Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Nagel, Joseph

Tisk

(Johann; Nagl)

Charakteristika: Hornista

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1751
Datum úmrtí/ukončení aktivity:16.6.1802
Text

Nagel, Joseph (Johann?; psán též Nagl), hornista, narozen 1751 (1752?), Rosice (Brno?), zemřel 16. června 1802, Wallerstein (Německo).

Přesné datum narození Josepha Nagela není známo ­− narodil se pravděpodobně v roce 1751 či o rok později, neboť úmrtí zápis z roku 1802 jej uvádí jako padesátiletého. Místem narození pak byly patrně Rosice u Brna, neboť jak upozornil Grünsteudel, v zápisu o Nagelově svatbě je uváděn jako „Bohemus de Roßiz“.

Působil v kapele vévody von Oettingen-Wallerstein jako první hornista. Jako druhý hornista tu s ním pobýval další hudebník českého původu − Franz Zwierzina. Oba hornisté získali hudební vzdělání u Antona Josepha Hampela a Carla Haudka v Drážďanech. Do jižního Německa přišli v sedmdesátých letech 18. století a nejprve vstoupili do služeb hraběte Christiana von Königsegg-Rothenfels. V letech 1776 a 1777 vystoupili pohostinsky v Memmingenu a Babenhausenu. Poté vstoupili do kapely hraběte Carla Josepha von Palm ve Vídni. Zde si jich povšiml Franz Ignaz von Beecke z wallersteinské dvorní kapely a angažoval je začátkem roku 1780 pro dvorní kapelu vévody Krafta Ernsta von Oettingen-Wallerstein s platem 350 zlatých + 50 zlatých na ošacení, který oba hudebníci svorně přijali („Liebster Herr Hauptmann. Mit file fergnügen haben wir ihne brif ehrhalten; in dem wir sehen, das es alles in seine Richtigkeit ist; mit hin geben wir Ihnen zu wissen das wir mit dißen gehalt was uns Seine Hochfürstliche Durchlaut gnedigst zu gesagt hatt das ist 350 f und dan 50 f Kleider Gelt zusam 400 f da genen Sie fürstliche Durchlaut melden, das wir fohl gomen zufrieden sein“). Posledním vídeňským vystoupením obou hornistů byl koncert pro Tonkünstler-Societät 12. a 14. března 1780, poté se odebrali do Wallersteinu. Také ve zdejší kapele vystupovali jako hornové duo a získali si obdiv pro své neobyčejné virtuózní dovednosti. Několik hornových dvojkoncertů Antonia Rosettiho (kontrabasisty a skladatele působícího ve wallersteinské kapele) nese věnování těmto dvěma hudebníkům („Fait pour Messrs. Nagel et Zwierzina“) a také další wallersteinští dvorní hudebníci (např. Georg Feldmayr, Paul Wineberger či Friedrich Witt) a jiní skladatelé (např. vídeňský skladatel Franz Anton Hoffmeister) komponovali přímo pro tuto dvojici. Hornisté získali v kapele významné postavení − v  roce 1785 zvýšil vévoda Kraft Ernst jejich roční plat na 475 zlatých, což byl nejvyšší plat mezi tamními dvorními hudebníky.

28. května 1782 se Nagel oženil s Christinou Prechtlerin a měli spolu šest dětí. Zemřel 16. června 1802 ve věku padesáti let, jeho žena však dostávala vdovskou penzi až do své smrti (1833). Nagelovo místo prvního hornisty v kapele převzal jeho nejstarší syn a žák Johannes, který byl později angažován u Opéra-comique v Paříži.


Literatura

I. Lexika

Dlabacz, Johann Gottfried: Versuch eines Verzeichnisses der vorzüglichen Tonkünstler in oder aus Böhmen (in: Riegger, Joseph Anton: Materialien zur alten und neuen Statistik von Böhmen, Prag; Leipzig: 1787−1794, svazek 12, s. 262).

Dlabacz (1815, svazek 2, s. 365).

Lexikon zur deutschen Musikkultur. Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien (München 2000, svazek 2, s. 2340).

MGG2 (svazek 12, s. 889−890).

II. Ostatní

Pohl, Karl Ferdinand: Denkschrift Aus Anlass Des Hundert-jährigen Bestehens Der Tonkünstler-Societät (Wien 1871, s. 59).

Weinberger, Friedrich: Die fürstliche Hofkapelle in Wallerstein 1780−1840 (rkp., cca 1875, s. 66).

Schiedermair, Ludwig: Die Blütezeit der Öttingen-Wallersteinischen Hofkapelle. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Adelskapellen (in: Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft 9, 1907/08, s. 99).

Carse, Adam: The Orchestra from Beethoven to Berlioz (Cambridge 1948, s. 493).

Fitzpatrick, Horace: The Horn and Horn-Playing and the Austro-Bohemian Tradition from 1680 to 1830 (London 1970, s. 50, 120, 201−202, 203).

Piersol, Jon Ross: The Oettingen-Wallerstein Hofkapelle and its wind music (disertační práce, University of Iowa 1972, s. 444−451).

Sterling E. Murray: The Double Horn Concerto. A Specialty of the Oettingen-Wallerstein Court (The Journal of Musicology 4, 1985/86, č. 4, s. 507−534).

Rosetti, Antonio: Five wind partitas. Music for the Oettingen-Wallerstein court (novodobá edice, 1989, s. 10, 13).

Grünsteudel, Günther: Wallerstein – das „Schwäbische Mannheim“. Zur Geschichte der Wallersteiner Hofkapelle (Rosetti-Forum, 2001, č. 2, s. 19−28).

Grünsteudel, Günther: Die Mitglieder der Wallersteiner Hofkapelle in Kurzporträts 2. Folge: Nagel & Zwierina (Rosetti-Forum, 2001, č. 2, s. 46−47).

Kratochvíl, Jiří: Dějiny a literatura žesťových nástrojů (Praha 2001, s. 123).

Hoyer, Johannes: Beziehungen der Wallersteiner Hofkapelle zum Memminger Collegium musicum im späten 18. Jahrhundert (Rosetti-Forum, 2004, č. 5, s. 21−36).

Grünsteudel, Günther: Die Hornisten der Wallersteiner Hofkapelle (ca. 1745–1825) (Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben 97, 2004, s. 229−251).

Archivalie

Archiv knížecích rodů Oettingen-Wallerstein a Oettingen-Spielberg (Harburg), FÖWAH, Dienerakten Josef Nagel, LO: III.6-16b-1 (dopis Nagela a Zwierziny Franzi Ignazi von Beecke, Vídeň, 2. 2. 1780), LO: III.6-16b-1 (dopis Nagela Franzi Ignazi von Beecke, Wallerstein, 1. 9. 1800), LO: III.6-16b-1 (dopis Christiny Nagel vévodovi von Oettingen-Wallerstein, Wallerstein, 21. 6. 1802).

Tereza Berdychová

Datum poslední změny: 16.2.2012