, Tvorba 1982, č. 22, s. 10).

Umlčen v rozkvětu (Vít Nejedlý, Práce, 22. 6. 1982, s. 5).

Concertino Praga 81 (Práce, 29. 6. 1982, s. 6).

Čajkovského romance (Práce, 13. 7. 1982, s. 6).

Soudobá hudba (nová tvorba českých skladatelů, Práce, 23. 7. 1982, s. 6).

Gustav Mahler: Symfonie č. 1 (LP, Tvorba 1982, č. 26, s. 10).

Pěvecký profil Karla Průši (LP, Tvorba 1982, č. 27, s. 10).

Klavírní koncerty F. X. Duška (LP, Tvorba 1982, č. 30, s. 10).

Soudobá varhanní tvorba (LP, Tvorba 1982, č. 31, s. 10).

Ostrčilova Symfonie A dur (LP, Tvorba 1982, č. 32, s. 10).

Dvě české skladby (Gregor, Kvěch, LP, Tvorba 1982, č. 35, s. 10).

Ještě k Týdnu soudobé tvorby (Tvorba 1982, č. 37, s. 8).

Suity Sergeje Prokofjeva (LP, Tvorba 1982, č. 34, s. 10).

Hindemith–Ravel–Strauss (LP, Tvorba 1982, č. 37, s. 10).

Due Boemi di Praga (LP, Tvorba 1982, č. 39, s. 10).

Béla Bartók (Koncert pro orchestr, LP, Tvorba 1982, č. 40, s. 10).

Nahrávka Telemanna (LP, Tvorba 1982, č. 41, s. 10).

Škvorovo kvarteto (Sommer, LP, Tvorba 1982, č. 42, s. 10).

Česká sborová tvorba (LP, Tvorba 1982, č. 43, s. 10).

Portrét skladatele (Juchelka, LP, Tvorba 1982, č. 44, s. 10).

Delogu a Sibelius (LP, Tvorba 1982, č. 45, s. 10).

Pražský sbor Smetana (LP, Tvorba 1982, č. 46, s. 10).

Skladby pro housle a klavír (Smetana, Suk, Dvořák, LP, Tvorba 1982, č. 47, s. 10).

Prokofjev: Symfonie č. 6 (LP, Tvorba 1982, č. 48, s. 10).

K jubileu Zoltána Kodályho (Práce, 16, 12. 1982, s. 5).

Gershwinovy skladby (LP, Tvorba 1982, č. 52, s. 10).

Jiří Zahradníček (LP, Tvorba 1983, č. 1, s. 10).

Dvě z Londýnských symfonií (LP, Tvorba 1983, č. 2, s. 10).

Čajkovskij v Pantonu (LP, Tvorba 1983, č. 3, s. 10).

Portrét klavíristy (LP Z. Kožiny, Tvorba 1983, č. 4, s. 10).

Franck a Brahms (LP, Tvorba 1983, č. 5, s. 10).

Soudobá sovětská hudba (LP, Tvorba 1983, č. 7, s. 10).

Franckův smyčcový kvartet (LP, Tvorba 1983, č. 8, s. 10).

Umělecký portrét Jaroslava Ježka (LP, Tvorba 1983, č. 10, s. 10).

Koďousek–Novotná–Zahradník (LP, Tvorba 1983, č. 12, s. 10).

Antonín Rejcha Dechové kvintety (LP, Tvorba 1983, č. 13, s. 10).

Martinů: Smyčcový kvartet č. 1 (LP, Tvorba 1983, č. 15, s. 10).

JAMU jubilující (LP, Tvorba 1983, č. 19, s. 10).

Mannheimští skladatelé (LP, Tvorba 1983, č. 20, s. 10).

Kvartety J. Brahmse (LP, Tvorba 1983, č. 21, s. 10).

Bach (LP, Tvorba 1983, č. 26, s. 10).

Radujme se, veselme se... (LP, Tvorba 1983, č. 27, s. 10).

Kvartety Bély Bartóka (LP, Tvorba 1983, č. 28, s. 10).

Génius světové hudby (Čajkovskij, LP, Tvorba 1983, č. 29, s. 10).

Housle Josefa Suka (Bartók, recenze LP, Tvorba 1983, č. 30, s. 10).

Vivaldi Jiřího Krejčího (LP, Tvorba 1983, č. 31, s. 10).

Sonáty pro housle a klavír (Grieg, Brož, Vrána, LP, Tvorba 1983, č. 32, s. 10).

