Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vojenská hudba Hradec Králové

Tisk

(Hudba československého letectva; Posádková hudba Hradec Králové)

Charakteristika: Dechový orchestr

Datum narození/zahájení aktivity:15.4.1949
Datum úmrtí/ukončení aktivity:31.12.2009
Text

Vojenská hudba Hradec Králové (Hudba československého letectva; Posádková hudba Hradec Králové), dechový orchestr, zahájení činnosti 15. 4. 1949, ukončení činnosti 31. 12. 2009.


Orchestr začal svou činnost v roce 1949 jako Hudba československého letectva, nejprve v podřízenosti prvního leteckého dopravního pluku v Praze. Základ orchestru tvořili absolventi pražské Vojenské hudební školy. Od 30. 4. 1951 byla hudba dislokována v Hradci Králové ve stavu 21. letištního praporu. Po několika reorganizacích se změnila na Posádkovou hudbu Hradec Králové, v posledních letech existence těleso neslo název Vojenská hudba Hradec Králové.

Prvním kapelníkem souboru byl v letech 1949–51 major Josef Velán. V tomto raném období existence orchestru zde dirigentsky působil Ferdinand Škrobák, po jeho odchodu do důchodu převzal tuto funkci Jindřich Brejšek. Na kapelnickém postu po Josefu Velánovi působili major František Holý (1952–59) a major Josef Báča (1959–67). Významnou osobností v historii tělesa byl dirigent podplukovník Josef Maršík, který hudbu vedl mezi lety 1967–87. Pod jeho vedením orchestr získal řadu ocenění, absolvoval množství koncertů a vystoupení nejen ve svém domovském teritoriu – východních Čechách. Těžiště činnosti tělesa leželo v účinkování při různých vojenských aktech, státních oslavách a promenádních koncertech. Početnou skupinu příznivců tvořili také rozhlasoví posluchači, pro které orchestr natočil více než 400 skladeb. Dalšími kapelníky orchestru byli: major Petr Rašek (1987–93), kapitán Rudolf Kolbaba (1993–96), podplukovník Jaroslav Hanuš (1996–2002), major Jiří Lexa (2003–09). Aktivity vojenské hudby po sametové revoluci byly tvořeny převážně produkcemi při slavnostních nástupech, přísahách a jiných armádních akcích. Orchestr vystupoval s mnoha koncertními programy včetně promenádních koncertů v civilních lázeňských léčebnách v Teplicích a Poděbradech. Dalším polem působnosti tělesa byly produkce na výchovných koncertech, které byly věnovány žákům základních i mateřských škol. Programové možnosti souboru byly rozšířeny o show-program, soubornou hru doplněnou taneční choreografií, tento program byl velmi žádaný, zvláště na zahraničních festivalech. Vojenská hudba se v posledních pěti letech své aktivity také podílela na hudebním doprovodu Svatováclavské mše, konané v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové, každoročně celebrované královéhradeckým biskupem. V rámci orchestru byla také vytvořena menší uskupení, např. žesťový kvintet, dechový kvintet, malý taneční orchestr, tato tělesa byla využívána při různých významných událostech.

V posledních letech existence souboru se jeho působnost rozšířila také směrem do zahraničí. Orchestr vystupoval na koncertních zájezdech do Polska, účinkoval při hudebních slavnostech v Königsteinu a v rámci mezinárodních festivalů vojenských leteckých hudeb v Karlsruhe. Od roku 2004 se těleso účastnilo mezinárodních festivalů vojenských hudeb v Braunschweigu, Kielu, Rostocku, Stuttgartu, Regensburgu, Hannoveru, Frankfurtu nad Mohanem a v květnu 2006 reprezentovalo město Hradec Králové na festivalu dechových orchestrů Diko Iljeva v bulharské Montaně. Orchestr při svých koncertech spolupracoval s významnými umělci, například s Karlem Hálou, Janem Ježkem, Karlem Hegnerem, Dominikou Devaux, Antoniem Carangelem. Soubor také spoluúčinkoval s různými orchestry a pěveckými sbory, např. Filharmonie Hradec Králové, komorní orchestr Primavera, pěvecký sbor katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové.

Vojenská hudba Hradec Králové byla ke dni 31. 12. 2009 zrušena v rámci reorganizace Armády České republiky.
Diskografie

Posádková hudba Hradec Králové (Posádková hudba Hradec Králové, 2003) – profilové CD;

Pohoda – Malý taneční orchestr Posádkové hudby Hradec Králové (Posádková hudba Hradec Králové, 2003) – profilové CD;

Posádková hudba Hradec Králové – Koncert (Posádková hudba Hradec Králové, 2004) – záznam živého koncertu s hostujícím zpěvákem Karlem Hálou.
Literatura

Šálek, Robert: Vojenská hudba (Praha 1956).

Bošek, Otto: Vyprávění o starých vojenských hudbách, převážně pražských (Praha 1997).

 

http://poshudba.sweb.cz/

 

Tomáš Přibyl
Datum poslední změny: 22.9.2010