Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Adámek, Karel Václav

Tisk


Charakteristika: Folklorista a advokát

Datum narození/zahájení aktivity:19.9.1868
Datum úmrtí/ukončení aktivity:18.12.1944
Text
Literatura

Adámek, Karel Václav, folklorista a advokát, narozen 19. 9. 1868, Hlinsko, zemřel 18. 12. 1944, tamtéž.

Je autorem těchto studií: O zpěvníku Matěje Homolky z Jeníkova v Hlinsku, psaném v 18. věku (Časopis Společnosti přátel starožitností 13), Světské písně jarmareční a poutní (Národopisný věstník československý 24, 1931, 25, 1932, 26, 1933, 29, 1937), Tance lidové v okrese hlineckém (Český lid 6, 1897 až 9, 1900, 11, 1902 až 13, 1904; k tancům choreografické popisy a nápěvy podle zápisu Josefa Zemánka).
Literatura
ČSHS.

Petr Macek
Datum poslední změny: 11.4.2009