Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Ústav pro propagaci díla a odkazu Vítězslava Nováka

Tisk


Charakteristika: Hudebně-organizační a propagační instituce

Datum narození/zahájení aktivity:26.4.2018
Text
Literatura

Ústav pro propagaci díla a odkazu Vítězslava Nováka, hudebně-organizační a propagační instituce, zahájení činnosti 26. 4. 2018, Praha. 

 

Ústav vznikl jako nástupce zaniklé Mezinárodní společnosti Vítězslava Nováka (31. prosince 2016) s cílem zajišťování propagace díla Vítězslava Nováka a soustavného šíření jeho uměleckého a pedagogického odkazu v českém i mezinárodním kontextu. Založení ústavu inicioval zejména starosta města Kamenice nad Lipou Ivan Pfaur. Oficiálně byla činnost slavnostně zahájena v budově Senátu Parlamentu České republiky v Praze dne 26. dubna 2018, a to za účasti předsedy Senátu Milana Štěcha.

Vedení ústavu tvoří jeho ředitel Ivan Pfaur a správní rada ve složení Jaromír Pařík (místostarosta Kamenice nad Lipou) a renomovaní umělci Radoslav Kvapil a Martin Vojtíšek.

Ústav pořádá mimo jiné Novákovu klavírní soutěž v Kamenici nad Lipou či organizuje „Novákovské dny“, muzikologické konference spojované s popularizačními koncerty z díla Vítězslava Nováka a jeho žáků (jako pokračování těchto aktivit po zaniklé Mezinárodní společnosti Vítězslava Nováka) na různých místech republiky majících vztah k Novákovu životu a dílu. Ústav také iniciuje publikační činnost a vydávání audiovizuálních záznamů. Spolupracuje se základními uměleckými školami, s konzervatořemi a vysokými uměleckými školami.

V oblasti archivní muzejní práce se ústav prioritně zaměřuje na uchovávání Novákovy pozůstalosti uložené v zámku v Kamenici, která obsahuje Novákovu knihovnu, Mistrův klavír, ikonografický, notový a další písemný pramenný materiál, jakož i korespondenci skladatele a dalších osobností z jeho působnosti. Archiv též obsahuje pramenné dokumenty z doby činnosti Mezinárodní společnosti Vítězslava Nováka (1980–2016) a náležitou literaturu (excerpta z denního tisku, bulletin Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka (1–45) a množství dalších pramenů (např. plakáty a programy a ikonografický materiál) dokumentující značný rozsah Novákovy recepce v rozpětí nejméně cca padesáti let.

V tomto ohledu ústav spolupracuje s Památníkem Vítězslava Nováka v Muzeu města Skutče, s Českým muzeem hudby v Praze a s dalšími archivními a muzejními institucemi.


Literatura

www.vitezslavnovak.cz

 

Miloš Schnierer 

Datum poslední změny: 31.10.2019