Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vlasta 3)

Tisk


Charakteristika: Ženský pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity:12.1.1881
Text
Literatura

Vlasta, ženský pěvecký sbor, založen 12. 1. 1881, Dobruška (Rychnov nad Kněžnou).


Ženský pěvecký sbor Vlasta byl založen jako protějšek dobrušského mužského pěveckého sboru Dobroš (založen 1861), se kterým poté poměrně často také vystupoval. V čele sboru se během jeho dlouholeté historie vystřídala řada sbormistrů: zakladatelem a prvním vedoucím byl Josef Roušar (1881–83), poté Josef Jiří Novotný (1883–1904), Václav Marel (1904–08, 1911–12), František Šenkýř (1908–09), Jaroslav Novák (1909–11, 1917–19) a Josef Ničke (1912–17). V letech 1919–20 a 1924–28 působil soubor bez sbormistra. Dalšími vedoucími byli Jaromír Šenkýř (1920–24), Josef Hirsch-Choltický (1928–64), Jaroslav Kohoutek (1964–71) a Miroslav Drašner (1974–2003). K nejvýznamnějším obdobím v dějinách sboru patřilo meziválečné období za vedení Josefa Hirsche-Choltického, který výrazně pozvedl úroveň obou těles. Po druhé světové válce činnost a spolupráce obou sborů ochabla. K dalšímu rozvoji sboru Vlasta došlo pod vedením Miroslava Drašnera. Současnou sbormistryní je Dana Friedová, sbor dnes čítá kolem sedmadvaceti členek. V 80. letech 20. století navázal sbor partnerství se smíšeným sborem Concordia (Hamersleben, Německo), později se sborem Pantonale (Nieuwkoop, Nizozemí). Repertoárově není soubor vymezen. K významným počinům v jeho historii patřilo například uvedení opery Byl lásky čas Josefa Hirsche-Choltického (1936) nebo opery V studni Viléma Blodka (1944). Miroslav Drašnar věnoval sboru svoji skladbu Prosinec.

Literatura

120 let ženského pěveckého sboru Vlasta v Dobrušce (Dobruška 2001).


www.ceske-sbory.cz

Tereza Berdychová

Datum poslední změny: 18.11.2009