Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vorlíček, Marek

Tisk


Charakteristika: Sbormistr, dirigent, varhaník a varhanář

Datum narození/zahájení aktivity:1.3.1979
Text

Vorlíček, Marek,sbormistr, dirigent, varhaník a varhanář, narozen 1. 3. 1979, Domažlice.

Pochází z učitelské rodiny. Vztah k hudbě mu od dětství vštěpoval jeho dědeček František Říha, dlouholetý člen domažlického smíšeného sboru Čerchovan. Absolvoval dva cykly hry na klavír u Jany Doubkové na umělecké škole v Domažlicích. Studoval na Gymnáziu Jindřicha Šimona Baara v Domažlicích (1993–97), ve sbormistrovství a dirigování se nejprve vzdělával soukromě u Zdeňka Vimra a Václava Cibulky. V letech (1998–2004) studoval dirigování na pražské konzervatoři pod vedením Hynka Farkače, Miroslava Košlera a Miriam Němcové. Školu absolvoval závěrečným koncertem v evangelickém kostele svatého Salvátora v Praze (Antonín Dvořák: Stabat Mater, op. 58) se Symfonickým orchestrem pražské konzervatoře a dvěma sbory (Čerchovan, Česká píseň). Následně nastoupil na Hudební fakultu AMU, kde studoval dirigování u Jaroslava Brycha, Radomila Elišky, Jiřího Chvály, Tomáše Koutníka, Josefa Kuchinky, Leoše Svárovského, Františka Vajnara, Petra Vronského a dalších (2005–09). Titul MgA. získal obhajobou diplomové práce Historie a současnost Pěveckého sboru Čerchovan pod vedením Jaroslava Brycha a úspěšným absolventským koncertem 3. 4. 2009 v kostele svatých Šimona a Judy v Praze (Luboš Fišer: Per Vittoria Colonna; Bohuslav Martinů: Sonata da camera, H 283; Josef Bohuslav Foerster: Stabat Mater, op. 56; Antonín Dvořák: Te Deum, op. 103) s violoncellistou Tomášem Jamníkem, sopranistkou Alenou Hellerovou, barytonistou Milošem Horákem, Plzeňskou filharmonií a Kühnovým smíšeným sborem. Při studiu vysoké školy zároveň dálkově studoval Střední uměleckou školu varhanářskou v Krnově (2005–07).

Kromě studijních poznatků získával Vorlíček od mládí řadu hráčských, pěveckých i dirigentských zkušeností z praxe. Nejprve působil jako sbormistr domažlického dětského sboru při augustiniánském klášteře v Domažlicích (1994–97), od roku 1997 je hlavním sbormistrem domažlického smíšeného pěveckého sboru Čerchovan. Jako varhaník začínal v roce 1994 v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Domažlicích, nyní je varhaníkem v Arciděkanském kostele v Domažlicích.

V roce 1999 se v souvislosti se svým pražským studiem stal členem Kühnova smíšeného sboru. Mohl tak ještě několik let sledovat při práci jednoho z nejlepších českých sbormistrů, Pavla Kühna, jehož osobnost měla pro Vorlíčkovu další práci zásadní význam. Později začal jako externista zpívat také v Pražském komorním sboru. Díky několikaleté sborové praxi měl možnost zblízka poznat několik světově proslulých dirigentů (Claudio Abbado, Zubin Mehta a další) a procestovat část Evropy i zemí asijských (Izrael, Macao). V prosinci 2006 byl po odchodu Jana Rozehnala jmenován sbormistrem Kühnova smíšeného sboru. Od roku 2010 působí jako sbormistr Oratorienchor Schwandorf v Německu. Jako dirigent hostoval u Filharmonie Hradec Králové, Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice, Komorní filharmonie Pardubice a Plzeňské filharmonie, diriguje také vlastní komorní orchestr Musica tusta; příležitostně se účastní sborových soutěží amatérských těles jako člen porot.

Vorlíček uvedl a natočil několik premiér soudobých českých skladatelů (Miloš Bok: De profundis; Jan Kučera: Uspávanka; Petr Tomeš: Houslový koncert; Pavel Trojan: Missa solemnis atd.) a skladatelů období klasicismu (Georg Lickl: Requiem c-moll a jiní).

Za svoji sbormistrovskou práci a za nahrávku Rybova Stabat Mater a Licklova Requiem c-moll získal v roce 2005 cenu Sbormistr junior udělovanou Unií českých pěveckých sborů.

Vorlíček se kromě své dirigentské a sbormistrovské profese realizuje jako varhanář. Ve své dílně v Domažlicích zrekonstruoval řadu starých varhan z celého západočeského regionu.


Diskografie

Diskografie (výběr)

Jan Jakub Ryba: Stabat Mater; Georg Lickl: Requiem c-moll (CD, Městské kulturní středisko Domažlice, b. r. [2001]);

Šimon Brixi: Magnificat; Jakub Jan Ryba: Adoro Te; Ave Maria; Pater noster; Salve virgo; Regina coeli (CD, Pěvecký sbor Čerchovan, b. r. [2006]);

Miloš Bok. Chrámové skladby (CD, Umělecké sdružení Elgar, BOK 8/08, 2008);

Miloš Bok. Chrámové skladby II (CD, vlastní náklad skladatele a Sdružení Elgar, BOK 10/09, 2009);

Miloš Bok. Chrámové skladby III (CD, vlastní náklad skladatele a Sdružení Elgar, BOK 11/10, 2010).

Literatura

I. Rozhovory a medailony (výběr)

Vorlíček, Marek – Tauer, Václav: Co nového v Čerchovanu (Domažlický deník 15, 28. 1. 2006, č. 24, s. 11).

Vorlíček, Marek – Tauer, Václav: Vorlíček: nejsem bohém, jsem Chod! S držitelem národní sbormistrovské ceny se můžete setkat třeba při koncertě Čerchovanu (Nové Domažlicko 2, 5. 3. 2008, č. 10, s. 9).

Vorlíček, Marek – Kopáčová Hradecká, Dita: Co mi dal Pavel Kühn, žádná škola nenaučí (in: Koncert sborové tvorby Bohuslava Martinů. Program koncertu 15. října 2009, České muzeum hudby, [Praha], [Kühnův smíšený sbor] 2009).

Vorlíček, Marek – Melicharová, Kateřina: Zpívání mi dělá fyzicky dobře (Cantus 20, léto 2009, č. 2, s. 2–5).

II. Recenze koncertů a nahrávek (výběr)

Štilec, Jiří: Rozhlasoví symfonikové (Hudební rozhledy 61, 2008, č. 5, s. 8–9).

Pokora, Miloš: Cyklus k 200. výročí pražské konzervatoře zahájen (Hudební rozhledy 61, 2008, č. 6, s. 11).

Horník, Pavel: Libuše pod širým nebem (Hudební rozhledy 63, 2010, č. 11, s. 25).

III. Články a zprávy (výběr)

Pirner, Jan: Kühnův smíšený sbor oslavil padesát let (Cantus 21, jaro 2010, č. 1, s. 55).

Blacká, Marie: Rybova mše ve Vatikánu. Čerchovan: L’unione fa la forza (Nové Klatovsko, 24. 12. 2010, č. 51, s. 6–7).

Jan Pirner

Datum poslední změny: 23.5.2011