Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dušek, Jan

Tisk


Charakteristika: skladatel a klavírista

Datum narození/zahájení aktivity:11.4.1985
Text
DíloDiskografieLiteratura

Dušek, Jan, skladatel a klavírista, narozen 11. 4. 1985, Ústí nad Orlicí.

 

Po studiu na gymnáziu v České Třebové (1996–98) a gymnáziu v Liberci (1998–99) studoval na teplické konzervatoři kompozici ve třídě Václava Bůžka a hru na klavír ve třídě Barbary Bůžkové (1999–2005). Ve studiu kompozice pokračoval na AMU pod vedením Hanuše Bartoně (2004–09; postgraduální studium 2009–12). Zúčastnil se klavírních kurzů v Jihlavě (2003, Irina Ossipova), klavírní akademie ve Výmaru (2006, Cyprien Katsaris), kompozičních kurzů Hudba ve filmu na London Film Academy (2011, Jonas Grimas) a klavírních kurzů v Lipsku (2013, Angela Hewitt). Od roku 2013 soukromě studuje hru na klavír pod vedením Roberta Lehrbaumera ve Vídni. Získal řadu ocenění: Generace (2006, první cena za skladbu ...již za sedm dnů sešlu na zemi déšť...; 2007, první cena za skladbu Gradace pro varhany), NuBerg 2008 (2008, cena veřejnosti za skladbu Chalomot jehudiʼim; 2011, cena veřejnosti za hudbu k němému filmu Dítě ghetta; 2012, cena mladých za hudbu k celovečernímu němému filmu Ost und West), Cena Gideona Kleina (2009, za skladbu Chalomot jehudiʼim), Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu (2010, druhá cena, herec Radek Valenta; 2012, třetí cena, herečka Jana Trojanová) a Soutěž pro mladé umělce do 30 let (2010, druhá cena za melodram Pražský chodec, Praha 1; 2012, třetí cena za skladbu Pražské zvony). Jan Dušek se stal členem Umělecké besedy (2009) a Společnosti Zdeňka Fibicha (2010).


Dílo

Dílo hudební:

 

Sólové skladby

Obraz I. pro housle (2001).

7 etud pro klavír (2002).

Scherzo-sonáta pro sólovou flétnu (2005).

Monology pro klavír (2007).

Obraz II. pro hoboj (2008).

Obraz III. pro bicí nástroje (2009).

Gradace pro varhany (2007).

Pražské zvony pro klavír (2012).

Varhanní symfonie (2013).

 

Komorní skladby

Komparace pro čtyři hráče na bicí nástroje (2004/05).

Ignorationes, 6 miniatur pro bicí nástroje (2002).

Sextet pro dechové nástroje a klavír (2002).

Sonáta pro harfu a klavír (2005).

... již za sedm dnů sešlu na zemi déšť... pro varhany, dva hráče na tympány a smyčcové kvarteto (2005).

Hommage à Petr Eben, chorál pro varhany a bicí (2009).

Chodci bez tváří pro flétnu, klarinet, violu a klavír (2006).

Sonáta pro housle a klavír (2007).

Sonáta pro violu a klavír (2009).

Suita pro drnkací nástroje (harfa, kytara, cembalo, violoncello, 2009).

About a man pro jedenáct hráčů (2010).

Recitativo ed Arioso pro fagot a cembalo – basso continuo (2011).

Meanwhile pro klarinet a smyčcové kvarteto (2012).

Duo concertante pro fagot a cembalo (2013).

Čtyři bagatelly pro klarinet a kvarteto basetových rohů (2013).

 

Vokální skladby

Dozpěv pro soprán a mezzosoprán a capella (cyklus 2005).

Pět písní na Shakespeara pro baryton a klavír (2006).

Píseň pro soprán, hoboj a klavír (2009).

Chalomot jehudiʼim pro soprán, dechový a smyčcový nástroj a smyčcový orchestr (2008).

Tři písně Šalamounovy pro mužský sbor a capella (2011).

Medardova kápě pro dětský sbor a klavír (cyklus, 2012/13).

 

Orchestrální skladby

Symphonietta pro orchestr (2003).

Tři symfonické obrazy pro velký orchestr. Maccabeus, Ghetto, Kaddish (2003).

Symfonie Stonehenge pro velký orchestr (2004).

Persony pro komorní orchestr (2008/09) – balet.

Trochu deště mezi zuby pro recitátora a orchestr (2009).

Exclamatio muta pro velký dechový orchestr (2010).

 

Koncertantní skladby

Koncertantní fantasie pro klavír, marimbu a orchestr (2006).

Koncert pro klarinet a orchestr (2010/11).

Orbis ex vitro. Concertino pro celestu a komorní orchestr (2012).

 

Melodramy

Pražský chodec. Melodram pro recitátora a klavír (2010) – také verze pro recitátora, flétnu, klarinet, cembalo, celestu a klavír (2010).

Metempsychóza. Melodram pro dva recitátory a klavír (2011).

Dva Šimlové. Melodram pro dva recitátory, hoboj, fagot a klavír (2012).

Symphonia Titanica. Melodram pro recitátora a smyčcový orchestr (2013).

 

Filmová hudba

Le ballet mécanique, hudba k němému filmu Fernanda Legéra (2007).

11. listopadu, hudba ke krátkému filmu Marca Badera (2008).

Hungry Hearts (Hladová srdce), hudba k němému filmu (2009).

Dítě ghetta, hudba k němému filmu Davida Warka Griffitha z roku 1910 (2010).

Ost und West (Východ a západ), hudba k němému filmu (2012).

Prohlédnutí, hudba ke krátkému filmu Jakuba Vaňa (2013).

Dračí polévka, hudba k audioknize (2013).

 

Úpravy skladeb jiných autorů

Dvořák, Antonín: Smyčcový kvartet č. 12 op. 96 Americký – úprava pro větší komorní ansámbl (2010).

Dvořák, Antonín: Koncert pro violoncello h moll op. 104 – úprava pro violoncello a větší komorní ansámbl (2011).

Janáček, Leoš: Po zarostlém chodníčku (výběr) – úprava pro větší komorní ansámbl (2012).

 

Dílo literární:

 

Hudba v českém hraném filmu (Praha 2011).
Počátky konvencionalizace asociativní filmové hudby v české filmové tvorbě (In: Hudba a multimédia, Praha 2010, s. 29–58).

Moderní techniky hry na klávesové nástroje (In: Orchestrace jako otevřený proces II, Praha 2009, s. 269–378).

Diskografie

Luminiscence.Scherzo-sonáta pro sólovou flétnu (Slovart Music 2006) – Monika Duarte Štreitová, příčná flétna;

Crossover. Meanwhile for Clarinet and Strings (ArcoDiva, 2012) – Irvin Venyš, klarinet; Epoque Quartet.

Literatura

www.jan-dusek.com/domains/jan-dusek.com/index.php/cz/

www.musica.cz/skladatele/dusek-jan.html

operaplus.cz/ctyri-pisne-salamounovy-jana-duska/

www.halonoviny.cz/articles/view/230955

www.umeleckabeseda.cz/umelecka-beseda/seznam-clenu/dusek-jan-

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 5.8.2014