Trojan–Hanuš–Eben (LP, Tvorba 1983, č. 38, s. 10).

Malování jsem se nevzdala (rozhovor s malířkou Jarmilou Jerieovou, Mladá fronta 20. 10. 1983, s. 4).

Sbory (Křička, Vycpálek, LP, Tvorba 1983, č. 39, s. 10)

Mahlerova Symfonie č. 4 (LP, Tvorba 1983, č. 40, s. 10).

Tři koncertní skladby (Debussy, Falla, Martin, LP, Tvorba 1983, č. 43, s. 10).

Brucknerova Devátá (LP, Tvorba 1983, č. 44, s. 10).

Faure– Respighi: Houslové sonáty (LP, Tvorba 1983, č. 46, s. 10).

Koncerty bratranců Koželuhových (LP, Tvorba 1983, č. 48, s. 10).

Portrét klavíristy (Páleníček, LP, Tvorba 1983, č. 50, s. 10).

Bohumil Gregor a FOK (koncert, Hudební rozhledy 37, 1984, č. 1, s. 12).

Odpovědný editorský čin (Mysliveček, LP, Tvorba 1984, č. 2, s. 10).

Řecké pašije (LP, Tvorba 1984, č. 3, s. 10).

Česká barokní hudba (LP, Tvorba 1984, č. 4, s. 10).

Dvořákův komorní orchestr (LP, Tvorba 1984, č. 5, s. 10).

Portrét operního pěvce (J. Horáček, LP, Tvorba 1984, č. 6, s. 10).

Zdeněk Fibich Bělohlávkův (LP, Tvorba 1984, č. 7, s. 10).

Podle mého názoru (Hurník, LP, Tvorba 1984, č. 7, s. 20).

Hans–Martin Linde a PKO (LP, Tvorba 1984, č. 10, s. 10).

"O rodné zemi" (Dobiáš, LP, Tvorba 1984, č. 11, s. 10).

Verdi trochu jinak (LP, Tvorba 1984, č. 12, s. 10).

Vajnar a Česká filharmonie (Šostakovič: 10. symfonie, LP, Tvorba 1984, č. 13, s. 10).

Koncert pro orchestr potřetí (Bartók, LP, Tvorba 1984, č. 14, s. 10).

Pražský komorní orchestr (koncert, Hudební rozhledy 37, 1984, č. 4, s. 149–150).

Pocta géniovi (koncert, Hudební rozhledy 37, 1984, č. 4, s. 153–4).

Blatný a Lídl v Pantonu (LP, Gramorevue 20, 1984, č. 4, s. 10).

České orchestrální melodramy (Fibich, Jeremiáš, Ostrčil, LP, Tvorba 1984, č. 18, s. 10).

Duchovní skladby (Zelenka, LP, Tvorba 1984, č. 20, s. 10).

Válek a Rychlík v Pantonu (LP, Gramorevue 20, 1984, č. 5, s. 11).

Zamlčené zajímavosti (F. X. Brixi, LP, Tvorba 1984, č. 21, s. 10).

Skladby Dalibora C. Vačkáře (LP, Tvorba 1984, č. 24, s. 10).

Zpívající kontrabas (František Pošta, LP, Tvorba 1984, č. 25, s. 10).

Sborová tvorba (LP, Tvorba 1984, č. 26, s. 10).

"Špalíček" (Martinů, LP, Tvorba 1984, č. 29, s. 10).

Václav Snítil v Pantonu (LP, Tvorba 1984, č. 30, s. 10).

Mackerrasův Martinů (LP, Tvorba 1984, č. 31, s. 10).

Barokní skladby pro trubku (LP, Tvorba 1984, č. 32, s. 10).

Žvanivý Slimejš v Laterně magice (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 8, s. 376–377).

Bartók Shizuky Ishikawy (LP, Tvorba 1984, č. 35, s. 10).

Písňový recital (Beno Blachut zpívá Dvořáka, LP, Tvorba 1984, č. 36, s. 10).

Česká filharmonie (koncert, Hudební rozhledy 37, 1984, č. 9, s. 390–391).

Josef Suk (LP, Tvorba 1984, č. 39, s. 10).

Martinů v Supraphonu (LP, Tvorba 1984, č. 42, s. 10).

Symposium musicum (LP, Tvorba 1984, č. 42, s. 10).

Gustav Mahler (Symfonie č. 8, LP, Tvorba 1984, č. 43, s. 10).

