Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Collegium tripartitum

Tisk


Charakteristika: Komorní soubor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1971
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.2006
Text
Literatura

Collegium tripartitum, komorní soubor, založen 1971, ukončení činnosti 2006.

 

Podnětem ke vzniku souboru složeného z pianisty Zdeňka Kožiny, houslisty Františka Pospíšila a hráče na lesní roh Bedřicha Tylšara bylo příležitostné provedení Tria Es dur op. 40 Johanessa Brahmse v roce 1971. Soubor prováděl zejména stylové pořady, v nichž měli jednotliví členové možnost uplatnit se také jako sólisté. Od roku 1975 byl členem tria místo Bedřicha Tylšara jeho bratr Zdeněk Tylšar (1945–2006), po předčasném úmrtí pianisty Kožiny (1984) převzal jeho úkol Zdeněk Hnát.

Vedle četných domácích vystoupení koncertoval soubor v Kanadě (1975), ve Švýcarsku (1976) a v Itálii (1977).Téhož roku 1977 provedl v rámci festivalu Pražské jaro díla Ivana Řezáče (Trio) a Johanessa Brahmse (Trio Es dur, op. 40). Soubor rovněž premiéroval skladby Jana Tausingra a Václava Felixe. V repertoáru měl mimo jiné skladby Jana Ladislava Dusíka (Notturno concertante op. 68), Johanessa Brahmse (Trio Es dur, op. 40), Eino Tamberga (Preludium a Metamorfóza, op. 39) a další.

Soubor ukončil činnost po úmrtí Zdeňka Tylšara v roce 2006.


Literatura

Skála, Pavel (red.): Čeští koncertní umělci, Komorní soubory, vyd. ČHF a SČSKU, Praha 1987.

Petar Zapletal

Datum poslední změny: 30.9.2010