Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Volek, František

Tisk


Charakteristika: pedagog, varhaník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:místo narození neznámé
Datum úmrtí/ukončení aktivity:místo úmrtí neznámé
Text
Literatura

Volek, František, pedagog, varhaník a skladatel, narozen 1769, místo narození neznámé, zemřel 1842, místo úmrtí neznámé.

 

V letech 1786–1842 působil jako učitel v Rožnově pod Radhoštěm. V roce jeho nástupu byla vystavěna zděná jednotřídní školní budova se světnicí pro učitele. Školu navštěvovalo oficiálně celkem 681 žáků, kteří kromě Rožnova pocházeli také z Tylovic a Hážovic; v součtu je zahrnuto též 410 žáků z Vigantic, Dolní Bečvy a Horních Pasek, odkud ale do školy ve skutečnosti zřídka přicházeli nějaké děti. Skutečný počet dětí ve třídě byl tedy pravděpodobně nižší, druhá třída byla přistavěna až v roce 1836.

Zachoval se podrobný rozpis platu rektora v roce 1808. Služné, které se skládalo ze štoly, stálého platu a sobotalesu (školného) byl vyčíslen na 121 zlatých a 18 krejcarů. Od roku 1820 mu byl pomocníkem jeho syn Jan, který byl 21. 9. 1821 zaměstnán jako učitel a František Volek se zabýval jen hudbou. Byl vynikajícím varhaníkem, komponoval valašské písně a vložky ke mši.


Literatura

I. Lexika

Kramoliš, Čeněk: Vlastivěda moravská, Rožnovský okres (Brno 1907).
Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

Žirovnický, Wenzel: Schematismus sämmtlicher Volks-Schulen und Volksschul-Lehrer (Olmütz 1862).

 

Lucia Ročkaiová

Datum poslední změny: 17.1.2017