Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Corni di Praga

Tisk


Charakteristika: Komorní sdružení

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1967
Text

Corni di Praga,komorní sdružení, založeno 1967.

 

Hráči na lesní roh Vladimír Michalec (1931) a Karel Kučera (1930) ustavili v roce 1967 nástrojové kvarteto s cílem oživit někdejší domácí tradici hry na lesní roh. K dispozici bylo relativně velké množství kompozic vytvořených od 18. do 20. století, jež byly neprávem zapomenuty. Soubor, jehož členy byli dále František Langweil a Otakar Tvrdý, později Miloš Petr a Zdeněk Pok, byl složen z hráčů Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK a Symfonického orchestru Československého rozhlasu. Od roku 1977 byl soubor součástí Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK. Soubor realizoval do roku 1987 na šest set vystoupení v historických interiérech, v zámeckých parcích, v běžných koncertních programech různých pořadatelů (zejména v pořadech agentury Pragokoncert a Koncertního jednatelství FOK), při dopoledních koncertech pro školní mládež, v pořadech Československé televize Hudba z respiria apod.

Řadu vystoupení absolvoval soubor v zahraničí (mj. na Schumannově festivalu ve Zwickau (1978), na Festival de L´Il de France (1978), mimo jiné v Itálii, v Německu atd.; kvarteto pořídilo rovněž řadu zvukových snímků pro Československý rozhlas i pro zahraniční rozhlasové stanice (Paříž 1978, Berlín 1979, Kolín nad Rýnem 1981, Moskva 1983 a další).

Repertoár souboru obsahuje díla barokních, klasických, romantických i soudobých skladatelů (mimo jiné Josefa Václava Sticha-Punta, Antonína Rejchy, Jiřího Ignáce Linky, Františka Zvěřiny, Antonína Zvěřiny, Leopolda Koželuha, Johanna Malchiora Moltera, Bedřicha Dionýza (Diviše) Webera, Leopolda Eugena Měchury, Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Haydna, Nikolaje Rimského-Korsakova, Alexandra Nikolajeviče Čerepnina, Josefa Bartoše, Aleše Křičky, Karla Sodomky, Vladimíra Soukupa, Jiřího Strniště, Zdeňka Lukáše, Miloše Vacka a mnoha dalších včetně méně známých skladatelů (mimo jiné Frederica Nicolase Duvernoye, Eugena Bozzy a dalších) Přímo pro soubor vznikly skladby českých soudobých autorů Miloše Vacka (Lovecká suita pro 4 lesní rohy), Zdeňka Lukáše (Corni di Praga) a další.

Soubor rovněž realizoval řadu stylových pořadů, např. Lovecká a zámecká hudba 18. století, Česká tvorba ve vývoji hornové kvartetní hry apod. i literárně-hudební pásma (např. William Shakespeare: Venuše a Adonis, Záhořanské nokturno podle novely Aloise Jiráska atd.).

 

Petar Zapletal


Datum poslední změny: 23.9.2010