Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Příbramská filharmonie

Tisk

(Hudební spolek Antonína Dvořáka)

Charakteristika: Komorní orchestr

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1908
Text
Literatura

Příbramská filharmonie (Hudební spolek Antonína Dvořáka), komorní orchestr, založen 1908, Příbram.

 

Orchestr provedl ve své historii symfonické skladby, oratoria i opery. Prvním dirigentem se stal Bohumil Fiedler, ředitel kůru chrámu svatého Jakuba v Příbrami. V roce 1909 nastudoval ve spolupráci s příbramským pěveckým sborem Stabat Mater Antonína Dvořáka. V roce 1913 nastoupil na místo dirigenta Bohumil Štrunc, později Josef Serbousek, Arnošt Cyprín, František Forst (1924), žák Leoše Janáčka a Vítězslava Nováka. František Forst provedl s orchestrem symfonii Stříbrné město Františka Suchého (příbramský rodák) a Patetickou symfonii Pjotra Iljiče Čajkovského. Po podpisu mnichovské dohody řídili orchestr Václav Kašlík, Antonín Vepřek a krátce Anton Hötzel. Těleso změnilo v důsledku administrativních změn název na Hudební spolek Antonína Dvořáka a v roce 1944 byla jeho činnost násilně zastavena nacisty. Po skončení druhé světové války se vrátil do čela orchestru František Forst, jehož alternoval Antonín Richter. Dále se na místě dirigenta vystřídali Jaroslav Kofroň, Václav Dražan (žák Václava Talicha a Vítězslava Nováka), Jan Karel (1979), Vladimír Vepřek a Pavel Šmolík (ředitel svatohorského kůru). S orchestrem vystoupili například Marie Podvalová a František Maxián. Po vzniku Posádkové hudby Příbram získal orchestr pravidelné výpomoci vojenských instrumentalistů (do roku 1990). Pravidelně spolupracuje s Komorním smíšeným sborem Dr. Vladimíra Vepřeka.


Literatura

www.pribramskesoubory.czweb.org

www.pavelsmolik.cz

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 21.12.2012