Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vaněk, Norbert

Tisk

(Waniek; Waněk)

Charakteristika: Knihovník

Datum narození/zahájení aktivity:27.4.1781
Datum úmrtí/ukončení aktivity:29.12.1835
Text
DíloLiteratura

Vaněk, Norbert (psán též Waniek; Waněk), knihovník, narozen 27. 4. 1781, Horšův Týn (dnes Horšovský Týn), zemřel 29. 12. 1835, Praha.

 

Po studiích filozofie a práva v Praze pracoval jako tajemník hraběte Prokopa z Klarsteina. Potom působil několik let jako státní úředník a od roku 1822 byl skriptorem univerzitní knihovny v Praze.

Sepsal mravnostní návody pro školní mládež a praktickou příručku pro hospodáře. Byl současně významným překladatelem, přeložil Catilinovo spiknutí Gaia Crispa Sallustia, z hudebních spisů stojí za zmínku Knechtovy Počátkové hudební a Ponaučení krátké o varhanách Josepha Gartnera.


Dílo

Dílo literární

 

Překlady (výběr)

Campe, Joachim Heinrich: Dusseslowj, neb, Krátké včenj o dussi pro djtky (Praha 1826);

Gartner, Joseph: Ponaučenj krátké o Warhanách. Gak gsau stawěny a zřjzeny, a gak w dobrém stawu se zachowati, ano y nepatrněgssj oprawy, kde warhanáře nenj, od warhanjka samého stáwati se mohau (Praha 1834);

Knecht, Justin Heinrich: Počátkowé Hudebnj, neb, Krátký obsah wsseobecného učenj o muzyce (Praha 1834);

Sallustius, Gaius Crispus: C. Crispi Sallustii Bellum Jugurthinum, to jest, Wálka s Jugurthau (Praha 1834);

Sallustius, Gaius Crispus: C. Crispi Salustii Bellum Catilinarium, to gest, Katiliniwo spiknutj (Praha 1835).

 

Vlastní publikace (výběr)

Hospodář rozumný, aneb učenj o rolnictwj a chowáj dobytka, s třemi přjdawky, o wyměřowánj polj, a wedenj hospodářské knihy, též prawidla zkussenosti (Praha 1822);

Blahowid, aneb, Prwnj cwičenj w Mrawnosti pro Djtky w stářj od osmého až do desáteého roku (Praha 1824);

Bohuslaw we swé rodině, neb, Dálssj cwičenj djtek w mrawnosti w stářj od desátého až do dwanáctého roku (Praha 1826).

Literatura

I. Lexika

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis Národního muzea v Praze).

ČSHS (heslo Graciana Černušáka).

 

II. Ostatní

Šulc, P. V. (Květy 1836).

 

Jan Pirner

Datum poslední změny: 26.2.2012