Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bialasová, Renata

Tisk


Charakteristika: Klavíristka a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:27.10.1962
Text
Literatura

Bialasová, Renata, klavíristka a hudební pedagožka, narozena 27. 10. 1962, Gottwaldov (dnes Zlín).

 


Absolvovala brněnskou konzervatoř ve třídě Josefy Hlouškové (Fryderyk Chopin – Klavírní koncert f moll, 19. 5. 1982) a Vysokou školu múzických umení v Bratislavě ve třídě Evy Fischerové (Bach, Haydn, Brahms, Debussy, Martinů, 1986). Věnuje se komorní hře, v klavírním duu se svým otcem Milanem Bialasem koncertuje u nás i v zahraničí. V duu i sólově často uvádí premiéry skladeb členů Klubu moravských skladatelů, nahrává pro rozhlas (Německo, Rakousko, Lucembursko, Španělsko, Itálie). Získala ocenění v mnoha soutěžích (Beethovenův Hradec – třetí cena, 1980, Concertino Praga, Smetanova soutěž v Hradci Králové – čestné uznání, Soutěž Bohuslava Martinů v Paříži a jiné), deset let spolupracovala se smyčcovou katedrou na Janáčkově akademii múzických umění. Od roku 1988 působí na brněnské konzervatoři a od roku 1991 zde vyučuje hru na klavír jako hlavní obor.


Literatura

Sborník k sedmdesátému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1989).
Výroční zpráva Konservatoře v Brně za školní rok 1992/1993 (Brno 1993).
Jubilejní výroční zpráva Konzervatoře v Brně za školní rok 1993/1994 (Brno 1994).
Sborník k 80. výročí založení Konzervatoře v Brně (Brno 1999).
Jubilejní výroční zpráva Konzervatoře Brno 2003/2004. Ke 150. výročí narození zakladatele školy Leoše Janáčka (Olomouc 2004).
Žemla, Jan: Klavírní oddělení Konzervatoře v Brně (Diplomová práce. Konzervatoř Brno, 2006).

Jan Žemla

Datum poslední změny: 18.11.2009