Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Medek, Ivo

Tisk


Charakteristika: skladatel a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:20.7.1956
Text
DíloDiskografieLiteratura

Medek, Ivo, skladatel a pedagog, narozen 20. 7. 1956, Brno.

 

Ivo Medek vystudoval Vysoké učení technické v Brně a na Hudební fakultě JAMU u Aloise Piňose magisterský i doktorský studijní program v oboru kompozice. V roce 2001 byl na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze (HAMU) jmenován docentem v oboru Hudební umění, skladba, a v roce 2006, tamtéž, úspěšně absolvoval i profesorské řízení. Od roku 2002 je děkanem Hudební fakulty JAMU.

Jako pedagog se Ivo Medek uplatňuje na veřejných vysokých školách již od roku 1982, na JAMU od roku 1990. Součástí jeho pedagogické činnosti je již po deset let i vedení mezinárodních kurzů pro skladatele a perkusionisty (Percussion Workshop v Trstěnicích). V zahraničí působil na mnoha vysokých uměleckých školách (mezi nejprestižnější patří CalArt a University of Southern California a CSU, UNT Chapmann University, Royal Conservatory Haag, Eschola Superior de Musica Lisabon, Conservatoire Rotterdam, Mozarteum Salzburg, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Universität für Musik und darstellende Kunst Graz) a v neposlední řadě i jako člen renomovaného Komponisten-Forum na Darmstadtských prázdninových skladatelských kurzech nebo ve významných německých institucích, jakými jsou Gesellschaft für Neue Musik Köln, Zentrum für Neue Musik Dresden nebo Zentrum für Neue Musik Weimar. Byl vyhlášen Ochranným svazem autorským nejúspěšnějším skladatelem vážné hudby za rok 2009.

Medek je autorem více než padesáti orchestrálních, komorních a elektroakustických skladeb. Řada z nich byla provedena na významných pódiích v Evropě, Asii a v Americe v podání předních světových interpretů, souborů i dirigentů (Carine Levine, ensemble recherche, Zsolt Nagy, Mark Pekarski, Mutsuko Aizawa, Moscow Contemporary Music Ensemble, Cluster Ensemble, Trio Contraste, DAMA DAMA, atd.), natočena na CD i vysílána v televizích a rozhlasech, včetně zahraničních. Získal několik ocenění v našich i mezinárodních soutěžích a řadu objednávek od sólistů, organizátorů a nadací.

Mezi nejúspěšnější skladby patřily vždy jeho kompozice pro bicí nástroje, psané nejen pro soubor DAMA DAMA, ale i pro další vynikající perkusionisty (kromě již výše uvedených, Tomáše Ondrůška, Felixe Péreta, Martina Opršála a mnoho dalších u nás i v zahraničí) a dále pak skladby z posledních let psané pro různé komorní soubory, např. 11 Gestalten des Mondscheins (Mondschein Ensemble), Zvětšenina deváté podoby (Moscow Contemporary Music Ensemble, Ars Incognita), a Wings (ensemble recherche) i kompozice symfonické –Grain, koncert pro flétnu a orchestr (Carine Levine, Janáčkova filharmonie, dirigent Petr Vronský), nebo týmová symfonie Byly časy byly (Filharmonie Brno, dirigent Vladimír Válek).

Od začátku 90. let věnuje speciální zájem tvorbě a realizaci multimediálních projektů individuálních (Světy bez hranic, Adam a Eva, Křížení) i týmových (v rámci brněnského kompozičního týmu společně s Aloisem Piňosem a Milošem Štědroněm opery Věc Cage, mimo jiné s Magdalenou Koženou, režie Peter Scherhaufer, dirigent Jan Zbavitel), dále již zmíněná symfonie Byly časy, byly. V rámci spolupráce se spoluzakládajícími členy Ensemble Marijan – Markétou Dvořákovou a Janem Kavanem – realizoval multimediální projekty Ohně, či operu MrTvá?. V posledních patnácti letech se zabývá vývojem vlastní kompoziční metody, založené na výstavbě a organizaci nezávislých hudebních procesů a zkoumáním zákonitostí výstavby řádu skladby s užitím obecných kompozičních principů.

