Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Melichar, Adolf

Tisk


Charakteristika: Sbormistr, dirigent a varhaník

Datum narození/zahájení aktivity:20.2.1967
Text

Melichar, Adolf, sbormistr, dirigent a varhaník, narozen 20. 2. 1967, Praha.

V letech 1981–85 studoval gymnázium v Karlových Varech, po maturitě nastoupil na pražskou konzervatoř, kde v letech 1986–90 studoval varhany u Jiřího Ropka a souběžně také v letech 1988–90 dirigování u Přemysla Charváta. Svoji hudební kvalifikaci si prohloubil studiem dirigování na Hudební fakultě AMU v letech 1990–95 u Radomila Elišky a Františka Vajnara. Školu absolvoval závěrečným koncertem se Severočeskou filharmonií Teplice a houslistou Petrem Bernáškem (Ludwig van Beethoven: Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 61; Ferenc Liszt: Preludia; Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Novosvětská“, op. 95).

Během studií spolupracoval s několika amatérskými i profesionálními tělesy (Cantores Pragenses, Karlovarský symfonický orchestr, Kladenský symfonický orchestr, Opera Mozart Praha a dalšími). V letech 1996–99 působil jako sbormistr Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy.

Po absolutoriu byl v letech 1995–99 korepetitorem a asistentem sbormistra v Hudebním divadle v Karlíně. Od roku 1999 působí ve Státní opeře Praha, nejprve zde do roku 2001 pracoval jako korepetitor, v letech 2001–03 byl asistentem sbormistra, 2003–06 působil jako první sbormistr, od roku 2006 do dnešních dní zastává funkci druhého sbormistra a asistenta dirigenta. Se sborem Státní opery Praha nastudoval téměř dvě desítky zahraničních oper. Mimo klasických operních titulů se podílel na nastudování světové premiéry opery Zdeňka Merty La Roulette (2005), Bernsteinova Candida (2006) či české premiéry Poulencovy opery Prsy Tirésiovy (2007).

Adolf Melichar je od roku 1991 sbormistrem Břevnovského klášterního sboru a navazuje na tradici jeho předchozích sbormistrů, skladatelů Jana Hanuše a Jarmila Burghausera. Pod jeho vedením účinkuje sbor při všech církevních svátcích v Bazilice sv. Markéty na Břevnově. S Pražským komorním sborem spolupracuje od roku 2004 při studiu zejména operního repertoáru. Podílel se s ním na úspěšných produkcích Donizettiho Nápoje lásky a Pucciniho Bohémy pro Opera Festival La Coruña ve Španělsku, nastudoval a nahrál Rossiniho operu La donna del lago na operním festivalu v německém Wildbadu.

Kromě dirigentské a sbormistrovské činnosti se Melichar uplatňuje také jako klavírní či varhanní doprovázeč zpěváků a instrumentalistů.


Diskografie

Antonín Dvořák: Dimitrij, op. 64 (CD, Státní opera Praha, SO 0024-2611, b. r. [2004]);

Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor (CD, Státní opera Praha, SO 0025-2611, b. r. [2004]);

Zdeněk Merta: La Roulette (CD, Státní opera Praha, SO 0027-2611, b. r. [2005]);

Leonard Bernstein: Candide (CD, Státní opera Praha, SO 0030-2 611, b. r. [2006]);

Gioachino Rossini: La donna del lago (CD, Naxos, 8.660235-36, 2008).

Literatura

Smetáčková, Míla: Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles 2002 (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 8, s. 12).

Hrdinová, Radmila: Dimitrij světovou scénu asi neovládne. Státní opera Praha uvedla k jubileu málo hranou Dvořákovu operu (Právo 14, 5. 5. 2004, č. 105, s. 19).

Someš, Jaroslav: Dimitrij se vrací do Prahy (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 6, s. 24–25).

Herman, Josef: Zdravice Antonínu Dvořákovi (Divadelní noviny 13, 8. 6. 2004, č. 12, s. 7).

Herman, Josef: Krásné obrazy aneb Lucia di Lammermoor (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 11/12, s. 40).

Slavíková, Jitka: Bernsteinův Candide ve Státní opeře Praha (Hudební rozhledy 59, 2006, č. 5, s. [26]–27).

Slavíková, Jitka: Česká premiéra Poulenkova díla ve Státní opeře Praha (Hudební rozhledy 60, 2007, č. 2, s. [20]–[21]).

Reittererová, Vlasta: Česká operní premiéra Francise Poulenka (Hudební rozhledy 60, 2007, č. 4, s. 26).

Someš, Jaroslav: Saint-Saëns ve Státní opeře Praha (Hudební rozhledy 61, 2008, č. 4, s. [30]–31).

Herman, Josef: Bludný Holanďan v SOP (Hudební rozhledy 61, 2008, č. 7, s. 33).

Someš, Jaroslav: Radost se dívat, radost poslouchat. La Bohème (Hudební rozhledy 61, 2008, č. 12, s. 17–18).

Žáček, Ivan: Brittenova operní zpověď ve Státní opeře (Hudební rozhledy 62, 2009, č. 4, s. 28–29).

Reittererová, Vlasta: Láska, moc a žárlivost (Hudební rozhledy 62, 2009, č. 7, s. 37).

Pirner, Jan: Pražský komorní sbor slaví 20 let (Cantus 22, březen 2011, č. 1, s. 14–15).

Jan Pirner

Datum poslední změny: 23.9.2011