Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bednařík, Radim

Tisk


Charakteristika: Skladatel, hudební pedagog a houslista

Datum narození/zahájení aktivity:11.9.1979
Text
DíloLiteratura

Bednařík, Radim, skladatel, pedagog a houslista, narozen 11. 9. 1979, Hodonín.

 

Radim Bednařík studoval v Hodoníně na Obchodní akademii (maturita 1998) a hru na housle na tamější Základní umělecké škole (1986–98). V letech 1998–2002 studoval kompozici na Konzervatoři Brno ve třídě Radomíra Ištvana: maturitní práce Exodus. Partita pro dva klavíry. Od roku 2002 studoval skladbu u Ivany Loudové na Hudební fakultě AMU v Praze. V této době vytvořil mj. bakalářskou práci Koncert pro bicí a smyčcové nástroje (2005). Studia uzavřel 2007 magisterskou kompozicí „Strome, kdybys tak promluvil...“ Památce Jiřího Ortena pro velký orchestr. Obě skladby provedla Filharmonie Hradec Králové v pražském Rudolfinu. Po dobu studií působil také jako výkonný hráč v různých tělesech.
Bednařík působil v letech 1999–2002 a 2011 jako učitel hudební teorie na Základní umělecké škole Vítězslavy Kaprálové v Brně a v letech 2005–07 na Základní umělecké škole v Hodoníně. Od roku 2005 vyučuje kompozici a hudební teorii na Konzervatoři Brno. Od 2012 zde zastává funkci vedoucího oddělení hudební teorie, skladby a dirigování.
Těžiště Bednaříkovy kompoziční činnosti spočívá v tvorbě instrumentální pro rozmanitá obsazení. Píše rovněž sólové vokální skladby s doprovodem, scénickou a filmovou hudbu. Hudební poetiku směřuje ke klidnému hudebnímu výrazu a sdělnosti, nevyhýbá se závažným ani radostným obsahovým polohám. Snaží se volně navazovat na evropskou hudební tradici. To se projevuje zejména užíváním centrické i necentrické modality, intervalové seriality a osobitým zájmem o metrorytmus.


Dílo

Dílo hudební:

 

Cyklus klavírních miniatur (1998).
Rondo. Duo pro housle a violoncello (1999).
Studie pro dva hráče na bicí nástroje (1999).
Sonáta pro hoboj a klavír (2000).
Partita pro cimbál, bicí a smyčce (2000).
Trio pro hoboj, klarinet a fagot (2000).
Písně. Na slova Stanislava Kostky Neumanna, J. Macha a Karla Tomana, baryton, 2 flétny (flétna a pikola), fagot, viola a violoncello (2001).
Exodus. Partita pro dva klavíry (2002).
Duo pastorale. Per oboe e percussioni (2002).
Solo per basso. Koncertantní etuda pro kontrabas (2003).
Trio pro klarinet, violoncello a klavír (2003).
Dvě věty pro klavír. Dodekafonní cvičení (2003).
Podej mi ruku. Písně pro mezzosoprán a klavír, text Barbora Šabartová (2003).
Dva dětské sbory, text Barbora Šabartová (2004).
Koncert (Concerto) pro bicí a smyčcové nástroje (2005).
Meditace. Solo per organo (2006).
Labyrint, filmová partitura, FAMU, klarinet, harfa, klavír (2006).
„Strome, kdybys tak promluvil...“ Památce Jiřího Ortena, velký orchestr, dedikace Miroslav Prášek in memoriam (2007).
Ať kvetou lásky, scénická patritura, kontrabas, klavír, magnetofonový pás (2007).
Komorní symfonie (Sinfonia da camera) (2008).
Suita in E, barokní soubor (2009).
Ozvěny dneška 22. 7. 2011. Solo per tromba, dedikace norskému lidu (2011).
Solo per flauto, dedikace David Mathews (2013).
Hry světla, smyčcový kvartet (2014).
Elegie, sextet pro klarinet in B, 3 housle, kontrabas a klavír, dedikace mým nejbližším (2014).
Mikrosvěty. Miniatury pro klarinet, housle a violoncello (2014).

 

Literatura

www.konzervatorbrno.eu

 

Pavel Sýkora

 

Datum poslední změny: 29.2.2016