Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Jeřábek, Richard

Tisk


Charakteristika: etnolog

Datum narození/zahájení aktivity:14.5.1931
Datum úmrtí/ukončení aktivity:14.10.2006
Text
Dílo

Jeřábek, Richard, etnolog, narozen 14. 5. 1931, Rožnov pod Radhoštěm, zemřel 14. 10. 2006, Palermo (Itálie).

 

Studoval národopis a dějiny umění na Filozofické fakultě MU v Brně (1950–50). Kandidátem historických věd (CSc.) se stal v roce 1960 a habilitaci obhájil o dva roky později (doc. 1962) tamtéž. Profesorem etnografie a folkloristiky byl jmenován v roce 1967. V roce 1991 získal dále titul doktor historických věd (DrSc), který rovněž obhájil na své domovské univerzitě v Brně. Zde z počátku působil jako asistent etnografického semináře (1953–58), odborný asistent (1958–63) a jako vedoucí etnografického semináře (1959–63). V letech 1964–70 byl vedoucím katedry etnografie a folkloristiky, později vedoucím oddělení etnografie a folkloristiky (1970–90) a nakonec (1991–2006) vedoucím Ústavu evropské etnologie.

Byl členem vědecké rady FF MU a členem akviziční rady ÚK FF MU. V letech 1992–96 byl člen vědecké rady Slovenského národného múzea v Martině, 1990–2006 místopředseda komise pro obhajoby doktorských disertačních prací ve vědním oboru národopis, 1990–2006 člen redakční rady časopisu Umění a řemesla (Praha), 1990–2006 člen redakční rady časopisu Národopisná revue, Národní ústav lidové kultury (Strážnice), 1990–2006 člen ředitelské a ediční rady Ústavu lidové kultury ve Strážnici a 1992–2006 člen vědecké rady a nákupní komise Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně. Byl voleným členem stálé rady Societé Internationale dEthnologie et de Folklore, dopisující člen Verein für Volkskunde, Wien, zahraniční člen Deutsche Gesellschaft für Volkskunde, Göttingen, řádný člen Association Européenne des Anthropologues sociaux a člen autorského a redakčního kolektivu Internationale Volkskundliche Bibliographie, Bremen. V roce 1998 organizoval mezinárodní konference IVB v Třešti.


Dílo

I. Dílo literární (výběr)

 

I. Samostatné práce a spoluautorství na monografiích

Morava a Slezsko - etnický a etnografický obraz. Praha, Etnologický ústav AV ČR, 2004. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska IV.

Soupis publikovaných prací Antonína Václavíka a Práce o Antonínu Václavíkovi a jeho dílech. Zlín–Luhačovské zálesí, 2005.

Jak jsme k sobě přišli a co následovalo. Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2005. Kniha vzpomínek aneb Střípky vzácného života.

 

II. Lexikografické práce

Biografický slovník českých zemí 2. (spoluautoři Jeřábek, Richard–Baláš Emanuel–Baláš Miloslav–Bartoš František. Praha, 2005).

Od folkloru k folklorismu (Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku). 18 hesel. Strážnice, Ústav lidové kultury, 1997.

Etnografická diferenciace. In Slovník české hudební kultury (Praha, Edition Supraphon, 1997. s. 193–201).

70 hesel českých etnografů a etnologů. In:Tomeš, J. a kol.: Český bibliografický slovník XX. století 1–3. (Praha, Paseka, 1999).

 

III. Ostatní (výběr)

Tři nevyužité doklady k ikonografii lidového kroje z poloviny 19. století (Haná - Plzeňsko - Kraňsko). Český lid 83, 1996, Praha, spoluautor Jeřábková, Alena.

Hanácké Slovácko a hanáčtí Slováci (Národopisná revue, Ústav lidové kultury, Strážnice 1996).

Wasserpoles: An Ethnocultural Mixtum Compositum. In Bordelands - Culture - Identity. Cracow : Jagellonian University, 1996. s. 79–83.

Křivolaké a trnité cesty národopisné bibliografie Moravy a Slezska. In J. Kubíček - T. Kubíček: Národopis na Moravě a ve Slezsku. Výběrová bibliografie. Strážnice, 1996. s. 11–14.

Bibliografické údaje z české produkce. In: Internationale Volkskundliche Bibliographie für das Jahr 1993. Bonn, Verlag Habelt, 1996.

Počátky národopisu na Moravě (Antologie prací z let 1786–1884). 114 vyobrazení. Strážnice, Ústav lidové kultury, 1997.

Bibliografické údaje z české produkce. In: Internationale Volkskundliche Bibliographie für das Jahr 1994. Bonn, Verlag Habelt, 1997.

Století folklorismu (Dva příklady použití pojmu folklorismu na počátku 20. století). (Národopisná revue, Strážnice, Ústav lidové kultury, 139–142).

Bibliografické údaje z české produkce. In: Internationale Volkskundliche Bibliographie für das Jahr 1995. Bonn, Verlag Habelt, 1998.

Österreich und Österreicher in den tschechischen Enzyklopädien und volkskundlichen Kompendien. In: Netzwerk Volkskunde. Ideen und Wege. Festgabe für Klaus Beitl zum siebzigsten Geburtstag. Wien, 1999. s. 107–115.

Národopisné postřehy z karpatských putování v XIX. století. In: Przed 100 laty i dzisiaj. Ludoznawstwo i etnografia miezdy Wiedniem, Lwowem, Krakowem a Praga. Kraków, 1999. s. 27–36.

Nástin vývoje národopisného zájmu na Moravě v datech. In: Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid, nová řada, sv. 10. Strážnice–Brno, 2000. s. 334–347.

Leonardo da Vinci, Cranach d. Ä., Rubens, Velázquez und andere auf volkstümliche Weise. In: From Academic Art to Popular Pictures. Bergen, 2000. s. 81–98.

Etnické a etnografické skupiny a oblasti. In: Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid, nová řada, sv. 10. Strážnice–Brno, 2000. s. 9–29.

Zálesí - Kopanice - Horňácko v 18. a 19. století (Pojmoslovná sonda). Národopisná revue, Strážnice, Ústav lidové kultury, s. 85–91, 2000.

Bibliografické údaje z české produkce. In: Internationale Volkskundliche Bibliographie für das Jahr 1997, Bonn, Verlag Habelt, 2000.

Ikonographie europäischer Zigeuner im 19. Jahrhundert. Ein kleiner Beitrag zur Erforschung etnischer Stereotypen. In: Volkskundliche Tableaus. Ein Festschrift für Martin Scharfe zum 65. Geburtstag von Weggefährten, Freunden und Schülern. Münster, Waxmann, 2001, s. 289–299.

Internationale Volkskundliche Bibliographie für das Jahr 1998. In: Internationale Volkskundliche Bibliographie für das Jahr 1998. 2001. vyd. Bonn, Rudolf Habelt Verlag GmbH Bonn, 2001. od s. 1–790.

Romisté by neměli cigánit. Národopisná revue, Strážnice, Ústav lidové kultury, XI, s. 75–77, 2001.

Dodatky k personální bibliografii za léta 1992–2001. Národopisný věstník, Praha, Národopisná společnost, 2002.

Volkskundliche Zeitschriften aus den Böhmischen Ländern, der Slowakei und der Russischen Föderation. Hessische Blätter für Volkskunde und Kulturgeschichte, 37–38, od s. 67–84, 2002.

 

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 15.4.2015