Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pražákovo kvarteto

Tisk


Charakteristika: Smyčcové kvarteto

Text

Pražákovo kvarteto, smyčcové kvarteto, zahájení činnosti 1972, Praha.

 

Soubor vznikl ze skupiny posluchačů pátého ročníku pražské konzervatoře (Václav Remeš – 1. housle, Vlastimil Holek – 2. housle, Josef Klusoň – viola a Josef Pražák – violoncello; Pražák v roce 1986 ze zdravotních důvodů ze souboru odešel a byl vystřídán violoncellistou Michalem Kaňkou; původní název souboru zůstal i po odchodu Josefa Pražáka zachován; na jaře roku 2010 ukončil svou činnost v kvartetu Václav Remeš, u jehož pultu usedl houslista Pavel Hůla). Už v roce 1973 vystupovalo kvarteto na několika koncertech ve Finsku, o rok později zvítězilo v soutěži komorních těles pražské konzervatoře k Roku české hudby 1974. V roce 1973 absolvovali členové kvarteta stipendijní pobyt ve Spojených státech u hráčů kvarteta La Salle na univerzitě v Cinccinati ve státě Ohio. Ve finále interpretační soutěže ministerstva kultury České socialistické republiky v Kroměříži roku 1974 získalo kvarteto čtvrtou cenu a přístup mezi účastníky mezinárodní soutěže festivalu Pražské jaro 1975. V roce 1978 dosáhlo Pražákovo kvarteto v soutěži smyčcových kvartet ve francouzském Evianu absolutního vítězství a získalo cenu Grand Prix a Zvláštní cenu francouzského rozhlasu za nejlepší zvukovou nahrávku. Téhož roku (1978) získalo těleso také první cenu v obdobné soutěži Ministerstva kultury v Kroměříži a zároveň první cenu Českého hudebního fondu za provedení skladby Jiřího Pauera. Roku 1979 následovalo vítězství v mezinárodní soutěži Pražského jara a získání ceny Rady hlavního města Prahy a Českého hudebního fondu pro nejlepšího účastníka soutěže.

Kvarteto vystoupilo ve většině evropských zemí (mimo jiné Nizozemí, Rakousko, Německo, Itálie, Švýcarsko, Francie, země Beneluxu, Velká Británie) i v zámoří (Japonsko; v sezóně 2010/11 podniklo již devatenáctý a dvacátý zájezd do Spojených států a Kanady). Koncerty kvarteta se konaly např. v Berlíně, Hamburku, Miláně, Paříži, Bruselu, Vídni, Londýně, Salcburku, Mnichově; těleso koncertovalo rovněž v Austrálii, na Novém Zélandu, na Dálném východě, vystoupilo na festivalu Folle Journée v Nantes ve Francii atd.

Soubor pořídil řadu zvukových snímků pro rozhlas a televizi v tehdejším Československu. Dále těleso nahrávalo pro Radio France, pro rozhlas v Lipsku a pro West Deutsche Rundfunk ve Spolkové republice Německo.

K nejvýznamnějším snímkům mimořádně obsáhlé diskografie souboru patří kompletní nahrávka smyčcových kvartetů Ludwiga van Beethovena a snímky téměř všech skladeb autorů Druhé vídeňské školy (Schönberg, Berg, Webern), vesměs pro francouzskou firmu Prague Digitals (Harmonia Mundi).

Repertoár souboru zahrnuje skladby v širokém slohovém rozsahu od klasicismu (mimo jiné Joseph Haydn: Smyčcový kvartet D dur, op. 20, č. 4; Wolfgang Amadeus Mozart: Smyčcový kvartet C dur, K. 387, Es dur, K. 426, D dur, K. 464, B dur, K. 589; Ludwig van Beethoven: Smyčcové kvartety č. 4, 5 a 6 z op. 18, č. 2 z op. 59 e moll, dále kvartet f moll, op. 95, B dur, op. 130 a Velká fuga, op. 133; kvartetní díla Franze Schuberta, Johannesa Brahmse, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Vítězslava Nováka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Maurice Ravela, Bély Bartóka, Arnolda Schönberga, Antona Weberna, Albana Berga, Sergeje Prokofjeva, Otomara Kvěcha, Borise Čajkovského, Josefa Ruta, Jindřicha Felda, Jiřího Pauera a dalších autorů.

V sezóně 2006/07 bylo Pražákovo kvarteto rezidenčním souborem Českého spolku pro komorní hudbu a vystoupilo na pěti koncertech ve Dvořákově síni Rudolfina v Praze. Členové souboru hrají na nástroje Albani (primárius a sekundista), Pilař (violista) a Bayon (violoncellista).


