Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Společnost Pavla Jurkoviče

Tisk


Charakteristika: spolek přátel a žáků skladatele

Datum narození/zahájení aktivity:31.1.2016
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Společnost Pavla Jurkoviče, spolek přátel a žáků skladatele, zahájení činnosti únor 2016, Praha.

 

Iniciátorem založení Společnosti Pavla Jurkoviče byl dramaturg Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK Martin Rudovský společně s dcerou skladatele, lokační manažerkou Barborou Jurkovičovou. Jejím hlavním cílem je propagovat a šířit dílo i odkaz Pavla Jurkoviče, významného hudebního pedagoga, zpěváka, folkloristy, hudebního skladatele a spisovatele. Podobné společnosti mají u nás velkou tradici zejména v řadách nejslavnějších skladatelů klasické hudby. V případě Jurkoviče jde však o odkaz především hudebně pedagogický – zanechal po sobě množství drobných vokálních i instrumentálních skladeb a úprav písní a řadu metodických materiálů zejména pro děti mladšího školního věku.

Výbor Společnosti Pavla Jurkoviče se rozhodl budovat základnu pedagogova odkazu na intenzivní dobrovolné a systematické práci v úzkém kruhu po vzoru podobných společností v zahraničí, na další členy společnosti tak zbyla především morální, finanční a společenská podpora její činnosti. Zakládajícími členy se kromě dcery Barbory Jurkovičové a Jurkovičova žáka Martina Rudovského, který byl zvolen za předsedu, stali blízcí spolupracovníci a žáci skladatele, sami aktivní v hudebním životě – Lenka Pospíšilová, pedagožka, lektorka a předsedkyně České Orffovy společnosti, Jakub Zicha, vedoucí Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy, pedagog Pražské konzervatoře a sbormistr Pražského filharmonického sboru, Jan Pirner, sbormistr dětského pěveckého sboru Radost Praha, odborný pracovník Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) a Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky a Matěj Turek, ekonom a překladatel. Společnost má za necelé dva roky působení téměř čtyři desítky členů z řad odborné veřejnosti i uměleckých kruhů (Jan Kačer, Eva Kröschlová, Taťjana Medvecká, Jiří Pavlica, Jan Prchal, Alfred Strejček, Vladislav Souček, Jiří Žáček a jiní).

Jedním z prvních cílů nově vzniklé společnosti je práce na katalogizaci a třídění Jurkovičovy pozůstalosti, která se postupně zpřístupňuje veřejnosti na několika úrovních. K dispozici veřejnosti k absenčnímu vypůjčení je přes čtyři sta Jurkovičových skladeb dostupných v Hudební sekci Knihovny Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu – v současnosti jde o největší fond zpřístupněných Jurkovičových děl v České republice. V roce 2017 byla dokončena první fáze katalogizace pozůstalosti a za přispění členů se podařilo dokončit rozpracované dílo, zpěvník Písnička jako dárek, obsahující písně pro děti prvního stupně základních škol, jejich rodiče a učitele. V roce 2018 se hlavním projektem společnosti stalo natočení dvaadvaceti Jurkovičových ukolébavek vybraných z jedinečného celku téměř sta skladeb tohoto žánru. Společnost nadále usiluje o další zpřístupnění skladatelova díla, umístění pamětní desky na Fakultní základní škole na Praze 7 a o připomínání Jurkovičovy práce v rozhlase, divadle, digitálních médiích i tištěných publikacích.


Dílo

Jurkovič, Pavel: Písnička jako dárek (Portál, Praha 2017, obsahuje CD s nahrávkami písní).

Jurkovič, Pavel: Ukolébavky (CD, Supraphon, SU 4253-2, 2018).

Literatura

Pirner, Jan: Společnost Pavla Jurkoviče. Rok a půl práce pro hudební pedagogiku a sborový zpěv (Cantus 29, jaro 2018, č. 1, s. 41–42).

Macková, Jaroslava: Poslední dárek Pavla Jurkoviče (Cantus 29, léto 2018, č. 2, v tisku).

 

www.paveljurkovic.cz

 

 

 

Archivalie

Hudební sekce Knihovny Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu. Rukopisy, fotodokumentace a část knihovny je v majetku Společnosti Pavla Jurkoviče.

 

Jan Pirner

Datum poslední změny: 30.10.2019