Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Ars rediviva

Tisk


Charakteristika: Instrumentální soubor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1951
Text

Ars rediviva, instrumentální soubor, zahájení aktivity 1951, Praha.

 

Soubor Ars rediviva, založený Milanem Munclingrem a jeho ženou Viktorií Švihlíkovou, se věnoval především interpretaci barokní a klasické instrumentální hudby. Důležitou součástí repertoáru souboru byly skladby, které pro něj objevil v archívech Milan Munclinger. Realizace zmíněných skladeb po interpretační stránce počítala s určitou improvizační volností, kterou interpretům ponechával původní skladatelův zápis. Vedle těchto historických děl prováděl soubor také komorní kompozice soudobých autorů.
Stálými členy souboru byli Milan Munclinger – flétna a vedoucí, Stanislav Duchoň – hoboj, František Sláma – violoncello, viola da gamba a Viktorie Švihlíková – cembalo. S tímto kmenovým jádrem souboru spolupracovali další umělci různých oborů. V letech 1951–56 soubor pracoval pod uměleckým dohledem Václava Talicha. V několika sezónách pořádal své pražské koncerty ve vlastních abonentních cyklech, kde byly jednotlivé večery věnovány určitým skladatelským osobnostem nebo národním skladatelským školám.
Soubor skladby realizoval na moderní nástroje, ovšem s přihlédnutím k dobové interpretační praxi.


Diskografie

Diskografie (výběr)

František Benda, Sinfonie (Supraphon 2002);
František Benda, Deset symfonii (2CD Supraphon 2003);
Johann Sebastian Bach, Hudební obětina, BWV 1079 (CD Supraphon 1995);
Johann Sebastian Bach, Braniborské koncerty (CD Supraphon 1993);
Johann Sebastian Bach,Koncerty pro flétnu a smyčce (CD Supraphon 1990);
Johann Sebastian Bach, Koncery pro flétnu, housle a cembalo BWV 1044, Koncert pro cembalo a smyčce BWV 1052, Koncert pro housle hoboj a smyčce BWV 1060 (LP Supraphon 1972, CD Atlas 1990);
Johann Sebastian Bach, Overtury (Supraphon 1989);
Johann Sebastian Bach, Tři koncerty pro flétnu / Sinfonia (CD CBS 1982);
Johann Sebastian Bach,Umění fugy BWV 1080 (CD Supraphon 1981);
Johann Sebastian Bach, Kantáty (LP Supraphon 1978);
Antonio Vivaldi, Čtvero ročních období,Triová sonáta C dur, e moll (LP Supraphon 1977, CD Atlas 1989);
Georg Friedrich Händel,Vodní hudba, Hudba k ohňostroji (LP Supraphon 1974, CD Atlas 1989);
František Xaver Richter, Triové sonáty (LP Supraphon 1973);
Jan Dismas Zelenka,Lamentationes JeremiaeProphetae (LP Supraphon 1971).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Kozák, Jan: Českoslovenští hudební umělci a komorní soubory (Praha 1964).

 

II. Ostatní (výber)

Vašatová, Jana: Filharmonikové v souboru Ars rediviva (Rudolfinum Revue, I/1, s. 33–34, Česká filharmonie, Praha 2001–02).

Mlejnek, Karel: Hudba barokních mistrů – Ars rediviva (Česká filharmonie/Český spolek pro komorní hudbu, Praha 1992).

Tomislav Volek: Ars rediviva a Pražští madrigalisté (Hudební rozhledy 31, 1978, s. 21 a 124).

Jaromír Kříž: Naši umělci a barokní interpretace (Hudební rozhledy 7, 1966 s. 207–208).

 

Věra Mikulášková

Datum poslední změny: 10.3.2010