Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Klavírní kvarteto Bohuslava Martinů

Tisk

(Martinů kvartet)

Charakteristika: Klavírní kvarteto

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1964
Text

Klavírní kvarteto Bohuslava Martinů (Martinů kvartet), založeno 1964, Praha.

 

Těleso založil v roce 1964 houslista a pedagog Emil Leichner st. k provádění skladeb v obsazení housle (Emil Leichner st.), viola (Miloš Jirka), violoncello (Antonín Duda) a klavír (Emil Leichner ml.); v letech 1964–73 byli členy kvarteta Josef Čurda, Jiří Najnar, Václav Bernášek, Pavel Janda, Viktor Moučka a Jaroslav Chovanec. Po úmrtí Emila Leichnera st. (1973) kvarteto přerušilo činnost, na kterou později navázalo v roce 1979 v novém složení s houslistou Antonínem Novákem (od roku 1992 Václav Jouza, od 1995 Bohumil Kotmel, od 2002 Jiří Hurník a od 2006 Bohuslav Matoušek), violistou Karlem Špelinou a violoncellistou Viktorem Moučkou (od 1979), jehož v roce 1990 vystřídal Miroslav Petráš; part violy převzal v roce 2002 Pavel Peřina (od 2002). K používání názvu dala souboru souhlas paní Charlotta Martinů. Současné složení souboru: Bohuslav Matoušek – housle, Pavel Peřina – viola, Miroslav Petráš – violoncello a Emil Leichner – klavír.

Kvarteto pak vedle běžného tradičního repertoáru (mimo jiné skladby Johanna Christiana Bacha, Jana Ladislava Dusíka, Jana Křtitele Vaňhala, Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Carl Maria von Webera, Johannesa Brahmse, Gabriela Faurého, Antonína Dvořáka, Roberta Schumanna, Gustava Mahlera, Josefa Suka, Bohuslava Martinů a dalších) interpretovalo díla soudobých českých skladatelů (mimo jiné Václava Kučery, Viktora Kalabise, Jana Tausingra, Emila Hlobila, Jana Hanuše, Karla Husy, Jiřího Temla, Jana Kapra, Zdeňka Lukáše, Dalibora C. Vačkáře, Karla Reinera, Františka Koníčka a dalších), z nichž většina vznikla z přímého popudu členů kvarteta.

Kvarteto dosáhlo úspěchů při svých vystoupeních v zahraničí (mimo jiné Německo, Polsko, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Španělsko, Belgie, Holandsko, Dánsko, Švédsko, Norsko, Finsko ad.); vystoupilo na mezinárodních hudebních festivalech (např. Pražské jaro, Gent, Mannheim, Vídeň, Savonlinna, Lugano, Mannheim, Stuttgart atd.) a nahrálo řadu zvukových snímků pro rozhlas, gramofonové firmy Supraphon a Panton (mimo jiné skladby Jana Tausingra, Jana Kapra, Jakuba Jana Ryby, Karla Husy, Josefa Myslivečka, Josefa Suka, Gabriela Faurého atd.) a pro televizi (tam zejména skladby Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů).


Diskografie

Diskografie (výběr)

 

Ludwig van Beethoven: Klavírní kvartety Es dur, D dur, C dur a Es dur (Supraphon 1975–76);

Bohuslav Martinů: Klavírní trio d moll, Pět kusů pro klavírní trio, Klavírní kvartet č. 1 (Supraphon 1981);

Václav Kučera: Hic sunt homines (Panton 1988);

Zdeněk Lukáš: Klavírní kvartet č. 2 (Panton 1993);

Antonín Dvořák: Klavírní kvartet D dur, op. 23, Klavírní kvartet Es dur, op. 87 (Panton 1994);

Viktor Kalabis: Ludus pro klavírní kvarteto (ArcoDiva 2000);

Bohuslav Martinů: Klavírní kvartet č. 1 (ArcoDiva 2000).

Literatura

Čeští koncertní umělci. Komorní soubory (Praha 1987).

Archivalie

Osobní archiv Emila Leichnera.

 

Petar Zapletal

Datum poslední změny: 25.9.2011