Libor Hlaváček v Pantonu (LP, Tvorba 1984, č. 46, s. 10).

Dvořák: 6. symfonie (LP, Tvorba 1984, č. 47, s. 10).

Janáčkovo kvarteto (Janáček, LP, Tvorba 1984, č. 48, s. 10).

Kocianovo kvarteto (koncert, Hudební rozhledy 37, 1984, č. 12, s. 546).

Zdroje hudební řeči Gustava Holsta (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 12, s. 560).

Smetanovci a Mozart (LP, Tvorba 1984, č. 49, s. 10).

Libor Pešek a Slovenská filharmonie (Florent Schmidt, LP, Tvorba 1984, č. 51, s. 10).

Albinoni: Hobojové koncerty (LP, Tvorba 1985, č. 1, s. 19).

Doležalovo kvarteto s hosty (koncert, Hudební rozhledy 38, 1985, č. 1, s. 13).

Panochovo kvarteto s hosty (koncert, Hudební rozhledy 38, 1985, č. 1, s. 14).

Martinů–Košler (LP, Tvorba 1985, č. 2, s. 19).

Aktiv mladých umělců (při SČSKU, Kulturní rozvoj 1, 1985, č. 2, s. 13).

Dvořákovy orchestrální drobnosti (LP, Gramorevue 21, 1985, č. 2, s. 10).

Josef Matěj: Koncerty (LP, Tvorba 1985, č. 10, s. 19).

Pražský komorní orchestr (koncert, Hudební rozhledy 38, 1985, č. 3, s. 107–108).

Hudba a výtvarné umění (koncert, Hudební rozhledy 38, 1985, č. 4, s. 156–157).

Komorní tvorba (Týden nové tvorby, Tvorba 1985, č. 15, s. 10).

Dižurův Messiaen (LP, Gramorevue 21, 1985, č. 4, s. 11).

Dva koncerty rozhlasových symfoniků (koncert, Hudební rozhledy 38, 1985, č. 5, s. 198–199).

Portrét Klementa Slavického (LP, Gramorevue 21, 1985, č. 5, s. 11).

Komorní orchestry na Pražském jaru (Tvorba 1985, č. 24, s. 10).

Kühnův dětský sbor (koncert, Hudební rozhledy 38, 1985, č. 6, s. 258).

Bohuslav Martinů na nových českých deskách (LP, Tvorba 1985, č. 26, s. 10).

Defayettovo saxofonové kvarteto (koncert, Hudební rozhledy 38, 1985, č. 7, s. 296).

S Františkem Rauchem (Gramorevue 21, 1985, č. 7, s. 7).

Muzikologické mládí (Tvorba 1985, č. 29, s. 10).

Koncert v Atriu (Hudební rozhledy 38, 1985, č. 9, s. 389).

Souborné dílo Bedřicha Smetany (Vokální a instrumentální skladby, LP, Tvorba 1985, č. 38, s. 10).

Souborné dílo Bedřicha Smetany (Klavírní skladby, LP, Tvorba 1985, č. 39, s. 10).

Hukvaldy popáté (muzikologický seminář, Hudební rozhledy 38, 1985, č. 8, s. 379–380).

Concertino Praga (Tvorba 1985, č. 52, s. 10).

Pražští komorní sólisté (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 1, s. 16–17).

Klavírní duo v Malém sále (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 1, s. 20).

(se spoluautory): Čtyřikrát Česká filharmonie (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 3, s.110–112).

Duo Hudeček–Adamec (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 3, s. 115).

(spoluautorka Yvetta Koláčková): Koncerty orchestru FOK (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 4, s. 160).

Kvartetní večer Talichovců (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 4, s. 161).

Není disonantní hudby (Rozhovor s Antonínem Kohoutem, Tvorba 1986, č. 18, s. 10).

Mosty přes tři století (koncert, Tvorba 1986, č. 19, s. 10).

Česká filharmonie (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 6, s. 264).

Kocianovo kvarteto s novinkou (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 7, s. 311).

Kvarteto města Prahy (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 7, s. 311).

Komorní hudba na Týdnu nové tvorby (Tvorba 1986, č. 38, s. 10).

Jazz v Přerově (rozhovor s Ivanem Poledňákem, Tvorba 1986, č. 42, s. 10).

Podle mého názoru (Jazzový festival v Přerově, Tvorba 1986, č. 43, s. 20).

Skupiny JOP 7 a jiní (Přerovský jazzový festival, Tvorba 1986, č. 44, s. 19).