Diskografie

Diskografie (výběr):

 

Wolfgang Amadeus Mozart: Smyčcový kvartet č. 21 D dur, KV 575, Smyčcový kvartet č. 22 B dur, KV 589, Smyčcový kvartet č. 23 F dur, KV 590 (Prague Digitals 1992);

Joseph Haydn: Smyčcový kvartet op. 76 č. 1 „Erdödy“, Smyčcový kvartet op. 76 č. 2 „Fifths“, Smyčcový kvartet op.76 č. 3, „Císař“ (Prague Digitals 1995);

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento č. 11, KV 251 „Nannerl Septet“, KV 370, Adagio KV 580a, Kvintet pro housle, dvě violy, lesní roh a violoncello, KV 407 (Prague Digitals 1995);

Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 10 op. 51 „Slovanský“, Smyčcový kvartet č. 13, op. 106 (Prague Digitals 1996);

Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 14, op 105, Smyčcový kvartet č. 12, op. 96 (Prague Digitals 1996);

Anton Bruckner: Smyčcový kvintet s violou, Wolfgang Amadeus Mozart: Smyčcový kvintet s violou (Prague Digitals 1997) – Jan Talich – viola;

Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 „Kreutzerova sonáta“. Sonáta pro housle a klavír, Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“ (Prague Digitals 1997);

Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č. 7 „Concerto da camera“, H. 314, Kvartet pro klarinet, lesní roh, violoncello a malý bubínek, H. 139, Kvartet pro hoboj, housle, violoncello a klavír, H. 315, Mazurka-Notturno pro hoboj, dvoje housle a violoncello, H. 325, Nonet, H. 374. (Prague Digitals 1997) – spoluúčinkují České noneto, Vlastimil Mareš a Milan Langer;

Wolfgang Amadeus Mozart: Smyčcový kvintet s violou g moll, KV 516, Anton Bruckner: Smyčcový kvintet s violou (Prague Digitals 1997);

Arnold Schönberg: Smyčcový kvartet č. 1 d moll, op. 7, Smyčcový kvartet č. 2 fis moll, op. 10 (se sopránovým sólem) (Prague Digitals 1997);

Franz Schubert: Smyčcový kvartet č.13 a moll, op. 29, D. 804 „Rosamunde“, Smyčcový kvartet č. 14 d moll, D. 810 „Smrt a dívka“ (Prague Digital 1997);

Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 12 F dur, op. 96 „Americký“, Terzetto C dur,op. 74. Bagatelles, op. 47 (Prague Digitals 1998);

Joseph Haydn: Smyčcový kvartet, op. 76 č. 4 „Sunrise“, Smyčcový kvartet, op. 76 č. 5, Smyčcový kvartet, op. 76 č. 6 (Prague Digitals 1998);

Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet č. 1 e mol „Z mého života“, Z domoviny, dvě dua pro housle a klavír, Smyčcový kvartet č. 2 d moll (Prague Digitals 1999);

Gustav Mahler: Klavírní kvartet, Arnold Schönberg: Kvartet D dur, Trio, Fantazie pro housle (Prague Digitals 2001) – Vlastimil Holek – housle, Sachiko Kyahara – klavír;

Arnold Schönberg: Kvartet D dur, Trio, Fantazie pro housle, Gustav Mahler: Klavírní kvartet (Prague Digitals 2001);

Carl Maria von Weber: Klarinetový kvintet B dur, op. 34, J. 182, Koncertantní duo Es dur, op. 48, J. 204, Variace na téma z opery Silvana, op. 33, J. 128 (Prague Digitals 2001);

Anton Webern: Smyčcový kvartet, op. 28, Alban Berg: Smyčcový kvartet, Lyrická suita pro smyčcové kvarteto, Lyrická suita pro soprán a smyčcové kvarteto (Prague Digitals 2001);

Antonín Dvořák: Klavírní kvintet, op. 5, Klavírní kvintet, op. 81 (Prague Digitals 2002);

Joseph Haydn: Smyčcový kvartet A dur, op. 20 č. 6, Smyčcový kvartet D dur, op. 64 č. 6, Smyčcový kvartet C dur, op. 76 č. 3 (Prague Digitals 2002);

Sergej Prokofjev: Smyčcový kvartet č. 2, op. 92 „Kabardinský“, Balada pro violoncello a klavír c moll, op. 15, Adagio pro violoncello a klavír, op. 97b (z baletu Popelka), Sonáta C dur pro violoncello a klavír, op. 119 (Prague Digitals 2002);

Wolfgang Amadeus Mozart: Trio pro klavír, klarinet a violu „Kegelstatt-Trio“, K. 498, Klarinetový kvintet A dur, KV 581 (Prague Digitals 2003);