Věnuje se i teoretické a publikační činnosti, a je autorem několika desítek textů pro odborné hudební časopisy (např. Czech Music, His Voice, Ticho, Opus Musicum, Hudební rozhledy, atd.) i zahraniční publikace (Grove, Beitrage für elektronische Musik, atd.). V letech 1999–2004 byl členem řešitelského týmu vědeckovýzkumného záměru ministerstva školství zaměřeného na teorii soudobé hudební kompozice. Od konce 90. let se výrazně zajímá i o hudební improvizaci ve všech jejích podobách. Od aktivní účasti v mezinárodním projektu „Different Hearing“ pro děti, až po uměleckou improvizaci jako člen Ensemble Marijan, s nímž absolvoval desítky koncertů po celé Evropě i v USA. O tématu improvizace rovněž přednášel na několika konferencích, např. na European Conference Improvisation in Music v Haagu (2004) nebo Ad libi­tum… ve Varšavě (2006).

V roce 1985 – společně se Zdenkem Plachým – založil, a až do roku 1990 vedl, jeden z prvních českých souborů pro soudobou hudbu Art inkognito (nyní Ars Incognita). V roce 2000 pak společně s Markétou Dvořákovou a Janem Kavanem zakládá Ensemble Marijan, specializující se na improvizovanou hudbu a realizaci multimediální tvorby. Vedle již zmíněných trstěnických kurzů pro perkusionisty je spoluorganizátorem pravidelné mezinárodní konference Musica Nova a ředitelem mezinárodního festivalu Setkávání Nové Hudby (Meetings of New Music) v Brně.


Dílo

I. Dílo hudební

 

Operní a scénická tvorba 

Vrač (Doktor), jednoaktová opera pro 3 zpěváky, 5 instrumentalistů a elektroniku (vlastní libreto podle povídky Antona Čechova), 2002;

MrTvá?, operní halucinace v 28 scénách (libreto Markéta Dvořáková), 2004;

Věc Cage aneb Anály avantgardy dokořán (týmová komorní opera na libreto Miloše Štědroně, hudba: Ivo Medek, Alois Piňos a Miloš Štědroň), 2012;

Alice in bed (operní thriller na motivy Alenky v říši divů, spoluautorka Markéta Dvořáková, libreto Anne Daschkey a Sjaron Minailo, český překlad Vladimíra Šefranka), 2014.

 

Orchestrální skladby 

Pán Much. Koncert pro klavír a orchestr, 1988;

Triády (Triads). Koncert pro bicí a orchestr, 1989;

Symfonie č. 1, pro zpěv a orchestr, 1990;

Uplývání (Passing), pro mezzosoprán, sampler a orchestr, 1992;

Persefonie, pro bicí sólo a velký smyčcový orchestr, 1994;

Triax, pro marimbu, klavír, bicí a orchestr, 2000;

Grain, koncert pro flétnu a orchestr, 2004;

Alter-ego, koncert pro basklarinet, klavír a orchestr, 2016.

 

Vokální skladby (sbory a capella / hlasy s doprovodem různých souborů) 

Africká housenka, pro mezzosoprán, mluvce a komorní soubor, 1986;

In memoriam A.K., pro bas, housle, violoncello a klavír, 1986;

Tvář, skladba pro mužský hlas a komorní soubor, 1987;

Dlouhé čekání, pro mezzosoprán a 2 hráče na bicí, 1988;

Hora Ruit, pro smíšený sbor, 1989;

Variace na štěstí, pro mezzosoprán, housle, klavír a malé dítě, 1991.

 

Skladby pro komorní instrumentální soubory 

Adai, pro klavír a 3 hráče na bicí (spoluautoři Dan Dlouhý, Adam Kubíček), 1986;

Rozpomínání, pro klavír, trubku a 1 hráče na bicí, 1987;

Adledaivan, pro housle, violoncello, klavír a 4 hráče na bicí, 1988;

Pangea, pro klarinet, housle nebo violoncello a klavír, 1989;

Zlomený kříž I, II, pro 3 hráče na bicí nástroje, klavír a syntetizér, 1989;

Cepheidy, pro marimbu (2 hráči), vibrafon a klavír, 1991;

Krajiny s Pietou (Landscapes with Pieta), pro 4 hráče na bicí a mg. pás, 1992;

Wiry breath, pro basklarinet a harfu, 1992;

Fests, pro 3 hráče na bicí a klavír, 1993;

Tamtamania, pro tam-tam a mg. pás, 1993;

Temporis motio, pro bicí sólo, 1993;

Postludio, pro elektronické housle, bicí a mg. pás, 1994;

11 podob měsíčního svitu (11 Gestalten des Mondscheins), pro 7 nástrojů, 1999;

Křídla (Wings), pro komorní soubor, 2005;

Immemorial Shapes, pro komorní soubor, 2012;

Inside, volná improvizace pro 2 hráči na klavír (spoluautorka: Sára Medková), 2016.