Kytarový recitál (Štěpán Rak, Tvorba 1986, č. 46, s. 10).

Oživení naší komorní scény (Rudé právo 66, 23. 12. 1986, s. 5).

Zahraj mě, hudečku (přehlídka folklorních souborů, Tvorba 1986, č. 51, s. 10).

Poutavě koncipovaný koncert (Tvorba 1986, č. 52, s. 10).

Sborový koncert (Tvorba 1986, č. 52, s. 19).

Hudba pro čtyři kytary (koncert, Pražské kytarové kvarteto, Tvorba 1987, č. 4, s. 8).

Zamyšlení mezi pěti linkami (rozhovor s Ladislavem Kubíkem, Tvorba 1987, č. 8, s. 1 a 9).

Koncerty pro harfu (Krumpholz, Dusík, LP, Tvorba 1987, č. 9, s. 10).

Violový recitál Lubomíra Malého (koncert, Hudební rozhledy 40, 1987, č. 2, s. 74).

Autorský večer O.[správně Ivo] Bláhy (koncert, Hudební rozhledy 40, 1987, č. 3, s. 111).

Sukovo kvarteto (koncert, Hudební rozhledy 40, 1987, č. 3, s. 117).

Nová komorní tvorba (koncert, Tvorba 1987, č. 16, s. 10).

Třicátá třetí přehlídka českého koncertního umění (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 12, s. 536–543).

Jak pěstujeme zájem o vážnou hudbu (Rozhovor o kruzích přátel hudby s Otmarem Kvěchem, Tvorba 1988, č. 1, s. 14).

Česká filharmonie s premiérou (Felix: 4. symfonie, Hudební rozhledy 41, 1988, č. 2, s. 65).

Co nového na TNT? (rozhovor s Otmarem Máchou, Tvorba 1988, č. 9, s. 14).

Postřehy z Týdne nové tvorby (Tvorba 1988, č. 14, s. 14).

Sborový koncert SČSKU (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 5, s. 198)

Má vlast– inspirující (rozhovor s Jiřím Bělohlávkem, Tvorba 1988, č. 22, s. 14).

Singapurští filharmonici (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 5, s. 207–208).

Hle, soudobé dílo! (Berio, Tvorba 1988, č. 23, s. 14).

(se spoluautory): Koncerty Týdne nové tvorby (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 6, s. 256–258).

Juraj Filas: Hudba dnešního Maďarska (zápis rozhovoru, Tvorba 1988, č. 26, s. 14).

Orchestrální koncert SČSKU (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 7, s. 302–303).

Komorní koncert SČSKU (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 7, s. 304).

Rudolfinum a Bertramka (koncertní síně, Tvorba 1988, č. 31, s. 14–15).

Hynek Farkač (portrét, Tvorba 1988, č. 33, s. 5 a 7).

Komorní soubory (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 8, s. 354–360).

Litomyšl: Malá hudební velmoc (festival Mladá Smetanova Litomyšl, Tvorba 1988, č. 44, s.15).

Koncert soudobé finské hudby (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 10, s. 447).

Podle mého názoru (mladí čeští skladatelé, Tvorba 1988, č. 44, s. 20).

Pražské orchestry do nové sezóny. [část] Česká filharmonie (Hudební rozhledy 1988, č. 12, s. 537–538).

V čem jsou Češi nedostižní? (Panochovo kvarteto, Obrana lidu 49, 1989, č. 21, s. 8).

Z bohatého programu Pražského jara (Rudé právo 69, 26. 5. 1989, s. 5).

Komorní koncert SČSKU (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 5, s. 203–204).

Sborové matiné (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 5, s. 204).

Koncert A. D. tria (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 5, s. 212–213).

11 let před koncem století (o Pražském jaru, Rudé právo 69, 10. 6. 1989, s. 5).

Pro operní labužníky (rozhlasový přenos Valkýry z Bayreuthu, Rudé právo 69, 7. 8. 1989, s. 5).

Vehrder trio z USA (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 7, s. 305–306)

Koncert k Mezinárodnímu dni dětí (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 8, s. 367).

Autorský večer SČSKU (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 9, s. 394–395).

Koncert mladých v Atriu (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 9, s. 395).

S Petrem Ebenem (rozhovor, Gramorevue 25, 1989, č. 10, s. 3).

Teplice příkladem (rozhovor Jaroslavem Soukupem, Hudební rozhledy 42, 1989, č. 11, s. 483–5).