Franz Schubert: Smyčcový kvintet C dur, op. 63, D. 956, Smyčcový kvartet č. 7 D dur, D. 94 (Prague Digitals 2003);

Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 11 C dur, op. 61, Cypřiše, cyklus skladeb pro smyčcové kvarteto (Prague Digitals 2004);

Ervín Schulhoff: Pět kusů pro smyčcové kvarteto, Concertino pro flétnu, violu a kontrabas, Duo pro housle a violoncello, Sextet pro dvoje housle, dvě violy a dvě violoncella (s Kocianovým kvartetem) (Prague Digitals 2004);

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Oktet pro smyčce Es dur, op. 20, Klavírní sextet D dur, op. 110 (Prague Digitals 2005);

Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet č. 1 e moll „Z mého života“, Smyčcový kvartet č. 2 d moll, „Z domoviny“, duo pro housle a klavír, Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 14 As dur, op. 105, Smyčcový kvartet č. 12 F dur „Americký“, Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 „Kreutzerova sonáta“, Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“, Sonáta pro housle a klavír (Prague Digitals 2005);

Wolfgang Amadeus Mozart: Smyčcový kvintet s violou č. 5, KV 516, Smyčcový kvintet s violou č. 4, KV 593 (Prague Digitals 2005);

Krzysztof Penderecki: Smyčcové trio, Kadence pro violu sólo, Na Slava pro violoncello, Divertimento pro violoncello, Sextet pro klavír, housle, violu, violoncello, klarinet a lesní roh (Prague Digitals 2005);

Johannes Brahms: Smyčcový kvartet č. 1 op. 51, Klarinetový kvintet op. 115 (Prague Digitals 2006);

Johannes Brahms: Smyčcový kvartet č. 2 a moll, op. 51, Smyčcový kvintet č. 2 G dur, op. 111 (Prague Digitals 2006);

Jindřich Feld: Klavírní kvintet č. 4, Klarinetový kvintet, Dvě skladby pro violoncello a klavír, Koncert pro violu a orchestr (Prague Digitals 2007);

Armold Schönberg: Smyčcový kvartet č. 4, op. 37, Verklärte Nacht, op. 4 (Prague Digitals 2007);

Joseph Haydn: Smyčcový kvartet D dur, op. 50 č. 6, Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č. 5, H. 268, Jindřich Feld: Kvintet pro smyčcový kvartet a saxofon, Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 16 F dur, op. 135 (Prague Digitals 2008);

Wolfgang Amadeus Mozart: Smyčcový kvartet č. 15 d moll, KV 421, Smyčcový kvartet č. 17 B dur, KV 458, Smyčcový kvartet č. 19 C dur, KV 465 „Disonantní“ (Prague Digitals 2007);

Jindřich Feld: Smyčcový kvartet č. 5, Smyčcový kvintet (se dvěma violami), Smyčcový kvartet č. 6 (Prague Digitals 2008);

Franz Schubert: Smyčcový kvartet G dur č. 15, op. 161, D. 887, Smyčcové trio B dur, D. 581, Smyčcové trio B dur, D. 471 (Prague Digitals 2008);

Joseph Haydn: Smyčcový kvartet Es dur, op. 50 č. 3, Smyčcový kvartet F dur, op. 50 č. 5 „Dream“, Smyčcový kvartet D dur, op. 50 č. 6 „Frog“ (Prague Digitals 2009);

Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č. 6, H. 312, Smyčcový kvartet č. 3, H. 183, Smyčcový kvartet č. 1, H. 117 (Prague Digitals 2009);

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Smyčcový kvartet Es dur, op. 12, Smyčcový kvintet č. 1 A dur, op. 18 (se dvěma violami), Minuetto fis moll (Prague Digitals 2009);

Arnold Schönberg: Scherzo pro smyčcové kvarteto v F dur, Presto pro smyčcové kvarteto v C dur, Komorní symfonie, op. 9, transkripce pro klavír a smyčcové kvarteto, Anton Webern: Smyčcový kvartet č. 3, op. 30 (Prague Digitals 2010);

Robert Schumann: Smyčcový kvartet a moll, op. 41, č. 1, Klavírní kvintet Es dur, op. 44 (Prague Digital 2010);

Dmitrij Šostakovič: Smyčcový kvartet č. 8 c moll, op. 110, Smyčcový kvartet č. 7 f moll, op. 108, Klavírní kvintet g moll, op. 57 (Prague Digitals 2010).

Literatura

Čeští koncertní umělci. Komorní soubory (Praha 1987).

 

Petar Zapletal

Datum poslední změny: 23.12.2012