 

Multimediální projekty 

Světy bez hranic I. Audiovizuální multimediální projekt (spoluautor Dan Dlouhý), 1993;

Adam a Eva. Planetární oratorium, audiovizuální multimediální projekt (spoluautoři Alois Piňos, Dan Dlouhý, Zbyněk Matějů, Jiří Kollert, Daniel Forró), 1994;

Křížení, multimediální koncert. Projekt obsahující z pásu části skladeb autora + premiéra skladby Upon Lights Upon amerického skladatele Martina Hermana, 2000;

Ohně, multimediální projekt pro dětského herce, 2 zpěváky (soprán a bas), 3 hráče na bicí nástroje, komorní orchestr, elektroniku, taneční skupinu, interaktivní video a ohňové efekty (spoluautoři Markéta Dvořáková, Jan Kavan), 2002.

 

II. Dílo literární

 

Vlastní a kolektivní texty 

Medek, Ivo: Procesualita jako komplexní kompoziční metoda (Opus musicum, 27, 1995, č. 3, s. 111–115).

Medek, Ivo: Úvod do procesuality jako komplexní kompoziční metody (Brno 1996).

Medek, Ivo: An introduction to processuality (Brno 2002).

Medek, Ivo – Piňos, Alois: Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby (Brno 2004).

Dvořáková, Markéta – Medek, Ivo: Několik poznámek ke tvorbě multimediálních děl z pohledu hudebního skladatele (Opus musicum, 38, 2006, č. 2–3, s. 58–63).

Dvořáková, Markéta – Medek, Ivo: Několik poznámek ke tvorbě multimediálních děl z pohledu hudebního skladatele II. (Opus musicum, 38, 2006, č. 4, s. 48–53).

Dvořáková, Markéta – Medek, Ivo: Několik poznámek ke tvorbě multimediálních děl z pohledu hudebního skladatele III. (Opus musicum, 38, 2006, č. 5, s. 34–39).

Dvořáková, Markéta – Medek, Ivo: Několik poznámek ke tvorbě multimediálních děl z pohledu hudebního skladatele IV. (Opus musicum, 38, 2006, č. 6, s. 45–49).

Medek, Ivo – Piňos, Alois: Order in music composition and means of its construction (Brno 2009).

Coufalová, Gabriela – Medek, Ivo – Synek, Jaromír: Hudební nástroje jinak: netradiční využití tradičních hudebních nástrojů a vytváření jednoduchých hudebních nástrojů (Brno 2013). 

Medek, Ivo – Synek, Jaromír – Zouhar, Vít: Composing in the classroom: Different Hearing: experiences in Czech music education (Brno 2014).

Šnajdr, Pavel – Piňos, Alois – Novák-Zemek, Pavel – Šťastný, Jaroslav – Medek, Ivo –Zouhar, Vít: Brněnská kompoziční škola na přelomu 20. a 21. století (Brno 2014).

Medek, Ivo: Nad výročím JAMU o potřebě umění (Harmonie, 25, 2017, č. 3, s. 30).

 

 

Diskografie

DAMA DAMA (Pehy 1994);

DAMA DAMA 2 (Wolf Records 1996);

Camerata Brno live 1 (Český rozhlas 1996);

Konvergence (Wolf Records 1997);

DAMA DAMA 7 (Wolf Records 1998);

DAMA DAMA 8 (Wolf Records 1999);

Camerata Brno live 2 (Moravská umělecká agentura 2000);

DAMA DAMA plays Ivo Medek (Sdružení Q. 2007);

Ancient Stories (ISHA trio 2011);

Věc Cage aneb Anály avantgardy dokořán (Studio P vox. 2012);

Ivo Medek. Composer portraits (Hudební informační středisko 2016);

De profundis (2016).

 

Literatura

I. Lexika 

New Grove2

 

II. Ostatní

Havelková, Tereza: Jeden takt Ivo Medka (Harmonie 3, 2001, s. 22–23).

Bártová, Jindřiška: Camerata Brno (Brno 2003).

Bártová, Jindřiška: Činnost sdružení Camerata Brno v závěrečné fázi jeho existence (Musicologica brunensia, 45, 2010, s. 29–36).

Martincová, Petra: Vokální tvorba autorů brněnské Cameraty (disertační práce, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2011).

Schnierer, Miloš: Hudba 20. století (Brno 2014).

 

III. Elektronické zdroje 

https://www.musica.cz/cz/composers/show?itemId=106

https://www.musicbase.cz/skladatele/625-medek-ivo/

http://ivomedek.cz/

 

Robert Ferrer Llueca

Datum poslední změny: 18.9.2019