Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Velická, Eva

Tisk

(prov. Štědroňová)

Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:3.11.1976
Text
Dílo

Velická, Eva (prov. Štědroňová), muzikoložka, narozena 3. 11. 1976, Praha.

 

Studovala hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1995–2002). Od 2006 pokračuje v doktorském studiu tamtéž. Absolvovala roční stipendijní pobyt na Phillips-Universität–Marburg v Německu (2001–02), měsíční badatelskou stáž v Paříži, kde studovala rukopisy Bohuslava Martinů v Bibliothèque Nationale de France (2005), měsíční pracovní stáž v německém hudebním nakladatelství Bärenreiter-Verlag v Kastelu a stipendium 2. Beethoven-Studienkolleg v Beethoven-Haus, Bonn, zaměřené na kodikologii, paleografii a studium skic (2008).

Krátce působila jako muzikoložka v Hudebním informačním středisku Praha a v Institutu Bohuslava Martinů (2002–03). Byla lektorkou Nadace Robert-Bosch-Stiftung pro českou řeč a kulturu v Mnichově, kde působila v institucích Ludwig–Maximilians–Universität–München, Technische Universität–München a Kulturbüro–Studentenwerk München. V letech 2003–09 byla muzikoložkou v Institutu Bohuslava Martinů v Praze, od 2010 je vedoucí Muzea Antonína Dvořáka (České muzeum hudby, Národní muzeum) tamtéž.

Od 2006 je předsedkyní správní rady, spoluzakladatelka a manažerka OMNIMUSA o.s. (občanské sdružení podporující vznik a realizaci kvalitních hudebních děl včetně propojování hudby s jinými uměleckými žánry).

Byla hlavní řešitelkou a manažerka dvouletého grantového projektu Profesionalizace v oblasti vydávání hudebních materiálů prostřednictvím dalšího vzdělávání hudebních expertů (2006–2008), realizovaného Institutem B. Martinů, financovaného Evropským sociálním fondem, rozpočtem České republiky a hl. města Prahy. Členka Mezinárodní ediční rady Souborného kritického vydání díla B. Martinů (2005–09), členka Mezinárodní ediční rady Souborného kritického vydání díla A. Dvořáka (od 2009), komisařka a hlavní autorka velké výstavy Antonín Dvořák v Českém muzeu hudby (2011) a členka grantové komise pro klasickou hudbu na MKČR (2011).

Velická pravidelně přispívá odbornými texty, recenzemi a popularizačními články do hudebních časopisů, spolupracuje též s českým rozhlasem a televizí. Je jedna z hlavních editorů děl Bohuslava Martinů.


Dílo

Editorské práce

E. Velická (ed.): Bohuslav Martinů, Smyčcové trio č. 1 (Editio Bärenreiter, Praha 2006).

E. Velická (ed.): Bohuslav Martinů, Dětské písně (Schott Panton International, Praha 2009).

E. Velická (ed.): CD Dny Bohuslava Martinů, Radioservis & Nadace Bohuslava Martinů, (Praha 2005, 2006, 2007, 2008).

E. Velická, A. Březina (ed.): Aspekte der Musik, Kunst und Religion zur Zeit der Tschechischen Moderne (Peter Lang Verlag, Bern 2009).

 

Ostatní

E. Velická: Antonín Dvořák, Písně z Rukopisu královédvorského (in: Sborník Antonín Dvořák a současníci, Příbram 1998).

E. Velická : Streichtrio Nr. 1-Der unbekannte Wendepunkt Bohuslav Martinůs Werk der 1920er Jahre (in: MUSIK-KONZEPTE, Sonderband 2009 Bohuslav Martinů, et+k, Richard Boorberg Verlag, München 2009).

E. Velická, S. Bergmannová, L. Berná – Rukověť hudebního editora (Editio Bärenreiter, Praha 2008).

 

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 2.5.2013