Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Daněk, Josef

Tisk

(Daniek, Danický)

Charakteristika: Učitel, varhaník, hudební skladatel

Text
Literatura

Daněk, Josef (psán též Daniek, Danický), učitel, varhaník a hudební skladatel, narozen 1761, Pezinok.

 

V letech 1781–85 byl školním pomocníkem v Napajadlech. 1. 11. 1784 byl ustanoven třetím učitelem katolické školy a rektorem helvétské školy v Růžďce. Tehdy probíhal v Růžďce boj o samostatnou evangelickou školu. Byl oblíbeným učitelem, označován za vzdělaného, protože dobře ovládal němčinu. V roce 1819 zaslal do Guberniální sbírky 16 valašských písní, včetně tanečních. Byl prvním učitelem Hynka Vojáčka, který ve svých pamětech chválil jeho varhanní hru, hru z listu a vzpomínal na hodiny generálbasu. Daněk byl podle Vojáčka autorem skladeb pro zpěv s valašským textem s doprovodem houslí a kontrabasu, i s obligátním cinkem. Byl jedním z posledních autorů pastorel v kraji, Vojáček zaznamenal dvě Daňkovy pastorely pro zpěv a doprovod. V hudební sbírce zámku ve Žďáru nad Sázavou se zachovala jeho Sonata ex C pro cembalo, na které byl podepsán jako Giuseppe Daněk. Jeho tvorba se rovněž nachází ve sbírce Adolfa Straky z Kvasic, dnes v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea.


Literatura

I. Lexika

Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

Doucha, František: Okres vsetínský (Vsetín 1941).
Slavík, Bedřich: Písemnictví na moravském Valašsku (Olomouc 1947).
Fric, Ota: Vývoj hudební kultury na jihovýchodní Moravě (Brno 1963).
Trojan, Jan: Moravské vánoční pastorely (Gracian Černušák, Brno 1983).
Vetterl, Karel a Hrabalová, Olga: Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819 (Strážnice 1994).
Kyas, Vojtěch: Průvodce po archivních fondech 2 (Brno 2007).

 

Lucia Ročkaiová

Datum poslední změny: 24.2.2016