Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vlasáková, Alena

Tisk

(Kokšalová)

Charakteristika: Klavíristka a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:29.5.1948
Text
DíloLiteratura

Vlasáková, Alena (roz. Kokšalová), klavíristka a hudební pedagožka, narozena 29. 5. 1948, Brno.


Základní hudební vzdělání získala ve hře na klavír ve své rodině a ve dvouleté výuce na základní škole pro nevidomé u nevidomého učitele Rudolfa Krchňáka. V letech 1963–68 navštěvovala konzervatoř pro zrakově postižené v Praze, kde vystudovala klavírní hru u Jaromíra Kříže a hru na flétnu. Na brněnské konzervatoři studovala ve třídě Inessy Janíčkové v roce 1968/69 a dále pokračovala ve studiu klavírní hry na JAMU, kterou absolvovala s vyznamenáním pod vedením Otakara Vondrovice.

V pravidelné sólové koncertní činnosti i v klavírním duu s Evou Krámskou působila až do roku 2000. Klavírní duo vystoupilo na desítkách koncertů v ČR i v zahraničí, zúčastnilo se festivalů a interpretačních kurzů. Koncerty dua byly koncipovány jako kombinace skladeb sólových se skladbami pro dva klavíry nebo čtyřručními. S mimořádným ohlasem se setkalo při premiérách soudobých skladeb nebo na Přehlídce českého koncertního umění ve Smetanově síni v Praze. Alena Vlasáková vystupovala sólově u nás i v zahraničí, spolupracovala s Českým rozhlasem i televizí, kde vznikl dokument o její umělecké práci nazvaný Jak vychází slunce.

Svou pedagogickou dráhu zahájila jako učitelka Lidové školy umění Jaroslava Kvapila v Brně. Její žáci během krátké doby vynikali úspěchy v celostátních i mezinárodních soutěžích. Řadu let přednášela na mnoha pedagogických seminářích o nových metodách pedagogické práce. Stala se posléze ústřední lektorkou přednášející o nejprogresivnějších směrech klavírní pedagogiky při zavádění nové koncepce výuky hry na klavír u nás. V roce 1981 vystoupila na semináři pro klavírní pedagogy v pražském Rudolfinu. Od roku 1968 se soustavně věnuje výuce předškolních dětí. V letech 1982–92 působila na Konzervatoři v Pardubicích. V té době se podílela na vypracování učebních osnov pro výuku metodiky klavírní hry. Zúčastnila se několika mistrovských kurzů a zahraničních stáží. Jako členka či předsedkyně porot působila v  řadě národních a mezinárodních klavírních soutěží (Drážďany, Funchal, Košice, Kyjev, Lonigo, Mariánské Lázně, Ostrava, Praha, Vicenza, Vídeň a dalších).

Od roku 1990 vyučuje na JAMU v Brně a na AMU v Praze. Její současní i bývalí žáci klavírní hry jsou laureáty řady mezinárodních klavírních soutěží (Jana Balážová, Lucie Czajkowská, Ondřej Hubáček, Jan Jiraský, Maroš Klátik, Elena Knápková, Jan Král, Marcela Křížová, Martina Merunková-Schulmeisterová, Kateřina Prokopová, Richard Reiprich, Petra Smejkalová, Helena Suchárová, Jana Tůmová, Martina Vlčková a další), z mnoha jejích studentů se stali renomovaní koncertní umělci i klavírní pedagogové vysokých škol a konzervatoří. Vede Metodické centrum JAMU a vytvořila několik projektů pro vzdělávání klavírních pedagogů všech stupňů školství, což přineslo markantní zkvalitnění vyučování hry na klavír v České republice.

Pravidelně vede interpretační kurzy a pedagogické semináře u nás i v zahraničí (Itálie, Japonsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Ukrajina, Velká Británie). V České republice vyučovala na interpretačních kurzech JAMU v Brně, Prague Summer Academy (HAMU) a Audaces fortuna iuvat (Mikulov). Dostalo se jí několika významných ocenění, například medaile prvního stupně udělená ministrem školství za pedagogiku v roce 2000. Roku 2008 převzala z rukou prezidenta republiky jmenování profesorem.
Dílo

Komplexní estetická výchova klavíristů (Praha 1977).

Počáteční vyučování klavírní hry (Praha 1982).

Klavírní pedagogika I. – elementární stádium (Praha 1991).

Klavírní pedagogika – první kroky na cestě ke klavírnímu umění (Praha 2003).

Literatura

http://hf.jamu.cz/seznam-pedagogu/staff/vlasakova.html


Radek Poláček
Datum poslední změny: 25.1.2010