Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bartoň, Kamil

Tisk


Charakteristika: Muzikolog

Datum narození/zahájení aktivity:7.1.1976
Text
Dílo

Bartoň, Kamil, muzikolog, narozen 7. 1. 1976, Brno.

 

Syn klarinetisty a pedagoga Lubomíra Bartoně. Studoval klavírní hru na Konzervatoři v Brně (1990–96), magisterské studium hudební vědy, latiny a češtiny absolvoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1996–2003); (2009) tamtéž pokračuje v doktorském studiu hudební vědy. Zabývá se hudbou 19. století, starší hudební teorií a organologií. Pracuje jako kurátor v oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně (od 2003). Na muzikologickém pracovišti Akademie věd České republiky se ve funkci editora podílí na realizaci Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka (od 2007). Spolupracuje na projektu elektronické databáze korespondence Leoše Janáčka. Je členem České společnosti pro hudební vědu.


Dílo

Hudební nástroje v Janovkově slovníku (diplomová práce, FF MU, Brno 2003, 67 s.);

Miloš Štědroň – Dušan Šlosar: Dějiny české hudební terminologie (recenze, Hudební věda 43, 2006, č. 1, s. 82–85);

Tomáš Baltazar Janovka (ed. Jiří Matl): Clavis ad thesaurum magnae artis musicae (recenze, Hudební věda 44, 2007, č. 2, s. 181–183);

Jitka Bajgarová: Hudební spolky v Brně a jejich role při utváření „hudebního obrazu“ města 1860–1918 (recenze, Opus musicum 40, 2008, č. 6, s. 49–50);

Antonín Dvořák (ed. Milan Kuna a kol.): Korespondence a dokumenty, sv. 9, 10 (recenze, Hudební věda 45, 2008, č. 3–4, s. 378–381);

Průvodní slova v koncertních programech, příležitostné příspěvky v denním tisku atd.

 

Mojmír Sobotka

Soubory
Bartoň upr.rtf
Datum poslední změny: 21.10.2009