Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Jitro 1)

Tisk

(Broučci; Světlušky; Skřivánek; Vlčí máky; Jitříčko)

Charakteristika: Dětský pěvecký sbor

Text

Jitro 1) (Broučci; Světlušky; Skřivánek; Vlčí máky; Jitříčko), dětský pěvecký sbor, založen 1973, Hradec Králové.

 

Královéhradecký dětský sbor Jitro založil v roce 1973 Josef Vrátil. Od roku 1977 stojí v jeho čele umělecký vedoucí a sbormistr Jiří Skopal, který s Jitrem již v roce 1979 zvítězil na národní soutěži dětských pěveckých sborů v Olomouci (Zlatá palma) a úspěch zopakoval o rok později (Zlatý vavřín). Od osmdesátých let Jitro pravidelně uskutečňuje turné v mnoha evropských státech (Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Lichtenštejnsko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Řecko, Španělsko, Velká Británie) a je účastníkem mezinárodních soutěží, na kterých získalo řadu významných ocenění. Mezi největší úspěchy patří vítězství v Llangollenu (Wales 1988), v Nantes (Francie 1989), v Leccu (Itálie 1990), v Neerpeltu (Belgie 1996), v Olomouci (2003), v Pardubicích (2009) a tři zlaté medaile v Xiamen (Čína 2006). Od roku 1990 sbor uskutečnil jedenáct turné po Spojených státech amerických (New York, Houston, Boston, Dallas, Madison, Indianapolis, Cincinnati, Naschville, Washington, St. Louis, Kansas City, Milwaukee), čtyři po Japonsku a v  roce 1993 koncertoval v Hong Kongu.

Jitro pravidelně spolupracuje s rozhlasem, televizí a vydává hudební nosiče. Repertoár zahrnuje díla vokální polyfonie, oratorní tituly, spirituály, úpravy lidových písní i soudobou tvorbu. Vystupuje na premiérových koncertech Asociace českých skladatelů a koncertních umělců, je nositelem cen Českého hudebního fondu za interpretační výkony.

Jitro je složitý komplex přibližně 400 dětí mezi 5 až 19 lety navštěvujících několik oddělení. Přípravná oddělení se jmenují Broučci, Světlušky, Skřivánek A, Skřivánek B a Vlčí máky. Posledním stupněm před vstupem do hlavního sboru se pro děti stává Jitříčko, ve kterém zažívají zkoušky s hlavním pěveckým sborem. V roce 1997 vznikl ženský sbor Jitro, ze kterého se stal později sbor smíšený. Členy sboru se stávají absolventi dětského sboru, sbormistrem je Jiří Skopal mladší. Dalšími sbormistry, kteří v Jitru působí (v přípravných odděleních) jsou Lucie Fárová, Miroslava Smolíková a Květoslava Skopalová. Hlavním korepetitorem Jitra je klavírista Michal Chrobák. Kromě zpěvu a hlasové výchovy se děti od nejútlejšího věku věnují hudební teorii, intonaci a hře na zobcovou flétnu. Pěvecký sbor má své sídlo ve „zpívajícím domečku“ v Gayerových kasárnách.


Diskografie
Svátky písní, Olomouc (LP, Panton 1981) – živě;

Týden nové tvorby 1988 (LP, Panton 1988) – živě;

Králohradecký dětský sbor Jitro (LP, Supraphon 1988);

Czech Carols (MC, Bonton 1990);

Narodil se syn boží (LP, Český rozhlas 1990);

Czech children´s Chorus Jitro (MC, EDIT 1991);

Czech children´s Chorus Jitro (CD, Amabile, 1993, MC Amabile 1994);

Czech Carols 1 (MC, Bonton 1993);

The Daybreak (CD, Mark 1993) – živě;

1993 ACDA National Convention,(MC, Mark 1993) – živě;

Giorgino (CD, Polydor 1994);

Czech Carols 2 (MC, Bonton, 1994);

Antonín Dvořák (MC, Klub přátel Boni Pueri 1994);

Nejkrásnější české koledy (MC, CD, BMG Classics 1995);

Modern Czech Church Music (CD, Antiphoona 1997);

European Festival of Youth Choirs Basel, živě (MC, CD, HM Produktion 1998);

Closing the Century (MC, CD, Amabile 1999);

Nejkrásnější české a moravské koledy (MC, CD, BMG 1999);

Bohuslav Martinů (CD, Amabile 2002);

Otmar Mácha (CD, Amabile 2006);

Petr Eben (CD, Amabile 2007);

Ilja Hurník a Jitro (CD, Amabile 2008);

Věčná Duha (CD, Amabile 2010).

Literatura

Královéhradecký dětský sbor Jitro (Hradec Králové 1993).

Královéhradecký dětský sbor Jitro (Hradec Králové 2003).

 

www.ceske-sbory.cz
www.sbor.cz

www.jitro.cz

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 6.12.2010