Pražští symfonikové s obnovenou premiérou Klusákových variací (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 4, s. 181–2).

Filharmonici z Drážďan s novinkou R. Promnitze (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 6, s. 250–1).

FOK s pražskou premiérou Godára (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 1, s. 18–19).

Hudba pro Prahu 1968 (Karel Husa, Hudební rozhledy 43, 1990, č. 45, s. 217–8).

Pražští symfonikové (Klusák, Košut, Hudební rozhledy 43, 1990, č. 4, s. 181–2).

Představuje se elektroniká hudba (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 6, s. 251).

Roland Auzet na Žofíně (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 7, s. 333).

Ensemble Intercontemporain s P. Boulezem (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 7, s. 297).

Philharmonisch Solisten Berlin (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 7, s. 303–4).

Gershwin s dobře utajeným klavíristou (Gramorevue 26, 1990, č. 6, s. 6).

Irský dudák z Čech (Petr Pandula, rozhovor s ním, Gramorevue 26, 1990, č. 6, s. 4).

Hudba orientovaná k budoucnosti (rozhovor s Pierre Boulezem, Hudební rozhledy 43, 1990, č. 8, s. 374–6).

Koncert elektroakustické hudby (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 8, s. 357).

Z koncertů Agonu (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 8, s. 355).

Ateliér ´90 (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 3, s. 108–109).

Groupe de musique vivantes (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 5, s. 211–212).

Kvarteto Kronos (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 6, s. 252–253).

Bicí nemohou být doménou diletantů (rozhovor s Vladimírem Vlasákem, Hudební rozhledy 44, 1991, č. 8, s. 342–343).

People to People – nevyužitá šance pro soudobou hudbu (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 1, s. 6–8).

Nová hudba z šedesátých let (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 5, s. 208).

Amy Lynn Barberová (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 6, s. 277–278).

z/F/6P67NUBRKSQUM9XEYVLAPNVL6EDREFJ9EXA14UE73K6Pražské dny bicích nástrojů (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 8, s. 344–345).

Morton Feldman: Three Voices (koncert, Hudební rozhledy 44, 1991, č. 10, s. 454).

Soudobá litevská hudba (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 1, s. 16–17).

Z dílny Agonu (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 5, s. 222).

Morawetz–Komorous–Bernstein (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 12, s. 533).

Ensemble Intermodulation (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 2, s. 64).

Sto let od narození Aloise Háby – výročí, které nikoho nezajímá (Harmonie 1, 1993, č. 2, s. 25–26).

Skladatel a dirigent Tonino Battista (Harmonie 1, 1993, č. 3, s. 1).

Hudba, na kterou se nemusí myslet (Harmonie [1], 1993, č. 6, s. 24–26).

Praha–Evropa. Festival duchovní hudby (Gema 5, 1994, č. 2, s. 25)

Pierre Boulez. Einstein hudby 20. století (Harmonie [2], 1994, č. 3, s. 28–30).

Nová hudba z Nového světa (Harmonie [2], 1994, č. 8, s. 6–7).

Kolman, Peter. Elektroakustická hudba (CD, Harmonie [2], 1994, č. 12, s. 40).

Kabeláčovy skladby se konečně dočkaly nahrávky (Mladá fronta dnes 6, č. 28, 20. 2. 1995, s. 19).

Boulez conducts Ligeti (CD, Harmonie [3], 1995, č. 4, s. 39).

Rota svým oratoriem neumocnil smysl starých textů (Mladá fronta dnes 6, č. 232, 4. 10. 1995, s. 19).

Ensemble modern (Harmonie [3], 1995, č. 6, s. 6).

Carl Orff 100 let (Harmonie [3], 1995, č. 8, s. 30–31).

Léčivá hudba (Harmonie [3], 1995, č. 9, s. 12).

Luciano Berio, skladatel s nadhledem (Harmonie [3], 1995, č. 10, s. 8).

Ervín Schulhoff je dnes svěží stejně jako tenkrát (Mladá fronta dnes 6, č. 296, 17. 11. 1995, s. 19).

Ives, Cage a Glass (Harmonie [4], 1996, č. 6, s. 7).

Bernstein On Broadway: On The Town, Candide, West Side Story (scény na CD, Harmonie [4], 1996, č. 7, s. 49-50).

