Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Berná, Lucie

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:28.1.1979
Text
Dílo

Berná, Lucie, muzikoložka, narozena 28. 1. 1979, Hradec Králové.

 

Činnost v hudebním oboru začala jako členka Královéhradeckého dětského sboru Jitro (1991–97). Po studiu na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové absolvovala obor muzikologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1997–2003). Bakalářské studium ukončila prací "Jazzové" období Bohuslava Martinů, její diplomová práce Třicet let Královéhradeckého dětského sboru Jitro byla oceněna prémií za studentskou práci pro rok 2003 Nadací Leoše Janáčka. Během studia se v rámci grantového projektu Bohemika a moravika ve švédských archívech zúčastnila odborné praxe v Uppsale a Stockholmu (červen 2001), dále odbornou praxi získala v Moravské filharmonii Olomouc (2002), byla členkou Akademického sboru Žerotín a v roce 2003 pedagogicky působila na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové. V Institutu Bohuslava Martinů, kde pracuje od roku 2003, převzala projekt vydání revidované a aktualizované verze monografie a katalogu děl Bohuslava Martinů belgického muzikologa Harryho Halbreicha, který v roce 2006 dokončila (Harry Halbreich: Bohuslav Martinů. Werkverzeichnis und Biografie, Mainz, Schott, 2007). Šířeji se věnuje popularizaci života a díla Bohuslava Martinů (publikace, přednášky, články a rozhlasové pořady o Bohuslavu Martinů). Je autorkou grantového projektu financovaného Grantovou agenturou České republiky Souborné kritické vydání děl Bohuslava Martinů – 1. fáze (na roky 2008–2013), koordinátorkou zasedání mezinárodní Ediční rady Souborného vydání díla Bohuslava Martinů. Dále byla spoluautorkou grantového projektu financovaného Evropským sociálním fondem a Magistrátem hl. města Prahy Profesionalizace v oblasti vydávání hudebních materiálů prostřednictvím dalšího vzdělávání hudebních expertů a jako asistentka manažera se od srpna 2006 do července 2008 podílela na jeho realizaci.
V letech 2004–07 byla pověřena přípravou a organizací prosincového festivalu Dny Bohuslava Martinů. Od roku 2007 je spolu se Zojou Seyčkovou redaktorkou časopisu The Bohuslav Martinů Newsletter (od roku 2009 s názvem Martinů Revue), který vychází třikrát ročně v anglickém jazyce. Od července 2008 je mezinárodní koordinátorkou projektu Martinů Revisited (připomínající v období prosinec 2008 – prosinec 2010 padesáté výročí úmrtí skladatele řadou koncertů, festivalů, operních představení a výstav doma i v zahraničí). Publicisticky spolupracuje s časopisy Harmonie, Czech Music Quarterly, Hudební rozhledy, Hudební věda, Opus musicum, Talent a Magazín klubu Vltava. Od roku 2005 spolupracuje s pražským chlapeckým sborem Pueri gaudentes, kde v letech 2006–07 vedla spolu se Zdenou Součkovou přípravné oddělení Pueri 3 a od roku 2007 se podílí na organizací zahraničních turné a na programové náplni letních soustředění sboru.


Dílo

I. Dílo literární

 

Knižní

Rukověť hudebního editora (spoluautoři: Eva Velická a Sandra Bergmannová, Praha, Institut Bohuslava Martinů 2008, 126 s.);

Bohuslav Martinů. A View of His Life and Music (Praha, Nadace Bohuslava Martinů, 2008, 26 s.);

The Bohuslav Martinů Diary 2009 (s použitím textů Bohuslava Martinů a Aleše Březiny, Praha, Nadace Bohuslava Martinů, 2008, 160 s.).


Články v periodikách
(výběr)

Hudební památky z českých zemí ve švédských archívech (spoluautor Martina Stratilková, Opus musicum 33, 2001, č. 6, s. 36-43);

"Jazzový" Bohuslav Martinů (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 4, s. 38–[40]);

Bohuslav Martinů ve vzpomínkách svých současníků  (Opus musicum 36, 2004, č. 4, s. 17–21);

Poslední léta Bohuslava Martinů (Harmonie [12], 2004, č. 8, s. 24–25);

K operním prvotinám Bohuslava Martinů a jejich dobové recepci (Opus musicum 36, 2004, č. 4, s. 2–8);

Film na svobodě Marijka nevěrnice (Opus musicum 37, 2005, č. 5, s. 60–63);

Unfaithful Marika - an "Independent" Film. Bohuslav Martinů´s  Contribution to the Czech Film Music (in: Musicologica Olomouciensia, Olomouc, Univerzita Palackého, 2006, s. 145–152);

10 let Institutu Bohuslava Martinů v Praze (Hudební věda 43, 2006, s. 108–109).

 

III. Internetové odkazy

http://www.martinu.cz/t_page.php?ID=42&IDS=100

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 9.12.2009