Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hajnc, Blahoslav

Tisk


Charakteristika: hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:26.7.1931
Datum úmrtí/ukončení aktivity:16.10.2002
Text

Hajnc, Blahoslav, sbormistr a hudební pedagog, narozen 26. 7. 1931, Střelice (okres Brno-venkov), zemřel 16. 10. 2002, Brno.

 

Narodil se jako jediné dítě Antonína Hajnce a Marie Hajncové roz. Vlašínové. Otec Blahoslava Hajnce byl hudebně nadaný, hrál na housle a varhany a později hře na varhany svého syna učil. Po základní škole studoval Blahoslav Hajnc na Reálném gymnáziu v Brně na Poříčí, absolvoval také dvouletý kurz v Městské hudební škole (dnes Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila). Po studiích na gymnáziu složil přijímací zkoušky na brněnskou konzervatoř, kde studoval hru na varhany a od třetího ročníku ještě skladbu a dirigování. Konzervatoř absolvoval v roce 1955, poté se stal učitelem klavíru v Dolních Kounicích. Brzy byl ovšem odveden do armády do Děčína k Pomocným technickým praporům, a tak byla jeho učitelská dráha pozastavena. Po návratu z vojenské služby v roce 1958 se stal zástupcem ředitele na Lidové škole umění v Ivančicích a hned o rok později ředitelem. Tuto funkci vykonával dalších třicet let. S Ivančicemi je jeho život úzce spjat; zde také založil Sbor ivančických pěvců Blahoslav, podílel se na vedení dětského pěveckého sboru při tamních základních školách a na činnosti pěveckých kroužků při Domově mládeže a ústavu pro sluchově postižené. Na Gymnáziu Jana Blahoslava v Ivančicích řídil od roku 1971 dívčí pěvecký sbor a až do roku 1997 zde externě vyučoval hudební výchovu.

V letech 1966–72 studoval na JAMU dirigování sboru u Josefa Veselky. Od roku 1963 působil jako řadový zpěvák (tenor) v Pěveckém sboru moravských učitelů a později byl několikrát dirigováním sboru pověřen, a to zejména na výchovných koncertech pro školní mládež. Své působení v Pěveckém sboru moravských učitelů ukončil v roce 1976. Z iniciativy okresního školního inspektora pro Brno-venkov Františka Pernici a ředitele Základní devítileté školy v Ostrovačicích Karla Dupala vzniklo v roce 1969 Pěvecké sdružení učitelů Brno-venkov, přičemž Blahoslav Hajnc byl pověřen vedením sboru a vedl jej až do roku 1998, kdy se dirigování ujali postupně Josef Havránek, Jitka Plánská a nakonec dcera Blahoslava Hajnce Eva Hrubešová Hajncová, která sbor vede dodnes. V roce 1999 při příležitosti třicátého výročí sboru přijal nový název Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce. Díky odkazu Blahoslava Hajnce vznikl pod vedením Evy Hrubešové Hajncové v roce 2002 na Gymnáziu Jana Blahoslava v Ivančicích Pěvecký sbor Blahoš. Ten od roku 2005 působí pod záštitou města Ivančice a funguje jako přípravný sbor Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce


Literatura

Kozlová, Hana: Blahoslav Hajnc. Významná osobnost jihomoravského hudebního světa (bakalářská práce, Masarykova univerzita, Brno 2009).

Archivalie

Kronika Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice (Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích).
Kronika Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce (soukromý archiv předsedkyně sboru v Brně).
Kronika Pěveckého sdružení učitelů Brno-venkov (soukromý archiv sbormistra).
Kronika Základní umělecké školy Alfonse Muchy Ivančice (archiv Základní umělecké školy Alfonse Muchy v Ivančicích).

 

Zuzana Šalplachtová

Datum poslední změny: 19.3.2016