Arnold Schönberg: Zjasněná noc, Richard Strauss: Capriccio, Igor Stravinskij: Apollon msagete (recenze CD, Harmonie [4], 1996, č. 9, s. 54).Bottom of Form 8

Balet pro Státní operu Praha (rozhovor s uměleckou ředitelkou Nadace Českého baletního divadla Janou Kůrovou,Harmonie [4], 1996, č. 10, s. 44).

Agon se vyrovnal s Glassovou komorní operou se ctí (Mladá fronta Dnes 7, č. 259, 5. 11. 1996, s. 19).

Maraton soudobé hudby projel různá údobí i území (Mladá fronta dnes 7, č. 265, 12. 11. 1996, s. 19).

Pohybové zpodobnění života. Merce Cunningham (profil, Harmonie [5], 1997, č. 6, s. 18–19).

Gija Kančeli (portrét, Harmonie [5], 1997, č. 5, s. 38–39).

Reich tvoří alternativu k evropské hudební tradici (Mladá fronta dnes 8, č. 101, 30. 4. 1997, s. 19).Bottom of Form 15

Marek Kopelent nenechává v klidu (Mladá fronta dnes 8, č. 174, 28. 7. 1997, s. 11).

Finlande (finská lidová hudba, CD, Harmonie [5], 1997, č. 8, s. 48).

Danemark (dánská ldová hudba, CD, Harmonie [5], 1997, č. 8, s. 48).

Před premiérou Komboloi s autorem hudby Zbyňkem Matějů (Harmonie [5], 1997, č. 9, s. 18–19).

Olivier Messiaen: Réveil des oiseaux (CD, Harmonie [5], 1997, č. 9, s. 43)

Zemřel skladatel a pedagog Vladimír Sommer (Mladá fronta dnes 8, č. 213, 11. 9. 1997, s. 18).

Pražský hrad zažívá velmi dlouhé hudební rituály (Mladá fronta dnes 8, č. 231, 2. 10. 1997, s. 19).

O energii pudu sebezáchovy: S Wimem Vandkeybusem (Harmonie [5], 1997, č. 11, s. 16–17).

Bottom of Form 18

Tan Dun: Ghost Opera (recenze CD, Harmonie [5], 1997, č. 11, s. 41–42).

Život v omylu fantazie: Pavel Šmok (Harmonie [5], 1997, č. 12, s. 16–18).

Česká soudobá hudba na kompaktních discích (Harmonie [6], 1998, č. 1, s. 40).

Animalita a lidskost: svět opery (Harmonie [6], 1998, č. 2, s. 10).

Divadlo jako dobrodružství. S Jaroslavem Duškem a Martinem Smolkou (Harmonie [6], 1998, č. 2, s. 16–17).

Skladatel Peter Graham už začíná vědět, jak na to (Mladá fronta dnes 9, č. 74, 28. 3. 1998, s. 19).

Deska pro ty, kteří jsou ochotni jít za krásou (Mladá fronta dnes 9, č. 98, 27. 4. 1998, s. 11).

Konvergence (skladby Dana Dlouhého, CD, Harmonie [6], 1998, č. 5, s. 47–48).

Dialog s posluchači o soudobé hudbě (Harmonie [6], 1998, č. 6, s. 6).

Album vytěžené ze zlatého dolu sovětských tvůrců (CD, Mladá fronta dnes 9, č. 164, 16. 7. 1998, s. 17).

Michael Nyman je něco jako Philip Glass po evropsku (Mladá fronta dnes 9, č. 168, 21. 7. 1998, s. 17).

Ivana Loudová (autorské CD, Harmonie [6], 1998, č. 10, s. 43).

Skladatel Novák dal příležitost neslyšícím umělcům (Roman Z. Novák, Mladá fronta dnes 9, č. 243, 16. 10. 1998, s. 19).

Johann Sebastian Bach: Die Kunst der Fuge (CD, Harmonie [6], 1998, č. 12, s. 40).

Bottom of Form 10

Krzysztof Penderecki. Od exprimentu k tradici (Harmonie [7], 1999, č. 1, s. 10–11).
Ennio Morricone. Mozart 20. století (Harmonie [7], 1999, č. 1, s. 27–8).

Zuzana Růžičková (recenze CD, Harmonie [7], 1999, č. 1, s. 47).

The Street Songs (recenze CD, Harmonie [7], 1999, č. 1, s. 49)

Ženský princip k poctě Messiaena (Harmonie [7], 1999, č. 2, s. 7).

Před 40 lety z nouze ctnost, dnes "tradice" (Harmonie [7], 1999, č. 2, s. 11).

