Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Camerata Brno

Tisk


Charakteristika: hudební spolek

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1981
Text
Literatura

Camerata Brno, umělecké sdružení, zahájení činnosti 1981, Brno, ukončení činnosti 2008.

 

Camerata Brno vznikla v roce 1981 jako neoficiální diskusní klub skladatelů a muzikologů soustředěných kolem Miloslava Ištvana. První schůzka vytipovaných účastníků se uskutečnila 22. dubna 1981 a hned na ní bylo stanoveno, že bude soustřeďovat skladatele pracující s novými kompozičními prostředky, zejména metodou montáže, a že činnost nesmí nikdo řídit. Impulzivně na ní také vznikl název camerata.

Zakládajícími členy cameraty byli Miloslav Ištvan, Jiří Bárta, Jindřiška Bártová, Leoš Faltus, Michal Košut, Arnošt Parsch, Alois Piňos a Miloš Štědroň, později se přidali František Emmert, Miroslav Hába, Radomír Ištvan, Jiří Kollert, Zdeněk Marek, Ivo Medek, Alena Němcová, Pavel Novák Zemek, Zdenek Plachý a Karel Šimandl.

Schůzky probíhaly pravidelně ve čtrnáctidenních intervalech a jejich průběh byl podobný: někdo přinesl zvukový záznam své skladby nebo ukázku ze světové tvorby a po zaznění se o skladbě diskutovalo. Tyto diskuse byly velmi živé a kvalifikované. Takto poloilegálně existovala camerata do konce roku 1989.

Počátkem roku 1990 zemřel její iniciátor Miloslav Ištvan a tím se symbolicky i fakticky uzavřelo první údobí její existence. Skupina se pak rozhodla, že vyhlásí oficiálně svoji existenci, což učinila 14. února 1990 pod názvem Camerata Brno. Stala se součástí Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV) a jejími členy byli Jiří Bárta, Jindřiška Bártová, Leoš Faltus, Radomír Ištvan, Michal Košut, Ivo Medek, Alena Němcová, Pavel Novák Zemek, Arnošt Parsch, Alois Piňos, Miloš Štědroň a nově přizvaní Eva Drlíková a Jiří Fukač.

V následujícím pětiletém období se činnost Cameraty Brno odvíjela ve dvou rovinách: jednak pokračovaly její diskusní přehrávky, v nichž však postupně zabíraly stále více času otázky organizační na úkor uměleckých, další rovinou bylo pořádání koncertních akcí ze skladeb členů v rámci koncertů Asociace hudebních umělců a vědců.

Ve třetím období činnosti získala Camerata Brno právní subjektivitu (registrace byla provedena 27. března 1995 na Ministerstvu vnitra) a mohla tedy pořádat své vlastní hudební produkce. Realizovala rovněž vydání CD Camerata Brno live I a II a spolupodílela se na vydání CD Komorní hudba Miloslava Ištvana.

V této etapě činnosti byla nejvyšším orgánem spolku valná hromada členů, z níž byli voleni dva mluvčí. Prvními mluvčími byli Michal Košut a Arnošt Parsch, v roce 1996 vystřídal Michala Košuta Radomír Ištvan a v roce 1998 vystřídala Arnošta Parsche Jindřiška Bártová.

O diskusní přehrávky byl stále menší zájem, až samovolně skončily a také koncertní činnost byla od roku 2004 podstatně omezena. Camerata Brno ukončila svou činnost 26. března 2008.


Literatura

Bártová, Jindřiška: Camerata Brno (Brno, JAMU 2003).

Bártová, Jindřiška: Camerata Brno (přepracované a doplněné německé vydání, Brno, JAMU 2004).

                                                                                             

Jindřiška Bártová

Datum poslední změny: 28.8.2017