Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Frič, Roman

Tisk


Charakteristika: Klavírista, hudební pedagog a organizátor hudebního dění

Datum narození/zahájení aktivity:19.12.1966
Text
DíloDiskografieLiteratura

Frič, Roman, klavírista, hudební pedagog a organizátor hudebního dění, narozen 19. 12. 1966, Ústí nad Labem.

Roman Frič absolvoval Konzervatoř Teplice ve třídě Petra Slavíka a AMU ve třídě Ivana Klánského. Na teplické konzervatoři pedagogicky působil v letech 1992–97 a od roku 1994 vyučuje na Katedře hudební výchovy Univerzity Jana Evengelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jeho žáci získali významná ocenění v Celostátních soutěžích pedagogických fakult. Roman Frič zvítězil na mezinárodní soutěži Ludwiga van Beethovena v Hradci nad Moravicí, kde obdržel prémii Českého hudebního fondu za nejlepší provedení soudobé české skladby. Získal první cenu v soutěži Fryderyka Chopina v Mariánských lázních a přijal pozvání do Varšavy, kde uskutečnil klavírní recitál. V roce 1998 zvítězil v soutěži Annemasse-Gaillard (Francie). Účinkoval s Moravskou filharmonií, Severočeskou filharmonií, Filharmonií Hradec Králové, Západočeským symfonickým orchestrem, Slovenskou filharmonií Košice, Sofijskou filharmonií a Symfonickým orchestrem Gotha. Věnuje se též komorní hudbě, vystupuje s houslistkou Lucií Švehlovou. Aktivity Romana Friče byly ohodnoceny Cenou rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně za uměleckou činnost. Zasedá v porotách českých a mezinárodních soutěží. V současné době je vedoucím a lektorem projektu Evropského sociálního fondu, jehož náplní je pořádání klavírních seminářů na základních uměleckých školách a konzervatořích v České republice.


Dílo

Dílo literární

Celostátní interpretační soutěž pedagogických fakult (Talent 2, 2000, č. 6, s. 23–24);
K aktuálním otázkám hudební teorie a pedagogiky: Ruská klavírní škola na přelomu 19. a 20. století s užším zaměřením na interpretační problematiku (in: Sborník KHV, Ústí nad Labem 2002, s. 88–94);
Vývoj klavírní instruktivní literatury v Rusku“, I. část (Talent 5, 2003, č. 4, s. 6–7);
Vývoj klavírní instruktivní literatury v Rusku“, II. část (Talent 5, 2003, č. 5 s. 2–3);
Hudební teorie a pedagogika / Teória vyučovania hudobnej výchovy: Využití ruské klavírní instruktivní literatury (in: Česko-slovenský sborník prací doktorandů KHV UJEP a Katedry hudby Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Bánskej Bystrici, Ústí nad Labem 2004, s. 48–57);
Ohlédnutí za „Virtuosi per musica di pianoforte“ (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 1, s. 22);
Ruská klavírní škola v počátečním stadiu výuky (Talent 9, 2006, č. 10, s. 11);
Problematika volnosti v klavírní hře (Hudební výchova 14, 2006, č. 3, s. 15);
Psychofyzické aspekty klavírní hry (Múzy v škole 10, 2006, č. 2, s. 7–8);
Mobility vysokoškolských pedagógov – klavírny recitál Romana Friča v Akadémii (Múzy v škole 10, 2006, č. 2, s. 29–30);
Psychologické aspekty klavírní hry při práci s technikou impulsů (in: Mezinárodní sborník hudebně psychologických studií, Olomouc 2006, s. 52–63);
Vznik, specifické rysy a interpretační problematika ruské klavírní školy a její vliv na českou klavírní pedagogiku (Ústí nad Labem, 2006);
Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe: Psychologické aspekty trémy ve vztahu k teorii impulsů (in: Sborník z mezinárodní konference pořádané KHV UJEP, Ústí nad Labem 2007, s. 38);
Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe: Projekty ESF – hra na klavír na UJEP (in: Sborník z mezinárodní konference pořádané KHV UJEP, Ústí nad Labem 2008, s. 25);
Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe: Příprava žáka na interpretační soutěž (in: Sborník z mezinárodní konference pořádané KHV UJEP, Ústí nad Labem 2009, s. 42);
Tvorivosť a inovácia v európskom vysokoškolskom priestore: Studijní obor hra na klavír jako aspekt inovace v nabídce studijních oborů na KHV PF UJEP v Ústí nad Labem (in: Sborník z mezinárodní konference, Banská Bystrica 2009, s. 85).

Diskografie
Liszt, Balakirev (CD, Notabene 2000). Literatura

Krátká, Renata: Další vítězství klavíristy Romana Friče (Hudební nástroje 35, 1998, č. 3, s. 22).
Přibylová, Lenka: S Romanem Fričem o Třetím klavírním koncertu S. Rachmaninova a dalších hudebních láskách (Hudební rozhledy 56, 2003, č. 6, s. 44–45).

 


Radek Poláček

Datum poslední změny: 27.9.2010