Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Cimbálová muzika Jaroslava Čecha

Tisk


Charakteristika: hudebně-taneční soubor folklórní hudby

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1970
Text

Cimbálová muzika Jaroslava Čecha, hudebně-taneční soubor folklórní hudby, zahájení aktivity 1970, Uherské Hradiště.

 

Cimbálová muzika Jaroslava Čecha, známá též jako „Čechovci“, byla založena v roce 1970, kdy navázala na základy dětské cimbálové muziky na Lidové škole umění v Uherském Hradišti, kterou vedl zdejší pedagog a hudebník Jaroslav Čech. Cimbálová muzika prošla za dobu svého působení několika personálními změnami, od roku 1997 však působí v následujícím složení: Jan Rajmic (první housle), Pavel Štulír a Jaroslav Jančálek (druhé houslec), Josef Snopek a Jan Šafařík (obligátní housle), Karel Rajmic a Ivo Krojzl (violové kontry), Jan Maděrič (kontrabas), Petr Malůšek (klarinet) a Vlastimil Straka (cimbál). Uměleckým vedoucím je od počátku kontrabasista Jan Maděrič. S cimbálovou muzikou pravidelně vystupují a spolupracují sóloví zpěváci (Karel Rajmic, Ladislava Mikuláštíková, Josef Pilát a Miroslav Blaha), do roku 1990 se souborem vystupovala i taneční složka (choreografem byl kontrabasista a umělecký vedoucí hudební složky Jan Maděrič ve spolupráci s tanečníkem Miloslavem Hrdým). Kapela má za sebou četné množství nahrávek, televizních či festivalových vystoupení a zahraničních zájezdů (Německo, Belgie, Itálie, Kostarika, Čína, USA…), přičemž během své kariéry získala nespočet ocenění, například Laureát Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici za mimořádně působivé zpracování lidových balad (1990).

Repertoár cimbálové muziky vychází nejvíce z Dolňácka, Luhačovického Zálesí, Kopanic a Myjavy. Inspirací jsou jí sbírky Františka Bartoše, Františka Sušila, Leoše Janáčka, Jaroslava Václava Staňka či svého zakladatele Jaroslava Čecha. Cimbálová muzika Jaroslava Čecha je pro svůj region důležitá vlivem a přínosem jejich členů pro rozvoj lidové hudby v okolí, kdy nezanedbatelnou je pedagogická práce Jana Šafaříka (spolupráce s tanečními soubory a cimbálovými muzikami na Strážnicku), Karla Rajmice (vedoucí Národopisného souboru Gymnázia Uherské Hradiště) a bývalého houslisty muziky Pavla Štulíra (vychovatel několika cimbálových muzik při Základní umělecké škole v Uherském Hradišti). Bývalý dlouholetý kontrabasista a umělecký vedoucí Jan Maděrič pravidelně připravuje kulturně zaměřené programy, například při příležitosti Slováckých slavností vína v Uherském Hradišti. Kapela tak zdárně navazuje na vychovatelskou práci svého mentora Jaroslava Čecha.


Diskografie

Lísteček z javora (Panton 1978);

Vyšívané písničky (Supraphon 1981);

Moravské Vánoce (Panton 1981);

Živá píseň Strážnice 2 (Supraphon 1982);

Zazpívaj slavíčku – Písně dětství a mládí (Panton 1984);

Muzicírování ve stodole (Supraphon 1986);

Luboš Holý zpívá písně z Horňácka a Moravskoslovenského pomezí (Panton 1987);

V Hodoníně za vojáčka – The Most Beautiful Folk Songs of Moravia 1 (Edit 1991);

Okolo Hradišťa – The Most Beautiful Folk Songs of Moravia 2 (Edit 1991);

Teče voda, teče – The Most Beautiful Folk Songs of Moravia 3 (Edit 1992);

Veselé vánoční hody (Panton 1992);

Malované kvítí z Moravy (Edit 1993);

Karel Rajmic – Cimbálová muzika Jaroslava Čecha (Gnosis Brno 1996);

Túžení – Súžení (LM Music 1997);

Vzpomínka na Jaroslava Čecha (Gnosis Brno 1996);

Písničku zme vyzpívali (Studio Fontana 2008).

Literatura

I. Lexika

Uhlíková, Lucie (ed.): Cimbálové muziky Zlínského kraje (Zlín 2004).

 

II. Ostatní

Jančář, Josef: Uherské Hradiště (Uherské Hradiště 1969).

Káčer, Jan: Cimbálová muzika Jaroslava Čecha (bakalářská práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2009).Kolektiv autorů: Pozdrav do nebe. Vzpomínky na Jaroslava Čecha (Uherské Hradiště 2001).

Maděrič, Jan (ed.): Cimbálová muzika Jaroslava Čecha 1970–1995 (Uherské Hradiště 1995).

Jančář, Josef a kolektiv: Lidová kultura na Moravě (Brno 2000).

Sehnal, Jiří – Vysloužil, Jiří: Dějiny hudby na Moravě (Brno 2001).

 

https://www.kkuh.cz/cimbalova-muzika-jaroslava-cecha

 

Jiří Čevela

Datum poslední změny: 17.10.2022