Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dědina, Jan

Tisk

(Jeanno Dědina; Hanns Dědina)

Charakteristika: skladatel, varhaník, dirigent

Datum narození/zahájení aktivity:28.5.1906
Datum úmrtí/ukončení aktivity:21.11.1980
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Dědina, Jan (pseud Jeanno Dědina; Hanns Dědina), skladatel, varhaník a dirigent, narozen 28. 5. 1906, Luc-sur-Meer (Francie), zemřel 21. 11. 1980, Praha.

 

Syn malíře Jana Dědiny a jeho manželky Jeanne, původem Francouzky, starší bratr klavíristy a skladatele Ivo Dědiny se nejprve učil hrát na housle. Po absolvování střední chemické školy pracoval do roku 1934 ve Vojenském leteckém studijním ústavu (předchůdce Vojenského technického ústavu).

V souvislosti s trampingem (byl mj. spoluzakladatelem osady Ztracenka) začal hrát na kytaru a skládat trampské písně, z nichž Naše osada byla na závodech o nejlepší trampskou písničku roku 1931 poctěna I. cenou – stříbrnou vázou. Několik písní vydal vlastním nákladem, další vyšly u jiných nakladatelů. V letech 1929–31 vydával trampský časopis Naše stezka. Své písně upravoval pro jednohlasý zpěv s doprovodem kytary, klavíru či orchestru nebo pro pěvecké kvarteto či pěvecký sbor. Vedl Dědinovo trampské kvarteto (pod jménem Hanns Dědina) a pěvecký sbor osady Silver Star. V tvorbě trampských písní s ním kromě jiných spolupracoval jeho bratr Jaroslav, známý především jako malíř, který psal písně též samostatně. I většina dalších skladeb Jana Dědiny jsou písně s variabilním obsazením, v němž se kromě jednohlasého či vícehlasého zpěvu, klavíru a kytary objevuje též havajská kytara, malý i velký dechový a jazzový orchestr. Upravil též mnoho lidových písní. Ryze instrumentálních je několik orchestrálních tanečních a pochodových skladeb a několik valčíků a polek pro kytaru. Celkem vytvořil 115 většinou drobných skladeb s opusovými čísly 1–109 (některá opusová čísla se opakují) a menší počet drobných neopusovaných skladeb.

V roce 1934 přesídlil Jan Dědina do Tatobit, kde vedl do roku 1948 vlastní drogerii, poté pracoval v Turnovských brusírnách a současně se věnoval hudebním aktivitám. Téměř do konce života hrál v místním kostele na varhany a řídil pěvecký sbor a též komponoval hudbu k bohoslužbám včetně tří vánočních mší. Psal hudbu k činohrám pro tatobitský divadelní spolek Máj. Řídil orchestry, složené z místních hudebníků – dechový, smyčcový či taneční, komponoval pro ně a upravoval skladby jiných autorů, v Turnovských brusírnách vedl estrádní soubor Žabáci. Věnoval se i pedagogické práci.


Dílo

Dílo hudební (výběr):

 

Světská hudba

 

Písně a hudba s vokální složkou

Posádka op. 1 – fox a píseň, spoluautor hudby i textu Jaroslav Dědina.

Starý kamarád / Willie op. 2 – píseň na text Hanny Mattuschové.

Viviane / Lovci orchidejí op. 3 – píseň na text Hanny Mattuschové.

Zimní op. 5 – píseň na vlastní text.

Podzim / Podzimní op. 6 – píseň na text Daisy Jelenové.

Naše osada op. 7 – fox a píseň na text Hanny Mattuschové.

Baby Darling op. 9 – píseň na text Hanny Mattuschové.

V té malé chatě mé op. 11 – píseň na text Hanny Mattuschové.

Jimmy op. 13 – slow-fox a píseň na text Hanny Mattuschové a Jana Dědiny.

Sám tu stál op. 14 – trampský waltz na text Daisy Jelenové.

Volání jara op. 15 – fox a píseň na text Hanny Muttuschové a Jana Dědiny.

Pojďte kamarádi op. 16 – píseň na text Josefa Hausmanna, spoluautor hudby Josef Hausmann.

Fredy, můj druhu… op. 17 – slow-fox a píseň, text Hanna Mattuschová, spoluautor Jaroslav Dědina.

Pochod slaďáků op. 19 – spoluautor hudby i textu Josef Hausmann.

Slunce lásky op. 21 – waltz  a píseň, text autor a Josef Hausmann.

Hurá, sládci jdou op. 22 – pochod, spoluautor hudby i textu Josef Hausmann.

Cestička op. 23 – píseň na text Josefa  Hausmanna.

Za naší osadou op. 32 – píseň na text Jiřího Richtra.

Magnolia / Magnolie (původní název Touha má) op. 33 – waltz na text Jana Kordy.

Jednou se pousmálo štěstí op. 36 – waltz na text Jiřího Richtra.

Nikdo se nedoví op. 37 – waltz a píseň na text Jiřího Richtra.

Mařena op. 38 – polka a píseň na vlastní text.

Jerry Old Boy op. 40 – trampská píseň na text Hanny Mattuschové.

Já mám na buku op. 41 – fox a píseň na text Jiřího Richtra, spoluautor hudby K.  Macháček.

Sbohem Mariello op. 42 – tango a píseň na text Hanny Mattuschové.

Tatobská polka op. 50 – na vlastní text.

V Jičíně je u náměstí / Jičínská věž op. 57 – píseň na vlastní text.

Po Turnově trubač troubí op. 58 – píseň na vlastní text.

