Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Šonský, Jaroslav

Tisk


Charakteristika: Houslista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:15.7.1946
Text

Šonský, Jaroslav,houslista a hudební pedagog, narozen 15. 7. 1946, Jičín.

V Lomnici nad Popelkou, kde žil, byla od věku pěti let jeho první pedagožkou Bohumila Bendová (klavír), přímý potomek slavné hudební rodiny Bendů. Od sedmi let se učil houslové hře u Jaroslava Krásy. Po studiích na pražské konzervatoři u Břetislava Ludvíka (1960–66) pokračoval ve studiích na AMU u Alexandra Plocka (1966–70). Po absolvování pokračoval soukromě ve studiu komorní hudby u violisty Ladislava Černého. V době vojenské služby působil jako sólista v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého (1970–71). V letech 1969–70 působil v České filharmonii. Po skončení vojenské služby pak v Symfonickém orchestru Československého rozhlasu, a to až do odchodu do Švédska v roce 1975. Od roku 1974 se účastnil mistrovských kurzů u Tibora Vargy, Nathana Milsteina a několikrát u Semjona Snitkovského. Ve Švédsku rozvinul vlastní koncertní činnost a působil zpočátku i pedagogicky. Založil a vedl postupně několik komorních souborů, s nimiž systematicky pracoval a koncertoval. V roce 1978 založil klavírní trio Epos trio (Anders Peterson – klavír, Jaroslav Šonský – housle, Ingemar Ohlsson – violoncello), s nímž se zúčastnil mistrovských kurzů u Hanse Leygrafa, Amadea Baldovina (Trio di Trieste), Norberta Brainina (Amadeus kvartet). V roce 1983 obdržel Jaroslav Šonský spolu s Epos triem pozvání od Menahema Presslera do Kanady (Banff Centre) na mistrovské kurzy, taktéž v letech 1984 a 1985. Později v Kanadě sám vyučoval na univerzitě v Brandonu (1987–88).

Od roku 1991 koncertovalo trio ve složení Jaroslav Šonský – housle, Gesine Tiefuhr – klavír, Jan Diesselhorst – violoncello pod obměněným názvem Epos Trio – Berlin. Ve stejném období vystupoval Jaroslav Šonský v duu s Leonorou Josiovič, dřívější klavíristkou Semjona Snitkovského. 

V letech 2001–09 spolupracoval s přední brazilskou klavíristkou Patrícií Bretas, v tomto období vystoupil desetkrát v Brazílii a koncertovali v řadě evropských zemí i v České republice. Od roku 2008 rozvíjí komorní spolupráci s francouzskou klavíristkou Sylvaine Wiart. Po předčasném úmrtí violoncellisty Epos tria – Berlin Jana Diesselhorsta vystupuje s Gesine Tiefuhr s programem pro housle a cembalo. Koncertuje i s přední českou varhanicí Irenou Chřibkovou. Jako sólista vystoupil s dirigenty Vladimírem Válkem, Leošem Svárovským, Stanislavem Vavřínkem, dále to byli např. Gerard Oskamp, Jorma Panula, Ilarion Ionescu-Galati, Vojciech Rajsky a další.Hraje na mistrovský francouzský nástroj Jeana Baptisty Vuillauma.

Vyučoval na mistrovských kurzech v Kanadě, Spojených státech amerických, Brazílii a v několika evropských zemích. Sólisticky i v komorních produkcích vystoupil dosud ve 23 zemích, nahrával pro významné rozhlasové stanice, koncertoval i při velmi prestižních událostech, například při poslední zahraniční návštěvě prezidenta Havla v Německu nebo pro švédského krále před jeho historicky první cestou do České republiky. Jeho vzory jsou jak ve složení repertoáru, tak i v uměleckém zaměření Josef Suk, David Oistrach a Henryk Szeryng.

Pro švédský Symfonický orchestr v Norrköpingu, jehož byl členem, pracoval též jako manažer. V jeho produkci absolvoval orchestr turné do České republiky, Rakouska a Maďarska (2000).

Jaroslav Šonský je členem vedení mezinárodní sekce Společnosti Bohuslava Martinů. Ve Švédsku, kde od roku 1975 žije, inicioval, organizoval a uskutečnil ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky a s Českým centrem řadu kulturních projektů propagujících Českou republiku. Na jeho pozvání mělo příležitost koncertovat ve Švédsku mnoho českých hudebníků. V roce 2003 mu byla za dlouhodobou propagaci české kultury v zahraničí udělena cena Jana Masaryka – Gratias Agit (uděluje Ministerstvo zahraničních věcí). V roce 2009 se Jaroslav Šonský stal jednou z osobností filmového dokumentu České kořeny ve Švédsku. Žije v Norrköpingu (Švédsko) a v Praze.


Diskografie

Bohuslav Martinů: Bergerettes, Dimitrij Šostakovič: Klavírní trio č. 1 C dur, Klavírní trio č. 2 e moll (Concert 1998) – Epos trio – Berlin;

Brazilian and Czech Music (Radioservis 2004) – Duo Šonský – Bretas.

Literatura

www.cesky-dialog.net/clanek.php?idcl=4322&aidci =

www.ceskekoreny.cz/svedsko

listyprahy1.cz/archiv/2006/LP1_2006_10.pdf

www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/archivy/z_medii/jaroslav_sonsky_hudba_je_pro_mne_vic_nez$2548.html?action=setMonth&year=2011&month=6

www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-clanky/Alan-Buribajev-Skandinavie-je-dobre-misto-pro-hudbu~05~cerven~2010/

http://krajane.radio.cz/articleDetail.view?id=1808

www.ceskatelevize.cz/porady/10322816274-televizni-akademie/211563237510001-televizni-akademie-evropa/

www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/filmari-se-vypravili-za-ceskymi-exulanty-ve-svedsku

Martina Fialková

Datum poslední změny: 7.9.2011