Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Blahunek, Václav

Tisk


Charakteristika: Dirigent, klarinetista a hudební teoretik

Datum narození/zahájení aktivity:23.4.1971
Text
DíloDiskografieLiteratura

Blahunek, Václav, dirigent, klarinetista a hudební teoretik, narozen 23. 4. 1971, Olomouc.

 

Na JAMU studoval hru na klarinet u Valtra Vítka a Josefa Stehlíka (1990–91), na AMU tentýž obor u Petra Čápa, Jiřího Hlaváče a Vlastimila Mareše (1991–94), dirigování u Radomila Elišky, Josefa Kuchinky, Jiřího Chvály, Františka Vajnara, Pavla Pokorného, Leoše Svárovského a Lubomíra Mátla (2001–10). Zúčastnil se dirigentských kurzů u Jiřího Bělohlávka (2002) a Nicolase Pasqueta (2005) v Praze, u Craiga Kirchoffa na Lawrence University v Appletonu (2006), na State Music Convention v Madisonu (2006), na Midwest Clinic – Symphonic Band Music Conference v Chicagu (2009, 2010) a na World Music Contest v Kerkrade, Nizozemí (2009, 2011). V roce 2010 ukončil na hudební fakultě AMU doktorské studium v oboru interpretace a teorie interpretace, specializace dirigování se zaměřením na repertoár symfonického orchestru.

V letech 1989–91 byl Václav Blahunek klarinetistou Oblastní hudby Sboru národní bezpečnosti Brno, v Hudbě Hradní stráže a Policie České republiky byl zprvu klarinetistou (1991–99), poté dirigentem a zástupcem ředitele a od roku 2009 dosud je šéfdirigentem a ředitelem tohoto tělesa, s nímž uvádí mnoho domácích i zahraničních novinek (roku 2002 v Carnegie Hall v New Yorku Ohnivý anděl Juraje Filase a Rodeo Aarona Coplanda, roku 2005 na Pražském jaru česká premiéra původní dechové verze Hudby pro Prahu 1968 Karla Husy, roku 2009 v pražském Rudolfinu světové premiéry Spirit of Lake Michigan Jindry Nečasové, Malé humoresky Zdeňka Lukáše a Aeroterapy Ivo Bláhy, roku 2011 v Rudolfinu české premiéry Symfonického scherza Karla Boleslava Jiráka a Sinfonie resurectionis Václava Nelhýbela atd.) a také skladby ve vlastní instrumentaci, např. roku 2000 na Pražském jaru Obrázky z výstavy Modesta Petroviče Musorgského.

Václav Blahunek spolupracoval již s řadou domácích a zahraničních hudebních těles, mimo jiné se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, Plzeňskou filharmonií, Symfonickým orchestrem Gymnázia Jana Nerudy, Komorní filharmonií Pardubice, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, Filharmonií Hradec Králové, Symfonickým orchestrem Northern Illinois University v Chicagu a dechovými hudbami v De Kalb Adubuque ve Spojených státech amerických. Hostoval též ve Státní opeře Praha a v Severočeském divadle opery a baletu Ústí nad Labem.

Ze členů Hudby Hradní stráže a Policie České republiky roku 2000 sestavil Big Band a Dechovou harmonii, které též řídí. Dále se věnuje hře instrumentální, je členem dechového tria Domino a barokního tria Prague, s nimiž uskutečnil několik koncertních turné po Spojených státech, západní Evropě, Izraeli, Jordánsku a Číně.

Mezi významnými spolupracovníky Václava Blahunka je iniciativní českoamerický hudebník a pedagog Joel Blahník, s nímž, ve spolupráci se západočeskými pedagogy, od roku 2008 realizuje výroční koncerty symfonického dechového orchestru nejlepších žáků základních uměleckých škol Plzeňského kraje “Ti nejlepší”. První ročník projektu českého Národního dechového orchestru, který připravil Václav Blahunek s dalšími umělci, byl zařazen do programu Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů Ostrava 2011.


Dílo

Dílo literární:

 

3. Světová hudební soutěž „WMC Kerkrade“ 2009 (Hudební rozhledy 62, 2009, č. 9, s. 41);

XIV. mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů (Hudební rozhledy 63, 2010, č. 1, s. 20);

Midwest Clinic: mezinárodní konference dechových a symfonických orchestrů (Hudební rozhledy 63, 2010, č. 3, s. 35–37);

Symfonický dechový orchestr v reflexi české tvorby 2. poloviny 20. století (doktorská dizertace na AMU, 2010).

Diskografie

Castle Guard and Czech Police Orchestra (CD, Supraphon 2004);

Hudba Hradní stráže a Policie ČR. Gustav Mahler and Military Music in Jihlava 1875 (CD, Arco Diva 2010).

Literatura

Zapletal, Petar: Hudebníci v uniformách opět na Pražském jaru (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 7, s. 20).

Cibulková, Milena: V Domažlicích zahrají „Ti nejlepší“ (Domažlický deník [17], 12. 11. 2008, č. 266, s. 2).

 

www.policie.cz/clanek/hudba-hradni-straze-a-policie-ceske-republiky.aspx

http://classicfm.lidovky.cz/zelizka-v-ohni-0p1-/classicfm.asp?c=A100922_144038_classicfm_kac

http://zpravodajstvi.domazlice.info/koncert-orchestru-ti-nejlepsi.html

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 6.12.2012