Vzkázala mě má panenka op. 59 – píseň na vlastní text.

Leť, racku můj bílý op. 60 – slow-fox na vlastní text.

Balada o člověku pojízdném op. 61 – píseň na vlastní text.

Dětská muzika op. 65 – písnička po děti na text neznámého autora.

Houbařská polka op. 66 – na vlastní text.

S muži je potíž op. 67 – píseň na text autora a Petra Němce.

Písnička o štěstí op. 73 – na vlastní text.

Naší vesnici op. 74 – častuška na text Františka Jirčáka.

Pij synečku pomaličku op. 85 – pochodová písnička na vlastní text.

Utíká to, utíká op. 86 – pochodová písnička na vlastní text.

Na naší zahrádce op. 88 – valčíková píseň na vlastní text.

Když jsem k vám chodíval od Domažlic op. 92 – písnička na vlastní text.

 

Instrumentální skladby

Rumba op. 18 – charakteristická skladba pro velký jazzový orchestr, spoluautor Jan Budil.

Westend-fox pro klavír, malý velký nebo jazzový orchestr op. 24.

Snad… Fox pro klavír, malý, velký nebo jazzový orchestr op. 25.

Do kroku. Pochod pro kytaru G dur op. 40.

Valčík a moll pro kytaru op. 46.

Český pochod (s motivem lidové písně Když jsem já ty koně pásal) pro orchestr op. 47.

Valčík C dur pro kytaru op. 47.

Admirál. Pochod pro orchestr op. 48.

Jarní den. Fox pro orchestr op. 49a.

Dokola. Valčík G dur pro kytaru op. 49b.

Valčík D dur pro kytaru op. 54.

Polská píseň. Tango op. 64.

Valčík D dur pro kytaru op. 76.

Valčík E dur pro kytaru op. 77.

Polka A dur pro kytaru op. 78.

Polka F dur pro kytaru op. 79.

Veselá polka, pro klavír op. 82.

Gavota pro malý orchestr op. 84.

Písně beze slov, pro trio s doprovodem nebo orchestr (Setkání; Rozhovor; Radost; Porozumění; Siesta; Přátelství; Touha; Vzpomínka; Očekávání; Ozvěna) op. 101–109.

 

Úpravy skladeb jiných autorů a lidových písní

Marry, má sladká Marry op. 10 – píseň s hudbou i slovy Jaroslava Dědiny, pro kytaru, klavír nebo sbor.

Klekání. Lidová píseň, pro klavír, kytaru nebo sbor op. 12.

Sám op. 24 – píseň Jaroslava Dědiny se slovy Jana Dědiny, pro kytaru, klavír a sbor.

Hawai-Band op. 26 – pochod Otty Zikána upravený pro 4 havajské kytary nebo klavír nebo kytaru a housle nebo malý nebo velký orchestr.

První směs národních písní pro havajské kytary (Boleslav, Boleslav, překrásné město; Když jsem k vám chodíval; Ještě já se podívám; Jenom ty mně můj koníčku; Proč jsi k nám nepřišel; Kdybys byl Jeníčku; Jaku som si frajárečku; Koupím já si; Pod našimi okny) op. 27 – spoluautoři Otto Zikán, F. Svárovský.

Druhá směs národních písní (Kde je sládek; Rajneráček; Mysliveřek; U Prešpurku; Bude vojna, bude; Voják má koníčka; Jaké je to hezké; A já sám; Adámku náš; Nešťastný šafářův dvoreček) op. 28 – spoluautoři Otto Zikán a F. Svárovský.

Sluníčko – můj kamarád op. 29 – píseň Jana Budila na jeho text.

Odešel kamarád op. 30 – píseň Maxe Strauba upravená pro pěvecké kvarteto.

Hawaianola op. 31 – skladba Otto Zikána a F. Svárovského upravená pro čtyři havajské kytary.

Datrieste firne sera op. 63 – italská lidová píseň upravená pro mužský čtyřhlas.

Estrádní pásmo (směs lidových písní: Krásný vzhled; Boleslav; Já mám svou panenku v Roudnici; Když jsem já šel skrze Louny; Nad Berounkou; Okolo Třeboně; Na tom pražském mostě; Ten chlumecký zámek; Sláva ti vlasti má; Já jsem z Kutné Hory; Kolíne, Kolíne) op. 69 –  pro mužský čtyřhlas.

Turecký marš op. 81 – pochod s použitím melodie neznámého autora, pro smyčcový nebo univerzální orchestr.

 

 

Sakrální hudba

 

Vánoční koledová mše s průvodem orchestru, na vlastní text, pro dětské hlasy nebo smíšený sbor op. 30.

Vánoční koledová mše druhá.

Rychle chlapci. Vánoční koleda na vlastní text, pro zpěv s orchestrem nebo klavírem op. 90.

Vánoční zvony. Píseň na vlastní text op. 91.

Vánoční koledová mše třetí na vlastní text pro smíšený sbor, orchestr a varhany (Nad Betlémem; Sláva Bohu; Na Tvoje slovo; Panna Maria; Svatý, svatý; Hvězda nad Betlémem; Spi, synku maličký; Radujme se) op. 93.

Literatura

Tramp 1931, č. 1, s. 12 (inzerát Dědinova trampského kvarteta).

Havlínová-Dědinová, Ludmila: Děti umělce (Praha 1942).

Hurikán, Bob: Dějiny trampingu (Praha 21990, s. 201, 230, 236).

Archivalie

Archiv dcery Jana Dědiny Aleny Strasmajerové.

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 10.2.2021