Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Václavek, Bedřich

Tisk


Charakteristika: Estetik, etnograf, literární historik a teoretik, kritik

Datum narození/zahájení aktivity:10.1.1897
Datum úmrtí/ukončení aktivity:5.3.1943
Text
Literatura

Václavek, Bedřich, estetik, etnograf, literární historik a teoretik, kritik, narozen 10. 1. 1897, Čáslavice (u Třebíče), zemřel 5. 3. 1943, Osvětim.

 

Gymnázium vystudoval v Třebíčí, poté studoval germanistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Jeho učiteli byli přední osobnosti české literární vědy a folkloristiky Zdeněk Nejedlý, Otokar Fischer, Čeněk Zíbrt a další. Po ročním studiu na univerzitě v Berlíně působil krátce v Brně jako středoškolský profesor a potom po většinu svých tvůrčích let jako knihovník Zemské a univerzitní knihovny v Brně a Studijní knihovny v Olomouci. Soustavně byl veřejně činný. Byl nejvýznamnějším představitelem levice v literární vědě. Ve dvacátých letech byl členem avantgardy sdružené v Devětsilu. Ve 30. letech působil v Levé frontě. Za okupace se zapojil do protifašistického odboje, byl zatčen, převezen do koncentračního tábora v Osvětimi a 5. března 1943 zavražděn. Značnou část svého vědeckého zájmu věnoval literární kritice a literární historii. První Václavkovou knihou je soubor statí o jeho současnících Od umění k tvorbě (1928). Další byla historická monografie Poezie v rozpacích (1930). Třetí nejdůležitější knihou byla Česká literatura 20. století (1935). Jeho dílu projevila úctu Filozofická fakulta MU v Brně, která ho posmrtně jmenovala docentem pro obor novější české literatury.

Byl také zkušeným folkloristou. Spolupracoval s Robertem Smetanou. Václavkovým východiskem a ústřední badatelskou oblastí bylo studium českých zlidovělých písní 19. stol. Po dílčích monografiích shrnul výsledky svého bádání v teoretické knížce Písemnictví a lidová tradice (1938), která byla jeho habilitačním spisem, a v posmrtně vydané sbírce České písně zlidovělé (1955). Podrobným studiem bohatého materiálu doložil, že lid přejímá umělé písně způsobem tvůrčím, jenž se projevuje výběrem skladeb a jejich přetvářením v tradici. Průzkum zlidovělých písní ho dovedl také ke studiu kramářských písní (České písně kramářské 1937). Ve své folkloristické práci uplatňoval marxistické hledisko, zvl. důsledným spojováním dějin lidového zpěvu se společenským děním. Těžil z tradic české folkloristiky, ale opíral se zároveň o moderní evropské bádání o lidové písni.

Spolu s Robertem Smetanou připravil nové vydání Sušilových Moravských národních písní.


Literatura

ČSHS.

 

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 4.12.2015