John Williams. Zahradník romantické tradice (Harmonie [7], 1999, č. 2, s. 16–17).

The Sinking of the Titanic (flmová hudba Gavina Bryarse na CD, Harmonie [7], 1999, č. 2, s. 50).

Čím dál víc se měníme v muzeum (Harmonie [7], 1999, č. 3, s. 21).

Povzdech skeptický (o České filharmonii, Harmonie [7], 1999, č. 4, s. 7).

Peter Graham. Der Erste (recenze CD, Harmonie [7], 1999, č. 4, s. 42).

Krzystof Pendrecki. Credo (recenze CD, Harmonie [7], 1999, č. 4, s. 44).

Pravá hudba (Korejci, Harmonie [7], 1999, č, 5, s. 6).

Geniální samouk (Zbigniew Preisner, Harmonie [7], 1999, č. 5, s. 19).

Zánik domu Usherů (recenze provedení Glassovy opery v Praze, Harmonie [7], 1999, č. 5, s. 30).

Koncert bicího souboru Dama Dama v Arše byl dobrým krokem festivalu Pražské jaro (Mladá fronta dnes 10, č. 117, 21. 5. 1999, s. 18).

Glassova opera je v nabídce našich scén mimořádným titulem (recenze, Mladá fronta Dnes 10, č. 125, 31. 5. 1999, s. 16).

Vítězslava Kaprálová. Portrét skladatelky (recenze CD, Harmonie [7], 1999, č. 6, s. 42).

Horká soudobá (soudobá hudba na Pražském jaru, Harmonie [7], 1999, č. 7, s. 19).

American Scenes (Copland, Previn, Barber, Gershwin, recenze CD, Harmonie [7], 1999, č. 7, s. 48).

Polychoralum (recenze CD Ondřeje Adámka, Harmonie [7], 1999, č. 7. s. 49).

Kroumata Percussion Ensemble (recenze CD, Harmonie [7], 1999, č. 8, s. 45).

Na prahu světa velké hudby (Vítězslava Kaprálová, Týden 6, 12. 7. 1999, č. 29, s. 54–55).

Alex North (recenze CD, Harmonie [7], 1999, č. 8, s. 48).

Toru Takemitsu. Filmová hudba (recenze CD, Harmonie [7], 1999, č. 8, s. 49).

Milan Kymlička: Všechno se mi splnilo (rozhovor, Harmonie [7], 1999, č. 10, s. 10–11).

Olga Jelínková (nekrolog, Harmonie [7], 1999, č. 11. s. 3).

Lukášova novinka je příliš prvoplánová (Mladá fronta Dnes 10, č. 260, 8. 11. 1999, s. 13).

(spoluautor Jaroslav Pašmik): Kroumata v Praze a v Bratislavě (Harmonie [8], 2000, č. 1, s. 7).

Bottom of Form 18

Michael Nyman – fascinace harmonií (HIS bulletin [5], 2000, č. 1, s. 1–2).

Kurt Weill: Legendy milénia (Harmonie [8], 2000, č. 5, s. 18–19).

Bytí ve znějící hudbě. Sedm cest Petra Kofroně (HIS bulletin [5], 2000, č. 6, s. 1–3).

Solo for Voice (Petr Matuszek, Harmonie [8], 2000, č. 12, s. 49–50).

Kopelentovo oratorium je vpravdě mimořádné (Mladá fronta Dnes 12, č. 38, 14. 2. 2001, s. 19).

Kani (japonský soubor Tabulatura, recenze CD, Harmonie [9], 2001, č. 3, s. 48).

Zatmění hudební kritiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (HIS Voice [1], 2001, č. 2, s. 8–10).

Snové frekvence Meredith Monk (HIS Voice [1] 2001, č. 3, s. 5–6).

Meredith Monk. Cítím se být spíše slovesem než podstatným jménem (Harmonie [9], 2001, č. 6, s. 30–31).

Composers in New York (recenze CD, Harmonie [9], 2001, č. 6, s. 48).

Dopisy Olze: Slova, pak hudba a tak dokola (Petr Kotík, Mladá fronta des 12, č. 128, 2. 6. 2001, s. 18).

Henri Dutilleux (recenze CD, Harmonie [10], 2002, č. 7, s. 44).

Ferruccio Bussoni (recenze CD, Harmonie [10], 2002, č. 7, s. 44).

Vlastislav Matoušek (recenze CD, Harmonie [12], 2004, č. 2, s. 47).

