Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Beveridge, David

Tisk


Charakteristika: muzikolog, překladatel

Datum narození/zahájení aktivity:28.6.1951
Text
DíloLiteratura

Beveridge, David R., muzikolog a překladatel, narozen 28. 6. 1951, Toledo (Ohio, Spojené státy americké).

 

Studoval ve Spojených státech amerických na Swarthmore College ve městě  Swarthmore ve státě Pennsylvania (1969–71), na University of Colorado ve městě Boulder ve státě Colorado (1971–74), kde získal titul Bachelor of Music se zvláštním oceněním v oboru kompozice a hudební teorie a na University of California ve městě Berkley ve státě California (1974–80), kde získal roku 1975 titul Master of Arts a v roce 1980 titul Doctor of Philosophy v oboru dějiny hudby a hudební literatura.

V letech 1979–93 byl zaměstnán ve Spojených státech jako pedagog a nakladatelský pracovník. V roce 1991 byl ředitelem týdenního festivalu a konference ve městě New Orleans věnované 150. výročí narození Antonína Dvořáka (The Dvořák Sesquicentennial Conference and Festival in America) s podporou National Endowment for the Humanities, International Research and Exchanges Board, Českého hudebního fondu, České akademie věd a soukromých sponzorů. Konference se aktivně účastnilo více než padesát muzikologů včetně dvanácti z České republiky. Roku 1993 přesídlil David R. Beveridge do České republiky, přičemž zůstal občanem Spojených států amerických. V letech 1993–94 se věnoval bádání o Antonínu Dvořákovi v Praze se stipendiem od International Research and Exchanges Board (Spojené státy americké).

V roce 1995 byl  odborným asistentem tehdejšího Ústavu pro hudební vědu Akademie věd České republiky. Roku 1999 vedl tým vědců z Českého muzea hudby a Akademie věd České republiky při zpracování záměru rekonstrukce areálu Dvořákova rodného domu v Nelahozevsi a vytvoření nové expozice. V letech 2007–08 pracoval na dvořákovské tematice s podporou stipendia od The National Endowment for the Humanities (Spojené státy americké). V listopadu 2010 vysílala rozhlasová stanice Český rozhlas Vltava jeho pětidílný pořad Dvořák a Anglie. Své poznatky prezentoval také v sérii televizních dokumentů o nahrávání všech devíti Dvořákových symfonií Českou filharmonií (2014), kterou natočila kanadská režisérka Barbara Willis Sweete. Těžištěm jeho vědecké činnosti je dlouhodobá práce na velké monografii věnované životu a dílu Antonína Dvořáka.

Významnou částí práce Davida R. Beveridge jsou překlady textů týkajících se většinou hudby z češtiny do angličtiny. Mezi nimi je sborník z pražské mezinárodní konference o Bedřichu Smetanovi (1995), monografie Jarmila Burghausera o Antonínu Dvořákovi (2006), dvě organologické práce Bohuslava Čížka (2010), anglické texty v publikacích Antonín Dvořák nejbližšímu příteli (2000), Tomáš Vrbka: Státní opera Praha (2004), Zdeněk Nouza a Miroslav Nový: Josef Suk – tematický katalog skladeb (2005), v katalozích výstav Českého muzea hudby a v časopisu Musicalia.


Dílo

Dílo literární:

 

Romantic Ideas in a Classical Frame: The Sonata Forms of Dvořák (strojopisná disertační práce, Berkley 1980).

The Reception of Dvořák’s Operas in America. A Social, Political, and Aesthetic Odyssey (in: Dvořák in America, Oregon 1993, s. 297–319).

Dvořák and Brahms: A Chronicle, an Interpretation (in: Dvořák and His World, Princeton 1993, s. 56–91).

Dvořák’s „Dumka“ and the Concept of Nationalism in Music Historiography (Journal of Musicological Research 12, 1993, s. 303–25).

Nové poznatky o mládí Antonína Dvořáka. Bydliště A. Dvořáka a jeho rodičů (Hudební věda 32, 1995, s. 389–414).

Dvořák’s Formal Education Outside Music (Hudební věda 42, 2005, č. 1, s. 5–47).

Dvořák’s Life and Work from 1857 through 1877: A Preliminary Report on New Findings (Hudební věda 44, 2007, č. 3–4, s. 385–90).

Places of Residence of the Young Antonín Dvořák and His Parents, 1841–1860: Little–Known Facts, New Facts, and New Conclusions (Czech Music. The Journal of the Dvořák Society 23, 2003–2004, vydáno roku 2009, s. 51–161).

A Rare Meeting of Minds in Kvapil’s and Dvořák’s Rusalka. The Background, the Artistic Result, and Response by the World of Opera / Vzácné tvůrčí souznění v Kvapilově a Dvořákově Rusalce (in: [programní knížka] Antonín Dvořák: Rusalka, Praha: Národní divadlo 2009, anglický originál s. 64–77, český překlad s. 28–39).

Fibich and Dvořák: The Hidden Friendship between Two „Enemies“ (in: Musicologica Olomucensia 12. Zdeněk Fibich as a Central European Composer at the End of the Nineteenth Century, Olomouc 2010, s. 287–297).

Correspondence of Antonín Dvořák Not Contained in the Collected Critical Edition: A Summary Report and List / Korespondence Antonína Dvořáka neobsažená v souborné kritické edici. Shrnující zpráva a seznam (Musicalia 3, 2011, č. 1–2, s. 47–55).

Dvořák, Novello, Alfred Littleton, and the British Music Festivals: Observations on Their Relations with Antonín Dvořák, with Presentation of Previously–Unknown Correspondence / Novello, Alfred Littleton a britské hudební festivaly: postřehy k jejich vztahům s Antonínem Dvořákem a představení dosud neznámé korespondence (Musicalia 3, 2011, č. 1–2. s. 27–46).

Zdenka a Josef Hlávkovi Anna a Antonín Dvořákovi. Plodný vztah čtyř osobností v české i světové kultuře (Akademický bulletin 2011, č. 12, s. 14–16).

A Dvořák song „marathon“ in Ostrava (Czech music quarterly 2014, č. 2, s. 16–22).

Celoživotní zájem o jednoho konkrétního Čecha (Harmonie 2020, září, s. 66–69).

Literatura

https://cs.wikipedia.org/wiki/David_Beveridge

https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1025371-jak-se-zije-antoninu-dvorakovi-s-ceskou-filharmonii

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 26.1.2021