Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Collegium pro arte antiqua

Tisk


Charakteristika: společnost pro studium, dokumentaci a znovuoživení kulturního dědictví

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1990
Text
Literatura

Collegium pro arte antiqua, společnost pro studium, dokumentaci a znovuoživení kulturního dědictví, zahájení činnosti 1990, Brno.

 

Collegium založili instrumentalisté a zpěváci (například loutnista Miloslav Študent a gambistka Věra Mikulášková), kteří se věnovali autentické reprodukci staré hudby. Své působení poté rozšířili o pedagogickou činnost. Sdružení založilo školu komorní hudby, jejíž součástí byla individuální příprava zpěvu a hry na nástroj. Absolventi se podíleli na mnoha projektech v Brně. Z jejich iniciativy vznikly koncertní cykly staré hudby (1993, 1994), Festival staré hudby (1995) a Hudební úterky s Collegiem (1997–2001). Během letních prázdnin pořádali s podporou badatele a hudebníka Michaela Pospíšila semináře Hudební prázdniny s Adamem Michnou z Otradovic (Jindřichův Hradec, 1995–2001) a Slavnosti Adama Michny z Otradovic (1998–2000). V rámci tohoto festivalu vydalo sdružení spartovanou Loutnu Českou se zařazením dosud nepublikovaných a jen torzovitě dochovaných ritornelů v rekonstrukci Michaela Pospíšila.

V roce 2001 přesídlilo sdružení do Broumova, kde se soustředilo na péči a oživení kulturního dědictví benediktinů. Zakoupilo historickou faru v Heřmánkovicích a přeměnilo ji na Komunitní dům Broumovska. Programy Cesty ke kořenům a Broumovské bystření vznikly s cílem provozovat pracovní, tvořivé a prožitkové pobyty zaměřené na poznání kulturní krajiny Broumovského výběžku a navázat na místní umělecké a řemeslné tradice. V rámci těchto programů se uskutečnila řada hudebně-interpretačních i výtvarných dílen. Barokní fara byla z provozních důvodů prodána v roce 2009 a sdružení přesídlilo zpět do blízkosti Brna.

Pedagogická činnost Collegia pro arte antiqua byla v roce 2001 vyčleněna do sdružení Collegium pro vita creante, které se kontinuálně věnuje vyučování dětí i dospělých. Kromě hudby zasahuje do oblasti výtvarného umění a tance.


Literatura

www.collegium.cz

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 7.10.2013