Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dechové kvinteto Academia

Tisk


Charakteristika: Komorní soubor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1971
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.2010
Text
Literatura

Dechové kvinteto Academia,komorní soubor, zahájení činnosti 1971, Praha, ukončení činnosti 2010.

 

Soubor, ustavený v roce 1971 ve složení Jiří Maršálek – flétna, Otto Trnka – hoboj, Petr Doněk – klarinet, Miroslav Kubíček – lesní roh a Josef Janda – fagot, vstoupil do povědomí hudební veřejnosti v roce 1974, kdy dosáhl významných úspěchů v interpretační soutěži ministerstva kultury České socialistické republiky a získal cenu Českého hudebního fondu. Těleso, jehož členy byli vesměs hráči pražských symfonických orchestrů, se věnovalo interpretaci běžného kvintetního repertoáru (mimo jiné Antonín Rejcha: Kvintety F dur, A dur, G dur, C dur, D dur a Es dur, Tři kusy s anglickým rohem,Josef Mysliveček: Partita č. 1,Václav Vincenc Mašek: Serenata in Dis,Pavel Vranický: Partita Es dur,František Kramář-Krommer: Harmonie, op. 79,Iša Krejčí: Kvintet,Václav Trojan: Kvintet,Ludwig van Beethoven: Dechový kvintet, Klavírní kvintet,Franz Danzi: Kvintet g moll,František Xaver Dušek: Partita in F,Josef Bohuslav Foerster: Kvintet,Joseph Haydn: Divertimento,Paul Hindemith: Malá komorní hudba,Leoš Janáček: Sextet Mládí,Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento, Klavírní kvintet,Francis Poulenc: Klavírní sextet,František Rössler-Rosetti: Kvintet Es dur,Karel Stamic: Dechový kvintet a další).

Rejchovy Kvintety, Tři kusy Jacquese Iberta, Kvintet Iši Krejčího, Kvintet č. 2 Ilji Hurníka, skladby Pavla Haase, Štěpána Luckého, Rudolfa Karla, Gideona Kleina, Antonína Dvořáka, Jakuba Jana Ryby, Otomara Kvěcha, Josefa Ceremugy, Pavla Čotka, Rudolfa Kubína a dalších autorů nahrál soubor na gramofonové desky firem Panton, Supraphon, Nippon Columbia, Hyperion, Sarria a Rotag.

Nahrávka Dechových kvintetů Antonína Rejchy byla oceněna jako nejlepší snímek české hudby na německém trhu v roce 1984 v Mnichově. Četné nahrávky pořídil soubor rovněž pro rozhlasovou stanici BBC. U výkonů kvinteta byla ceněna dokonalá jednota souhry, zvuková vyrovnanost, technická brilance a slohová věrnost.

Soubor vystupoval na koncertech a v rozhlasových a televizních pořadech doma i v zahraničí (mimo jiné Vídeň, Frankfurt nad Mohanem, Varšava, Budapešť, Hanoj, Paříž, Hilversum, Madrid, Helsinky, Rakousko, Německá demokratická republika, Polsko, Bulharsko, Itálie, Velká Británie, Finsko, Španělsko, Portugalsko, Nizozemí atd.). Pro firmu ROTAG nahrálo kvinteto na kompaktní disk skladby českých mistrů 18. a 19. století (Mysliveček, Mašek, Vranický, Kramář-Krommer). Členové souboru vedli také kurzy komorní hudby v evropských zemích a v Japonsku. Z původního obsazení působili v souboru až do ukončení jeho činnosti Jiří Maršálek, Petr Doněk a Josef Janda; členy tělesa byli postupně hobojisté Gabriela Krčková (do 1975), Jan Adamus (1975–81) a Otto Trnka (1981–2001); hráče na lesní roh Miroslava Kubíčka vystřídal v roce 1987 František Pok.

Kvinteto, které získalo v roce 1993 vítěznou cenu v mezinárodní soutěži v japonské Ósace, ukončilo svou činnost v roce 2010 v obsazení Jiří Maršálek – flétna, Zdeněk Rys – hoboj, Petr Doněk – klarinet, František Pok – lesní roh a Josef Janda – fagot.


Literatura

Skála, Pavel (ed.): Čeští koncertní umělci. Komorní soubory. (Praha 1987).

 

Petar Zapletal

Datum poslední změny: 20.10.2010