Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vojenská hudba Olomouc

Tisk

(Posádková hudba Olomouc; Vojenská hudba Posádky Olomouc)

Charakteristika: Dechový orchestr

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1945
Text

Vojenská hudba Olomouc (Posádková hudba Olomouc; Vojenská hudba Posádky Olomouc), dechový orchestr, zahájení činnosti 1945.

Rakouské vojenské hudby existovaly v Olomouci již v devatenáctém století. Během první světové války zde působila hudba pěšího pluku číslo 54. Počátky novodobé historie posádkové hudby Olomouc jsou spjaty se jmény Rudolf Blažek, Josef Gedenk, Josef Potužník, Emanuel Kaláb. Během nacistické okupace v Olomouci žádná vojenská hudba nepůsobila. Po květnovém osvobození v roce 1945 byla olomoucká posádková hudba obnovena, a to pod vedením kapelníka Antonína Dražila a dirigenta Karla Mikuláštika, tato etapa je považována za novodobý počátek historie orchestru. Hudba v tomto období, podobně jako dnes, účinkovala na různých pietních aktech, na vojenských přehlídkách, oslavách, výchovných a promenádních koncertech, na různých festivalech, na plesech a slavnostech. Významná byla také spolupráce s rozhlasem při rozšiřování hudebního archivu a živých vysíláních. Od roku 1945 dochází ke spolupráci tehdejší Vojenské hudby Posádky Olomouc s Moravskou filharmonií. Byly pořádány společné koncerty a došlo ke společnému nastudování některých skladeb. Významnými kapelníky období po druhé světové válce byli Robert Šálek, Adolf Hamerský, Jindřich Zbožínek, Karel Pitra. V průběhu šedesátých a sedmdesátých let se klasický repertoár orchestru rozšířil i na oblast soudobé populární hudby zastoupené filmovou či muzikálovou tvorbou. V tomto trendu pokračuje vedení orchestru dodnes.
Ve vojenské hudbě Olomouc v současnosti působí čtyřicet profesionálních hudebníků a tři dirigenti, kteří jsou absolventy Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem a ostatních konzervatoří a akademií v České republice. Hlavním posláním Vojenské hudby Olomouc je především účinkování pro Armádu České republiky, nedílnou součástí její činnosti je ale také vystupování pro širokou posluchačskou veřejnost. V čele hudby v současnosti stojí velitel a hlavní dirigent major Gustav Foret, zástupcem velitele a druhým dirigentem je kapitán Richard Czuczor, třetím dirigentem je kapitán Pavel Menhart.


Diskografie

Koncert Posádkové hudby Olomouc 13. ledna 2003 (Tonstudio Jaromír Rajchman 2003).

Literatura

Šálek, Robert: Vojenská hudba (Praha, 1956).

www.army.cz/acr/utvary/pho/index.html


Tomáš Přibyl

Datum poslední změny: 5.11.2010