Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pirner, Jan 1)

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, literární vědec

Datum narození/zahájení aktivity:27.10.1982
Text
DíloDiskografie

Pirner, Jan, muzikolog, literární vědec, narozen 27. 10. 1982, Praha

 

Po maturitě na gymnáziu Na Vítězné pláni v Praze (1998–2002) pokračoval ve studiu českého jazyka a hudební výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2002–08), kde (2009) obhájil titul PhDr. v oboru Česká literatura se specializací na českou poesii 20 stol. Současně též studoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy tamtéž. Absolvoval měsíční studijní pobyt na moskevské Pedagogické fakultě (2005) a semestrální studijní pobyt na Faculty of Education, Oslo University College (2007).

Pirnerovým hlavním badatelským zájmem v oblasti hudební vědy je česká hudba 19. a 20. stol., česká a světová opera a sborová tvorba.

Externě spolupracuje s brněnskou redakci Českého hudebního slovníku osob a institucí

(Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Centrum hudební lexikografie), participuje na přípravě Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka, tvorba článkové bibliografie, specializace na zahraniční literaturu, články z periodik několika jazykových oblastí (anglické, ruské, německé), strukturace a doplňování bibliografických databází (Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR). Dramaturgicky připravuje grantové projekty Pražského komorního sboru, připravuje koncertní řady a edukativní programy pro děti, mládež a seniory, moderuje výchovné koncerty, od roku 2010 zde působí jako výkonný ředitel. V Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu Arama působí jako kulturně výchovný pracovník (od 2012). Je Zakládajícím členem chlapeckého sboru Pueri gaudentes (1990–2005) a členem Kühnova smíšeného sboru (od 2003). Pravidelně se účastní mezinárodních hudebních festivalů Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Pražské premiéry, Rossini Opera Festival Pesaro, Wexford Opera Festival, Festival Opera La Coruña ad. Spolupracoval s Pražským filharmonickým sborem (2004–05), od 2005 spolupracuje s pražským Zpěváckým spolkem Hlahol, od 2006 s Pražským komorním sborem a Českým národním sborem, od 2009 Spolupracuje se souborem Gutta Musicae a od 2011 spolupracuje s brněnským Českým filharmonickým sborem, od 2009 je stálým členem Pražského komorního sboru.


Dílo

I. Studie, stati, programy

Hello, Dolly! Osudy jedné legendy (in: Jerry Hermann, Michael Stewart: Hello, Dolly! Šestá inscenace šedesáté páté sezony 2009/2010. Brno: Městské divadlo Brno [2010], s. [35]-48. [ISBN 978-80-254-6702-2]. [Studie do programu Městského divadla v Brně; premiéra 6. 2. 2010]).

Kühnův smíšený sbor oslavil padesát let. (in: Cantus, roč. 21, č. 1, jaro 2010, s. 55. [Článek k výročí sboru]).

Opelíkův Mikulášek (in. A tempo revue. [Recenze Opelíkova výboru z díla Oldřicha Mikuláška Ztracený v poezii; elektronický zdroj, dostupné z http://www.atemporevue.cz/?go=recenze&det=100704-mikulasek-ztraceny_v_poesii&show=1).

Pražský komorní sbor slaví 20 let (in: Cantus, roč. 22, č. 1, březen 2011, s. 14-15. [Článek k výročí sboru]).

 

II. Literární práce

Interpretace pozdního díla Oldřicha Mikuláška (Šokovaná růže, Agogh, Žebro Adamovo). (Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta (Praha, Česko). Katedra českého jazyka a literatury 2008, diplomová práce).

Výbor z básnického díla Oldřicha Mikuláška (1. svazek – výbor z publicistiky – odborná spolupráce; 2. svazek – výbor z básnického díla, recenzí, esejů, dopisů ad. – hlavní editor); nakl. Pulchra.

Mikulášek, Oldřich: Chléb pod sněhem. Publicistické texty. [ed. Jakub Šofar, Josef Schwarz]

Praha:Pulchra 12011. [odborná spolupráce].

Mikulášek, Oldřich: Cestou s mnoha verši. Básně, recenze, studie. [ed. Tašo Andjelkovski, Jan Pirner, Josef Schwarz] Praha: Pulchra 12011.

 

III. Ostatní

Programové brožury, booklety, hesla do Českého hudebního slovníku, články, recenze ad.

Diskografie

Pueri gaudentes. Bohemia music, BM 0043-2231, 1996.

Crossin’ Jordan. Spirituály & gospely,1997.

Gabriel Fauré: Requiem (1893 version), Classico, CLASSCD 241

Sem, sem, sem pastýři... Bohemia music, BM 0064-2231, 1999.

Ženský komorní sbor Jirkov – 30 let, 2000.

10 let Pueri gaudentes.2000.

Zkouška na koncert. Bohemia music, BM 0071, 2003.

Max Bruch: Das Lied von der Glocke for Soloist, Chorus & Orchestra op. 45.

Classic Produktion Osnabrück 777 130-2, 2005

Gioachino Rossini: La gazza ladra. Dynamic, 33567, 2008.

Antonín Dvořák: Čert a Káča. Orfeo, C 777 082 H, 2009.

Miloš Bok: Chrámové skladby II. Vlastní náklad a sdružení Elgar, BOK 10/09, 2009.

Miloš Bok: Chrámové skladby III. Vlastní náklad a sdružení Elgar, BOK 11/10, 2010.

Bohuslav Martinů: Le Jour de Bonté. ArcoDiva, Český rozhlas Plzeň, UP 0121-2 131, 2010.

A Little Jazz Mass. Chilcott, Pavelková, Wiedermann, Michel. Bohemia music, BM 79,2010.

Galantně negalantně. Miškinis, Poulenc, Britten, Teml, Vičar, Lukáš. VOSK, JR-01-2010.

Pocta adventnímu festivalu a Petru Ebenovi. Briva, BH 0004-2, 2010.

Gioachino Rossini: Demetrio e Polibio. Dynamic – příprava vydání, 2011.

 

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 4.11.2015