Hudbaby (brněnské skladatelky, recenze CD, Harmonie [12], 2004, č. 2, s. 48).

Erki–Sven Tüür (recenze CD, Harmonie [12], 2004, č. 3, s. 49).

Guma, to je vynález! (rozhovor s Milanem Slavickým, Harmonie [13], 2005, č. 5, s. 18–20).

Tan Dun (recenze CD, Harmonie [13], 2005, č. 5, s. 48).

S mořským koníkem ve znaku (soubor early reflections, Harmonie [13], 2005, č. 10, s. 25–26).

Miklós Rósza (recenze CD, Harmonie [13], 2005, č. 10, s. 53).

Toru Takemitsu (recenze CD, Harmonie [13], 2005, č. 10, s. 54).

Je to v nás jako v koze (rozhovor se členkami skupiny Hudbaby, Harmonie [13], 2005, č. 11, s. 28–29).

Nadejde čas přirozené jednoty (Pavel Zemek–Novák, Harmonie [13], 2005, č. 12, s. 26–28).

Bottom of Form 5

Vnímat vlastní dech v hluku města (rozhovor s klavíristkou Elenou Letňanovou, Harmonie [14], 2006, č. 4, s. 34–35).

V Konvergenci jsou maximalisté (rozhovor s Ondřejem Štochlem, Harmonie [14], 2006, č. 7, s. 14–15).

Myším budiž požehnáno (Tomáš Hanzlík, Harmonie [15], 2007, č. 2, s. 13–15).

Migrant Kryštof Mařatka (rozhovor, Harmonie [15], 2007, č. 4, s. 10–12).

Ingvar Lidholm (recenze CD, Harmonie [15], 2007, č. 4, s. 49–50).

Milan Slavický s hudbou v krvi (portrét, Harmonie [15], 2007, č. 5, s. 25).

Vít Zouhar. Jsem tester (rozhovor, Harmonie [15], 2007 č. 7, s. 21–23).

Festival koncertů po londýnském vzoru: Prague Proms 2007 oživuje letní kulturní nabídku Prahy, ale hranice metropole nepřekračuje (Pražský deník [2], č. 158, 10. 7. 2007, s. 18).

Misionář akordeonu Teodoro Anzellotti (rozhovor, Harmonie [16], 2008, č. 1, s. 16–17).

Kamenná hudba (Pražské premiéry, Harmonie [16], 2008, č. 5, s. 32–33).

Pierre Boulez: Janáčkův čas ještě přijde (rozhovor, Opus musicum 40, 2008, č. 5, s. 43–45).

Who Plays Contemporary Music in the Czech Republic? (Czech Music 2008, č. 4, s. 11–19).

Hudba jako Cesta (hudba artificiální a nonartificiální, Harmonie [16], 2008, č. 11, s. 2).

Gerald Finley (rozhovor, Harmonie 16, 2008, č. 11, s. 11–12).

Alfred Šnitke. Chamber Music (recenze CD, Harmonie 16, 2008, č. 1, s. 58).

Morton Feldman. The Viola in my Life (recenze CD, Harmonie 17, 2009, č. 1, s. 51).

Pražské premiéry 2008 30. 3. – Dopolední matiné (http://www.atemporevue.cz/?go=kritiky 9. 4. 2008).

Pražské premiéry 2008 30. 3. – Hlavní program (http://www.atemporevue.cz/?go=kritiky 10. 4. 2008).

early reflections – pátá sezóna (http://www.atemporevue.cz/?go=kritiky 8. 7. 2008).

XIX. Forfest (http://www.atemporevue.cz/?go=kritiky 17. 7. 2008).

Baltské hlasy 22. 9. 2008 (http://www.atemporevue.cz/?go=kritiky 20. 10. 2008).

Tři kontratenoři. Arcidiecézní muzeum Olomouc 16. listopadu 2008 (http://www.atemporevue.cz/?go=kritiky 4. 12. 2008).

Hudební fórum Hradec Králové 2008 (http://www.atemporevue.cz/?go=kritiky 8. 1. 2009).

Spojení světel. Ennio Morricone (http://www.25fps.cz/clanek/nazev:spojeni-svetel, 28. 2. 2009).

Literatura

Wanda Dobrovská (Magazín Klubu Vltava 9, 2004, č. 1, s. 22).

Vieweghová, Šárka: Wanda Dobrovská – Prostoupená hudbou (Týdeník Rozhlas 18. 2008, č. 32, s. 7).

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 6.1.2010