Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dvořákovo klavírní trio

Tisk


Charakteristika: Komorní soubor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1970
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1980
Text
Literatura

Dvořákovo klavírní trio,komorní soubor, zahájení činnosti 1970, ukončení činnosti 1980.

Soubor vznikl v roce 1970 ve složení František Pospíšil – housle, Jaroslav Chovanec – violoncello a Radoslav Kvapil – klavír a věnoval se jednak interpretaci děl Antonína Dvořáka (Trio B dur op. 21, Trio g moll op. 26, Trio f moll op. 65, Dumky op. 90 atd.), jednak skladbám, jež souvisejí s pražskou mozartovskou tradicí a s díly vídeňských klasiků i s tvorbou českých autorů Jana Ladislava Dusíka, Antonína Rejchy a Antonína Vranického. V roce 1979 vystřídal Františka Pospíšila houslista Ivan Štraus. Soubor vystupoval mimo jiné v Dánsku (1983), ve Španělsku (1983), v Německu (1983–84) a ve Francii (1984). Kromě uvedených děl měl v repertoáru také skladby Bedřicha Smetany, Zdeňka Fibicha, Josefa Suka, Vítězslava Nováka, Josefa Bohuslava Foerstra, Bohuslava Martinů; ze soudobé tvorby provedl kompozice Jana Zdeňka Bartoše, Oldřicha Flosmana, Luboše Fišera, Jana Hanuše, Miloslava Ištvana, Iši Krejčího, Jiřího Pauera, Karla Reinera, Ivana Řezáče, Lubomíra Železného a dalších. Na podkladě Smyčcového kvartetu č. 1 „Kreutzerova sonáta“ Leoše Janáčka zpětně rekonstruoval Jarmil Burghauser pro soubor Janáčkovu triovou skladbu.


Literatura

Čeští koncertní umělci. Komorní soubory (Praha 1987).

Petar Zapletal

Datum poslední změny: 22.10.2011