Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Collegium musicale bonum

Tisk


Charakteristika: hudební soubor

Datum narození/zahájení aktivity:1.7.2013
Text
Literatura

Collegium musicale bonum, vokálně instrumentální soubor, zahájení činnosti červenec 2013, Slavkov u Brna.

 

Ansámbl se věnuje převážně koncertnímu provádění duchovních děl autorů doby baroka a klasicismu (např Johanna Sebastiana Bacha, Bohuslava Matěje Černohorského, Wolfganga Amadea Mozarta apod.). Druhou podstatnou složkou repertoáru Collegia musicale bonum je tvorba současných skladatelů. Pro soubor napsali skladby František Gregor Emmert, Vojtěch Javora a Pavol Krška senior. Ansámbl se rovněž podílí na zajišťování hudební složky v rámci liturgie. Zakladatelem a uměleckým vedoucím uskupení je Karol Frydrych. K významnějším koncertním počinům Collegia musicale bonum patřila např. vystoupení v rámci konference Muzejní a vlastivědné společnosti Brno (Žarošice, 2013), na Svatocecilském setkání v brněnské katedrále (2014), koncert k poctě hudebního historika prof. Jiřího Sehnala a zábrdovického regenschoriho Zdeňka Hatiny na valné hromadě jednoty Musica sacra v Brně (2016) a koncert k poctě profesora brněnské konzervatoře Petra Kolaře na valné hromadě jednoty Musica sacra v Brně (2018).


Literatura

Sehnal, Jiří: Regionální sborování 2014 – Šaratice (Zpravodaj Musica sacra 22, 2014, Č. 3, s. 6–7).

Pololáník, Zdeněk: světová premiéra skladby Divotvůrkyni Moravy (Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích 24, 2015, č. 24, s. 127).

Sehnal, Jiří: Sborování v Hustopečích – dvojí ohlédnutí (Zpravodaj Musica sacra 23, 2015, č. 3, s. 1–3).

Bejček, Jan Martin: Varhany a duchovní hudba v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně (Nadační fond Campianus, Brno, 2017, s. 16).

Nosková, Ludmila: V souboru Collegium musicale bonum je hudba stále živá (Slavkovský zpravodaj 20, 2018, č. 6, s. 28).

Veselá, Irena: Valná hromada jednoty Musica sacra (Zpravodaj Musica sacra 26, 2018, č. 2, s. 3–5).

 

www.sborcmb.cz

 

Kateřina Alexandra Šťastná

Datum poslední změny: 7.1.2019